fbpx

Договор за продажба от разстояние

MADDE 1 – SÖZLEŞMENİN TARAFLARI SATICI: Kobimedya Bilişim ve Reklamcılık San. ve Tic. A.Ş Adresi: Harbiye Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi Bostan Sokak No:15/5 Şişli, 34367 Nişantaşı/İstanbul Email: [email protected]

КУПУВАЧ: Клиент

ЧЛЕН 2 - ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА: Предмет на този договор е Защитата на потребителите № 4077 по отношение на продажбата и доставката на стоките / услугите, които Купувачът е поръчал по електронен път от уебсайта www.kobimedia.com на Продавача, има квалификации, посочени в договора и чиято продажна цена е посочена в договора. Това е определянето на правата и задълженията на страните в съответствие с разпоредбите на Регламента за правото и принципите и процедурите за прилагане на договорите от разстояние. Купувачът, основните характеристики на стоките / услугите, които подлежат на продажба, продажна цена, начин на плащане, условия на доставка и др. Той приема и декларира в съответствие с разпоредбите на този договор, че разполага с информация за цялата предварителна информация за стоките / услугите, които подлежат на продажба и правото на "отказ", потвърждава тази предварителна информация по електронен път и след това поръчва стоките / услугите. Предварителната информация и фактурата на страницата за плащане на www.kobimedia.com са неразделни части от този договор.

ЧЛЕН 3 - ДАТА НА ДОГОВОРА: Тези две копия на произведението, подписано преди това от продавача, се подписват от купувача …………. и копие от него ще бъде изпратено на имейл адреса на получателя.

ЧЛЕН 4 - ДОСТАВКА НА СТОКИ / УСЛУГИ, МЯСТО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ И ДОСТАВКА НА ДОГОВОРА: Стоките / услугата ще бъдат доставени до …………… на адреса на ……… .., от който купувачът е поискал доставка.

ЧЛЕН 5 - РАЗХОДИ ЗА ДОСТАВКА И ИЗПЪЛНЕНИЕ: Разходите за доставка принадлежат на купувача. Ако продавачът декларира на уебсайта, че таксата за доставка на купувачите над обявената сума ще бъде покрита от него или той ще направи безплатна доставка в рамките на кампанията, разходите за доставка принадлежат на продавача. Доставка; Това се прави възможно най-скоро, след като запасите са налични и цената на стоките е прехвърлена по сметката на продавача. Продавачът доставя стоките / услугата в рамките на 20 (двадесет) дни от поръчката и си запазва правото да удължи допълнителни 10 (десет) дни чрез писмено уведомление в този срок. Ако по някаква причина цената на стоките / услугите не бъде платена или анулирана в банковата документация, се счита, че продавачът е освободен от задължението за доставка на стоките / услугите.

ЧЛЕН 6 - ДЕКЛАРАЦИИ И АНГАЖИЕНТИ НА КУПУВАЧА: Купувачът ще инспектира договорните стоки / услуги преди доставката; опаковката е скъсана и т.н. няма да получи повредените и дефектни стоки / услуги от куриерската компания. Доставените стоки / услуги ще се считат за неповредени и непокътнати. Внимателната защита на стоките / услугите след доставката принадлежи на купувача. Ако трябва да се използва правото на отказ, стоките / услугите не трябва да се използват. Фактурата трябва да бъде върната. Ако банката или финансовата институция не плати цената на стоките / услугите на продавача поради несправедливо или незаконно използване на кредитната карта на купувача от неупълномощени лица след доставката на стоките / услугата, при условие че купувачът е доставил стока / услуга 3 (три) е длъжен да я изпрати на продавача в рамките на деня. В този случай разходите за доставка са отговорност на купувача.

ЧЛЕН 7 - ДЕКЛАРАЦИИ И АНГАЖИНИ НА ПРОДАВАЧА: Продавачът е отговорен за доставката на договорните стоки / услуги в цялост, в съответствие с квалификациите, посочени в поръчката, и с гаранционни документи и ръководства за потребителя, ако има такива. Ако стоките / услугите, предмет на договора, трябва да бъдат доставени на друго лице / организация от купувача, продавачът не може да носи отговорност, ако лицето / организацията, която ще бъде доставено, не приеме доставката. Продавачът връща цената на стоките / услугите в рамките на 10 (десет) работни дни след получаване на декларацията за оттегляне и документите за договаряне, ако има такива. Стоките / услугите се връщат в рамките на 20 (двадесет) дни. По оправдани причини продавачът може да предостави на купувача еднакво качество и цена преди изтичане на срока на изпълнение в договора. Ако продавачът смята, че изпълнението на стоките / услугите е невъзможно, той / тя уведомява купувача преди изтичане на срока на изпълнение на договора. Платената цена и документите, ако има такива, се връщат в рамките на 10 (десет) работни дни. Стоките / услугите, които са дефектни или повредени сред стоките / услугите, продавани със или без гаранционния сертификат, могат да бъдат изпратени на продавача за необходимия ремонт в рамките на гаранционните условия, в този случай разходите за доставка ще бъдат поети от продавача.

ЧЛЕН 8 - ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СТОКИТЕ / УСЛУГИТЕ, ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА: Видът и видът на стоката / услугата, сумата, марката / моделът, цветът и продажната цена, включително всички данъци, са включени в информацията за продукта / страница за въвеждане на услугата на уебсайта www.kobimedia.com и работата е Както е посочено във фактурата, която се счита за неразделна част.

ЧЛЕН 9 - ПАРИЧНА ЦЕНА НА СТОКИ / УСЛУГИ: Паричната цена на стоката / услугата е включена във фактурата, изпратена на клиента, заедно с примерната фактура и продукта, изпратен по пощата в края на поръчката.

ЧЛЕН 10 - СРОЧНА ЦЕНА: Цената на стоките / услугите съгласно срока, направен според продажната цена, е включена във фактурата, изпратена на клиента, заедно с примерната фактура, изпратена на клиента в края на поръчката.

MADDE 11 – FAİZ: Her yıl Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin belirlediği faiz oranından ve her şartta %30’dan fazla olamaz. Alıcı çalıştığı bankaya karşı sorumludur.

ЧЛЕН 12 - РАЗМЕР НА ПЛАЩАНЕ: Сумата на първоначалното плащане на стоката / услугата е включена във фактурата, изпратена на клиента, заедно с примерната фактура и продукта, изпратен по пощата в края на поръчката.

ЧЛЕН 13 - ПЛАН ЗА ПЛАЩАНЕ: Ако купувачът закупи с кредитна карта и на разсрочено плащане, избраният на сайта метод за разсрочено плащане е валиден. При транзакции на изплащане са валидни съответните разпоредби на договора, подписан между купувача и банката на картодържателя. Датата на плащане с кредитната карта се определя от условията на договора между банката и купувача. Купувачът може също да проследи броя на вноските и плащанията от банковото извлечение, изпратено от банката.

ЧЛЕН 14 - ПРАВО НА ОТКАЗ: Купувачът може да упражни правото си на отказ в рамките на 3 (три) дни от доставката на договорните стоки / услуги на него или на лицето / организацията на посочения адрес. За да използва правото на отказ, продавачът трябва да уведоми клиентската служба по имейл или телефон в същия период и стоките / услугите не се използват в съответствие с разпоредбите на член 15 и в съответствие с предварителната информация, публикувана на уебсайта www.kobimedia.com е задължително. Ако това право се упражни, е задължително да се върне оригиналната фактура за стоките / услугите, доставени на третата страна или купувача. Цената на стоките / услугите се връща на купувача в рамките на 7 дни след получаване на известието относно правото на отказ, а стоките / услугите се връщат в рамките на 20 (двадесет) дни. Ако оригиналната фактура не бъде изпратена, ДДС и други законови задължения, ако има такива, не могат да бъдат върнати на купувача. Разходите за доставка на върнатите стоки / услуги поради правото на отказ се заплащат от продавача.

ЧЛЕН 15 - СТОКИ / УСЛУГИ, КОИТО НЕ МОГАТ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ С ПРАВОТО НА ИЗТЕГЛЯНЕ: Стоки / услуги, които не могат да бъдат върнати по своето естество, стоки / услуги, които бързо се влошават и с изтекъл срок на годност, стоки / услуги за еднократна употреба, хигиенни стоки / услуги.

ЧЛЕН 16 - ДЪРЖАВНИ СЪСТОЯНИЕ И ПРАВНИ ПОСЛЕДСТВИЯ: В случай че купувачът не изпълни задълженията си по транзакциите си с кредитни карти, притежателят на картата ще плати лихва и ще бъде отговорен пред банката в рамките на договора за кредитна карта, сключен с банката. В този случай съответната банка може да кандидатства за правни средства за защита; Купувачът може да изиска разходите и адвокатското възнаграждение от купувача и във всеки случай, ако купувачът изпадне в неизпълнение поради дълга си, купувачът се съгласява да заплати загубата и щетата на продавача поради забавеното изпълнение на дълга .

ЧЛЕН 17 - РАЗРЕШЕН СЪД: При споровете, които могат да възникнат от този договор, Арбитражни комитети на потребителите до декларираната от Министерството на промишлеността и търговията стойност, Потребителски съдилища над определената стойност; Гражданските първоинстанционни съдилища са упълномощени на места, които не могат да бъдат намерени.

bg_BGBulgarian
Обади се сега