fbpx

KVKK

Kobimedia usvaja principe propisane od strane KVKK u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka br. 6669 („KVKK“) i ispunjava svoje obaveze u vezi sa obradom, brisanjem, uništavanjem, anonimizacijom, prenosom ličnih podataka, prosvećivanjem dotične osobe i osiguravanje sigurnosti podataka. donosi. Politika privatnosti i zaštite podataka o ličnosti („GKVKP“) regulisana u ovom kontekstu dostupna je fizičkim licima („Relevantna osoba“) čiji se lični podaci obrađuju.

Kako se koriste podaci koje pribavimo o vama i uslugama koje ste zatražili tokom vaše posjete ovoj web stranici ("kobimedia.com"), kojom upravlja Kobimedia i objavljena na internetskoj adresi ("kobimedia.com") i koristi od proizvodi i usluge koje nudimo putem ove stranice i koji će biti zaštićeni podliježu uvjetima navedenim u ovom GKVKP. Posjećujući kobimedia.com i zahtijevajući ili pristupajući proizvodima i uslugama koje nudimo putem ove stranice, pristajete na uvjete navedene u ovom GKVKP.

Kobimedia može u bilo kojem trenutku izmijeniti odredbe ovog GKVKP-a. Ove promjene stupaju na snagu odmah nakon objavljivanja novog modificiranog GKVKP. Takođe ćemo najaviti značajne promjene putem stranice Obavijesti i / ili e-poštom. Ako ne prihvatite ove promjene, možete prestati koristiti naše proizvode i usluge i prekinuti pretplatu na kobimedia.com pristupom stranici [Upravljanje računom / Otkazivanje članstva].

Ako imate bilo kakvih pitanja ili žalbi, pošaljite nam poruku putem centra za pomoć.

23. decembra 2008. 7. maja 2019
OBIM I SVRHA POLITIKE ZAŠTITE PRIVATNOSTI I OSOBNIH PODATAKA
Ova Politika privatnosti i zaštite ličnih podataka objašnjava sljedeće.

 1. Nadzornik podataka
 2. Prikupljeni lični podaci
 3. Način prikupljanja i obrade ličnih podataka, pravni razlog
 4. Svrha obrade ličnih podataka
 5. Period čuvanja ličnih podataka
 6. Kome i u koju svrhu se mogu prenositi obrađeni lični podaci
 7. Zaštita ličnih podataka
 8. Prava vlasnika ličnih podataka
 9. Naša politika o kolačićima (kolačići, kolačići)
 10. KONTROLER PODATAKA
  U klauzuli (ı) 1. tačke 3. klauzule Zakona o zaštiti ličnih podataka (KVKK) pod brojem 6698, kontrolor podataka, „Realna ili pravna lica koja određuju svrhe i način obrade ličnih podataka, i koji su odgovorni za uspostavljanje i upravljanje sistemom za evidentiranje podataka. Definisano je kao ”. U tom kontekstu, kontrolor podataka je Kobimedia, čiji su podaci za kontakt navedeni u nastavku.

Član 10. KVKK zatražio je da se osobe čiji se podaci obrađuju obaveste uz dobijanje njihovog pristanka. Naslov članka je "Obaveza službenika za otkrivanje podataka". Prema odredbama KVKK, Kobimedia je "kontrolor podataka". U tom kontekstu, obaveza informiranja „vlasnika podataka“, identitet kontrolora podataka, svrhe obrade ličnih podataka, osobe kojima se prenose lični podaci i svrhe prenosa, pravni razlozi za prikupljanje ličnih podataka, na koga i metode na koje se može prenijeti, ažuriranje, brisanje ili je donio obavezu informiranja o pravima, poput anonimizacije, navedenim u članu 11. KVKK. U skladu s odredbom člana 10. KVKK, naši cijenjeni korisnici, koji su vlasnici podataka, informirani su i prosvijetljeni "Politikom privatnosti i zaštite podataka o ličnosti" (GKVKP) na ovoj stranici.

Kao Kobimedia kontrolor podataka, vaši lični podaci,
a) da djeluju u skladu sa zakonom i pravilima o poštenju,
b) nastojati pružiti tačne i ažurne podatke,
c) Obrada u specifične, eksplicitne i legitimne svrhe,
d) su povezani, ograničeni i izmjereni u svrhu u koju se obrađuju,
e) da ih čuvaju u periodu predviđenom relevantnim zakonodavstvom ili potrebnom za svrhu u koju se obrađuju,
usvaja kao princip.

 1. PRIKUPLJENI OSOBNI PODACI
  Kobimedia prikuplja različite podatke od korisnika pomoću sljedećih metoda. Podaci koje prikuplja Kobimedia ovise o uslugama i značajkama koje korisnici koriste.

Pod ovim naslovom, podaci koje je Kobimedia obradila u okviru Usluga ponuđenih na kobimedia.com i smatraju se ličnim podacima u skladu sa KVKK, navedeni su u nastavku u grupama. Ako nije izričito navedeno, izrazi "lični podaci" i "osobni podaci posebnog kvaliteta" u okviru odredbi i uslova danih u ovom GKVKP uključuju sljedeće informacije.

Ime i podaci za kontakt: Ime, prezime, adresa e-pošte, fiksni telefon, mobilni telefon, adresa, podaci o naplati, TR identifikacioni broj (nacionalni identifikacioni broj), fotokopija identiteta i drugi slični dokumenti.

Informacije o autentifikaciji: Podaci o članstvu korisnika, lozinke koje se koriste za autentifikaciju i pristup računu, korisničko ime, kontakt podaci, nagoveštaji lozinke, brojevi korisnika.

Demografski podaci: Datum rođenja, dob, spol, interesi, podaci o željenom jeziku.

Podaci o upotrebi i omiljeni: Vaši razlozi za pozivanje Kobimedije ili Pozivnih centara, uključujući, ali ne ograničavajući se na podatke prikupljene sa vaših uređaja putem različitih softverskih i tehnoloških alata, glasovnih zapisa, podataka o upotrebi kobimedia.com, podataka o datumu i vremenu upotrebe proizvoda, kobimedia. com 'datum zadnje prijave, vrsta uređaja i pregledač koji ste unijeli, stranice pregledane na kobimedia.com, proizvodi, broj pregledanih stranica, trajanje posjeta i ispunjenje cilja, uneseni pojmovi za pretraživanje, kategorije proizvoda i posjećenih stranica, greške koje se javljaju tokom usluge upotreba i slični problemi.

Podaci o lokaciji: Sadrži podatke o približnoj lokaciji korisnika. Podaci o lokaciji izvučeni iz IP adresa i adresa koriste se ako korisnik to dozvoli.

Podaci o plaćanju: Podaci kao što su faktura člana i podaci o plaćanju (ime, prezime, adresa za naplatu, TR ID broj, poreski identifikacijski broj), fakture poslane članu i uzorci priznanica za uplate primljene od članova, broj uplate, broj fakture, iznos fakture , datum fakture.

Odgovori na ankete: Odgovori na periodična istraživanja koja je Kobimedia organizovao u okviru kobimedia.com i na ankete koje su sprovodile stvarne i pravne osobe s kojima je Kobimedia sarađivala.

 1. METOD PRIKUPLJANJA I OBRADE OSOBNIH PODATAKA, PRAVNI RAZLOG
  Kobimedia deluje u skladu sa odredbama navedenim u KVKK u pogledu prikupljanja, obrade ličnih podataka i pravne osnove transakcija.

Kobimedia, web stranice s ličnim podacima, mobilne aplikacije web stranica, računi društvenih medija, kolačići, call centar, obavijesti upravnih i sudskih vlasti i drugi kanali komunikacije, u audio, elektroničkom ili pismenom obliku, u skladu s uvjetima obrade ličnih podataka navedenim u KVKK i u skladu sa ovim GKVKP. Prikuplja u skladu sa pravnim razlozima navedenim u.

Bez obzira s kojeg se kanala dobija,
• Ako nemate izričitu saglasnost, vaši lični podaci neće se obrađivati. Međutim, navedeno u članu 5 KVKK;
• U slučajevima predviđenim zakonom,
• Obavezna je radi zaštite života ili fizičkog integriteta osobe ili nekoga drugog koji ne može otkriti svoj pristanak zbog stvarne nemogućnosti ili čiji pristanak nije pravno valjan,
Pod uslovom da je to direktno povezano sa zasnivanjem ili izvršenjem ugovora, potrebno je obraditi lične podatke koji pripadaju stranama u ugovoru,
• Obavezno je da kontrolor podataka ispuni svoju zakonsku obavezu,
• Dotična osoba ga je javno objavila,
• Obrada podataka je obavezna za uspostavljanje, upotrebu ili zaštitu prava,
• Ako je obrada podataka obavezna zbog legitimnih interesa upravljača podacima, pod uslovom da ne šteti osnovnim pravima i slobodama dotične osobe.
U određenim slučajevima omogućava obradu ličnih podataka bez pristanka. Kobimedia preferira pristanak vlasnika podataka u obradi ličnih podataka.
U skladu sa članom 6. KVKK, osjetljivi lični podaci mogu se obrađivati samo uz pristanak vlasnika podataka.

 1. SVRHA OBRADE OSOBNIH PODATAKA
  Vaši lični podaci će se obrađivati u skladu sa principima i uslovima obrade regulisanim KVKK br.6698 i za dole navedene svrhe.

• Obrada podataka o mrežnim posetiocima u skladu sa relevantnim zakonodavstvom.
• Realizacija članskih transakcija.
• Stvaranje i poboljšanje zadovoljstva, odanosti i odanosti korisnika / člana.
• Predlaganje i predstavljanje proizvoda, usluga i usluga prilagođavanjem prema potrebama, ukusima i navikama korisnika.
• Poboljšanje ponuđenih usluga, razvoj novih usluga i informisanje o njima.
• Olakšavanje funkcija, aktivnosti, operacija i njihovo prilagođavanje prilagođavanjem.
• Rješavanje problema i pritužbi korisnika / članova, pružanje lične pomoći i podrške.
• Upravljanje korporativnom reputacijom, medijska komunikacija.
• Praćenje računovodstvenih transakcija i transakcija kupovine.
• Osiguravanje sigurnosti podataka i određivanje strategija Kobimedije.
• Odgovor na zahtjeve za informacijama od administrativnih i sudskih vlasti.
• Statističke procjene i istraživanja tržišta.
• Planiranje internog izvještavanja i aktivnosti poslovnog razvoja.
• Pružanje sigurnosti informacija i procesa i sprečavanje zlonamjerne upotrebe.
• Da bude u stanju ispuniti zahtjeve koji proizlaze iz pravnih procesa, poštivanja zakona i / ili međunarodnih sporazuma.

 1. PERIOD ČUVANJA OSOBNIH PODATAKA
  Kobimedia će čuvati lične podatke koje dobije za vrijeme potrebno za svrhu u koju je obrađen kako bi ispunio obaveze koje proizlaze iz prirode Ugovora o članstvu i uslova navedenih u Ugovoru o članstvu uz ovaj GKVKP, tako da korisnici mogu iskoristite usluge kobimedia.com na najbolji način.

• Kolačići će se čuvati najviše 540 dana.
• Evidencija o članstvu i naredbama čuvaće se 10 godina (Zakon br. 6098).
• Sva evidencija u vezi sa računovodstvom i finansijskim transakcijama čuvaće se 10 godina (Zakon br. 6102, zakon br. 213).
• Sve obavijesti i poruke o podršci čuvat će se 3 godine (Zakon br. 6563 i srodni podzakonski akti).
• Lični podaci 10 godina nakon prestanka pravnog odnosa; Držaće se 3 godine u skladu sa Zakonom 6563 i odgovarajućim podzakonskim aktima (Zakon br. 6563, Zakon br. 6102, Zakon br. 6098, Zakon br. 213, Zakon br. 6502).

Pored toga, u slučaju bilo kakvog spora koji proizlazi iz Sporazuma o članstvu, Kobimedia može zadržati lične podatke tokom trajanja zastarelosti utvrđene u skladu sa relevantnim zakonodavstvom, ograničenu na svrhu provođenja upravnih ili sudskih postupaka u okviru spor.

 1. KOME I ZA KOJU SE NAMJENA OBRAĐENI OSOBNI PODACI MOŽU PRENOSITI
  • Podaci prikupljeni i obrađeni u skladu sa odredbama KVKK mogu se prenijeti partnerima za rješenje kompanije Kobimedia, koja je treća strana, i kompanijama koje su na poziciji pomoćnika u izvođenju, ili drugim povezanim društvima Kobimedije, domaćim i stranim javne vlasti kako bi izvršile radnje koje proizlaze iz ugovora, u skladu sa gore navedenim principima i svrhama.
  • Korisničko ime i podaci za kontakt mogu se dijeliti s platnim institucijama radi provjere identiteta u skladu s okvirnim sporazumom platne institucije koji se odobrava u fazi plaćanja i u skladu s Uredbom o mjerama za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma objavljenom u Službenom glasniku. od 9. januara 2008. godine i imao je broj 26751.
  • Vaši lični podaci dobijeni putem kolačića smještenih na vašem uređaju mogu se dijeliti sa trećim stranama za opseg i svrhe navedene u ovom GKVKP.
  • Kobimedia može prenositi lične podatke trećim stranama u zemlji kao i u inostranstvu u okviru gore pomenutih kategorija i svrha, ograničenih i proporcionalnih ovim svrhama.
 2. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
  Poduzimaju se sve potrebne tehničke i administrativne mjere kako bi se zaštitili lični podaci koje prikuplja Kobimedia i spriječio neovlašteni pristup, te kako bi se spriječilo da naši korisnici postanu žrtve. Sva područja na web mjestu ili mobilnoj aplikaciji iz kojih se preuzimaju osobni podaci zaštićena su SSL-om, dok se vaši osobni podaci šalju na kobimedia.com, ti se podaci prenose pomoću SSL-a. U tom kontekstu, osigurava se da je softver u skladu sa standardima, da su treće strane i institucije koje pružaju usluge pažljivo odabrane i da se u kompaniji poštuju politike zaštite podataka.

U slučaju povezivanja s drugim aplikacijama putem kobimedia.com, Kobimedia ne snosi nikakvu odgovornost za politike privatnosti i sadržaj povezanih aplikacija.

 1. PRAVA VLASNIKA OSOBNIH PODATAKA
  Kao vlasnici ličnih podataka, imate sljedeća prava u skladu sa članom 11. KVKK.

• Saznavanje da li se vaši lični podaci obrađuju,
• Traženje informacija ako su lični podaci obrađeni,
• Učenje svrhe obrade ličnih podataka i da li se koriste na odgovarajući način u svoju svrhu,
• Da poznaju treće strane u zemlji ili inostranstvu kojima su preneseni lični podaci,
• traženje korekcije ličnih podataka u slučaju nepotpune ili netačne obrade i traženje obaveštenja o izvršenoj transakciji u okviru ovog opsega trećim licima kojima su lični podaci preneseni,
• Zahtevati brisanje ili uništavanje ličnih podataka u slučaju da nestanu razlozi koji zahtevaju njihovu obradu, uprkos činjenici da su obrađeni u skladu sa odredbama zakona br. 6698 i drugim relevantnim zakonima, i zatražiti obaveštavanje o transakcija izvršena u ovom opsegu prema trećim stranama kojima su preneseni lični podaci,
• Prigovor na pojavu rezultata protiv same osobe analizom obrađenih podataka isključivo putem automatizovanih sistema,
• Imate pravo tražiti naknadu štete u slučaju štete zbog nezakonite obrade ličnih podataka.

Da biste ostvarili svoja prava na svoje lične podatke; Računu možete pristupiti iz odjeljka "Upravljanje računom" na web lokaciji kobimedia.com i izvršiti potrebne promjene, ažuriranja i / ili brisanja.

Ako predate svoje zahtjeve u vezi sa svojim pravima Nadzorniku podataka koristeći dolje navedene metode, vaša prijava će se zaključiti besplatno što je prije moguće, a najkasnije u roku od trideset dana, ovisno o sadržaju zahtjeva. Međutim, u slučaju troškova, Kobimedia zadržava pravo da vam naplati naknadu prema tarifi koju je odredio Odbor za zaštitu ličnih podataka.

Zahtjev za korišćenje gore navedenih prava možete poslati na turskom jeziku; Kao kontrolor podataka, možete poslati na donju adresu kompanije Kobimedia s dokumentima koji vas identificiraju ručno, putem javnog bilježnika ili drugim metodama koje odredi tijelo za zaštitu ličnih podataka. Odgovorit će se samo na relevantan dio vaših zahtjeva, a zahtjev podnijet u vezi s vašim supružnikom, rođakom ili prijateljem neće biti prihvaćen.

 1. NAŠA POLITIKA KOLAČIĆA (KOLAČIĆI, KOLAČI)
  Kolačići su male datoteke sa podacima koje web server putem pregledača stavlja na računar. Kada se uspostavi veza između preglednika i poslužitelja, web lokacija prepoznaje korisnika putem kolačića. Svrha upotrebe kolačića je pružanje pogodnosti korisniku koji posjećuje web stranicu. Ako odbijete trajne kolačiće ili kolačiće sesije, možete nastaviti koristiti kobimedia.com, ali možda nećete moći pristupiti svim funkcijama web stranice ili će vam pristup biti ograničen. Postoje četiri vrste kolačića prema njihovoj namjeni.

• Sesijski kolačići: Ova vrsta kolačića neophodna je za pravilno funkcionisanje veb stranice. Ovi kolačići omogućavaju posjećivanje web stranice i iskorištavanje njegovih karakteristika. Kolačići sesije koriste se za premještanje podataka između stranica na web lokaciji i za izbjegavanje potrebe za ponovnim unosom podataka.
• Kolačići performansi: Ovi kolačići prikupljaju informacije o učestalosti posjeta stranicama, relevantnim porukama greške, ako postoje, vremenu provedenom na stranicama i načinu na koji korisnik koristi web stranicu. Ovim informacijama poboljšava se performansa web stranice.
• Funkcionalni kolačići: Ovi kolačići osiguravaju pamćenje opcija koje je korisnik napravio na web lokaciji, pružajući tako praktičnost korisniku. Ovim kolačićima korisnicima se pružaju napredne web funkcije.
• Oglašavanje i kolačići trećih strana: Kobimedia koristi kolačiće nezavisnih dobavljača kako bi koristio neke funkcije na svojim veb lokacijama. Postoje i kolačići kompanija koje prate oglase na web lokaciji. Google kao nezavisni dobavljač koristi kolačiće za posluživanje oglasa na kobimedia.com. Korištenjem DART kolačića, Google vam nudi oglase na osnovu njihovih posjeta kobimedia.com i drugim web lokacijama na Internetu. Korisnici mogu blokirati upotrebu DART kolačića posjetom Googleovoj politici privatnosti oglasa i sadržajne mreže.

Općenito, internetski preglednici su unaprijed definirani da automatski prihvaćaju kolačiće. Preglednici se mogu postaviti tako da blokiraju kolačiće ili upozoravaju korisnika kada se kolačić pošalje na uređaj. Budući da se upravljanje kolačićima razlikuje od pregledača do pregledača, možete pogledati meni pomoći pretraživača za detaljne informacije.

KONTAKT
Kobimedia informatika i industrija oglašavanja. ve Tic. A.S.

Adresa: Perlavista AVM Residence A Blok br: 26 Beykent / Beylikdüzü - Istanbul

Telefon: 0850 302 15 42

bs_BABosnian
Nazovite odmah