fbpx

Marketinq kommunikasiyası nədir?

Marketinq kommunikasiyası şirkətin öz məhsulunu tanıtmaq üçün bütün prosesdir. Çağımızın artan ticarət potensialında digər kommunikasiya vasitələri kimi çox vacibdir. Marketinq kommunikasiyasında hədəf, alıcıların tələblərinin nə olduğunu öyrənmək və öyrənilən tələbləri müxtəlif kanallara yönəltmək kimi məqsədlərə uyğun olaraq həyata keçirilən qarşılıqlı əlaqələr adlanır.

Marketinq kommunikasiyasında hansı üsullar var?

Marketinq kommunikasiyasında strategiyalar müəyyən edildikdə, qurumların büdcələri, bazarın vəziyyəti, hədəf auditoriyanın kim olduğu, rəqabətin əsas vəziyyəti kimi anlayışlar müəyyənedici olur. Marketinq kommunikasiyası nədir? Sualı hərtərəfli başa düşdükdən sonra, indiki üsulların nə olduğuna baxaq, maddə-maddə.

– Marketinq kommunikasiyasında istifadə olunan ilk üsullardan biri ictimaiyyətlə əlaqələr fəaliyyətinin həyata keçirilməsidir.

– Məhsulun qablaşdırılması, onun korporativ vizuallığı və brendi yaradılmalıdır.

– Marketinq kommunikasiyasında ən təsirli strategiyalardan biri məhsulun öz reklamının təqdim edilməsidir.

– Müştəri münasibətlərinin bütün mərhələlərinin idarə olunması.

- Tək-tək satış fəaliyyətinin həyata keçirilməsi.

- Məhsul üçün sponsorların tapılması.

- Promosyonları yaymaq.

– Birbaşa satış əməliyyatlarının icrası.

Marketinq kommunikasiyalarının ümumi məqsədi nədir?

Hər şeydən əvvəl demək olar ki, marketinq kommunikasiyasının ən əsas məqsədi yönəlmiş məhsulun satışını artırmaqdır. Bu satışları artırmaq üçün ilk növbədə məhsul üçün brend yaratmaq və onun tanınmasını artırmaq lazımdır. Məhsulu tanıtmaqla yanaşı, məhsulu təqdim edən şirkəti tanıtmağa çalışır. Həm məhsulu, həm də şirkəti tanıtmaqla, alıcı qrupunun diqqətini məhsula cəlb etmək məqsədəuyğundur.

Şirkətin adekvat tanıtımından sonra alıcılar, əgər varsa, məhsulun üstünlükləri barədə məlumatlandırılır. Müştəri mərkəzli strategiyalar məqsədəuyğun hesab edilərsə, onlar məhsuldan daha çox istehlakçı qrupuna diqqət yetirirlər. Burada bütün lazımi texnoloji vasitələrdən istifadə etmək olar. Qısaca desək, marketinq kommunikasiyası nədir? Suala tam cavab vermək üçün aşağıdakı kimi cavab verə bilərik. Bu, istehsal olunan məhsulun satışını artırmaq üçün izlənilən reklam strategiyaları və məhsulun tərifi kimi vəziyyətlərin hamısıdır.

azAzerbaijani
İndi çağır