fbpx

Ugovor o prodaji na daljinu

ČLAN 1 - STRANKE PRODAVCA UGOVORA: Kobimedia Bilişim ve Reklamcılık San. ve Tic. A.Ş Adresa: Perlavista AVM Residence A Blok Daire: 26, Beykent / İstanbul, 34528 İstanbul E-pošta: [email protected]

KUPAC: Kupac

ČLAN 2 - PREDMET UGOVORA: Predmet ovog ugovora je Zaštita potrošača br. 4077 u pogledu prodaje i isporuke robe / usluga koje je Kupac elektronski naručio sa web stranice www.kobimedia.com Prodavca, ima kvalifikacije navedene u ugovoru i čija je prodajna cijena navedena u ugovoru.To je utvrđivanje prava i obaveza strana u skladu sa odredbama Uredbe o zakonu i principima i postupcima primene ugovora na daljinu. Kupac, osnovne karakteristike robe / usluge koja se prodaje, prodajna cijena, način plaćanja, uslovi isporuke itd. Prihvaća i izjavljuje u skladu s odredbama ovog ugovora da ima informacije o svim preliminarnim informacijama o robi / usluzi koja se prodaje i pravu "povlačenja", potvrđuje ove preliminarne informacije elektroničkim putem, a zatim naručuje robu / usluge. Preliminarne informacije i račun na stranici za plaćanje na www.kobimedia.com sastavni su dijelovi ovog ugovora.

ČLAN 3 - DATUM UGOVORA: Ove dvije kopije djela koje je prethodno potpisao prodavac potpisuje kupac …………. a njegova kopija će se poslati na e-adresu primaoca.

ČLAN 4 - ISPORUKA ROBE / USLUGA, MJESTO IZVRŠENJA I ISPORUKA UGOVORA: Roba / usluga će se dostaviti …………… na adresu ……… .. sa koje je kupac zatražio isporuku.

ČLAN 5 - TROŠKOVI DOSTAVE I IZVOĐENJE: Troškovi isporuke pripadaju kupcu. Ako prodavac izjavi na web stranici da će mu snositi naknadu za dostavu kupaca iznad najavljenog iznosa ili će izvršiti besplatnu dostavu u okviru kampanje, trošak dostave pripada prodavaču. Dostava; To se vrši u najkraćem mogućem roku nakon što zalihe postanu dostupne i troškovi robe prebace se na račun prodavca. Prodavac isporučuje robu / uslugu u roku od 20 (dvadeset) dana od narudžbe i zadržava pravo produženja dodatnih 10 (deset) dana pismenim obavještenjem u tom roku. Ako se iz bilo kojeg razloga trošak robe / usluge ne plati ili ne poništi u evidenciji banke, smatra se da je prodavac oslobođen obaveze isporuke robe / usluge.

ČLAN 6 - IZJAVE KUPCA I OBVEZE: Kupac će pregledati ugovorenu robu / uslugu prije isporuke; pakovanje je pocepano itd. neće dobiti oštećenu i neispravnu robu / usluge od kurirske kompanije. Dostavljena roba / usluge smatrat će se neoštećenima i netaknutima. Pažljiva zaštita robe / usluge nakon isporuke pripada kupcu. Ako se koristi pravo na odustajanje, roba / usluge se ne bi trebali koristiti. Račun se mora vratiti. Ako banka ili finansijska institucija ne plati cijenu robe / usluge prodavaču zbog nepravednog ili nezakonitog korištenja kreditne kartice kupca od strane neovlaštenih osoba nakon isporuke robe / usluge, pod uslovom da je kupac dostavio roba / usluga 3 (tri) dužna je poslati je prodavaču u roku od jednog dana. U ovom slučaju, troškovi otpreme su odgovornost kupca.

ČLAN 7 - IZJAVE I OBVEZE PRODAVCA: Prodavatelj je odgovoran za isporuku ugovorne robe / usluge u cjelovitom, cjelovitom stanju, u skladu s kvalifikacijama navedenim u narudžbi, te s jamstvenim dokumentima i korisničkim priručnicima, ako postoje. Ako se roba / usluga koja je predmet ugovora isporučuje drugoj osobi / organizaciji od kupca, prodavac ne može biti odgovoran ako osoba / organizacija koja se isporučuje ne prihvati isporuku. Prodavac vraća troškove robe / usluge u roku od 10 (deset) radnih dana nakon što je primljena izjava o povlačenju, kao i pregovarajući dokumenti, ako postoje. Roba / usluga se vraća u roku od 20 (dvadeset) dana. Iz opravdanih razloga, prodavac može kupcu dostaviti jednak kvalitet i cijenu prije isteka roka izvršenja ugovora. Ako prodavac misli da je izvršenje robe / usluge nemoguće, obavještava kupca prije isteka perioda izvršenja ugovora. Plaćena cijena i dokumenti, ako ih ima, vraćaju se u roku od 10 (deset) radnih dana. Roba / usluga koja je neispravna ili oštećena među robom / uslugom koja se prodaje sa ili bez garancijskog certifikata može se poslati prodavaču na potrebne popravke u garantnim rokovima, u ovom slučaju troškove isporuke snosi prodavac.

ČLAN 8 - KARAKTERISTIKE ROBE / USLUGE KOJE PREDMETUJU UGOVOR: Vrsta i vrsta robe / usluge, iznos, marka / model, boja i prodajna cijena, uključujući sve poreze, uključeni su u informacije o proizvodu / stranica za uvod usluge na web stranici www.kobimedia.com i rad je Kao što je navedeno u računu, koji se smatra sastavnim dijelom.

ČLAN 9 - GOTOVINSKA CIJENA ROBE / USLUGE: Gotovinska cijena robe / usluge uključena je u fakturu poslatu kupcu zajedno sa uzorkom fakture i proizvodom koji je poslan poštom na kraju narudžbe.

ČLAN 10 - ROKOVNA CIJENA: Cijena robe / usluge prema roku izrađenom prema prodajnoj cijeni uključena je u fakturu poslatu kupcu zajedno s uzorkom fakture poslanu kupcu na kraju narudžbe.

MADDE 11 – FAİZ: Her yıl Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin belirlediği faiz oranından ve her şartta %30’dan fazla olamaz. Alıcı çalıştığı bankaya karşı sorumludur.

ČLAN 12 - IZNOS PLAĆANJA: Iznos pologa robe / usluge uključen je u fakturu koja se šalje kupcu zajedno sa uzorkom fakture i proizvodom koji je poslan poštom na kraju narudžbe.

ČLAN 13 - PLAN PLAĆANJA: Ako kupac kupuje kreditnom karticom i na rate, valjan je način rate koji je izabran na web lokaciji. U obročnim transakcijama važe važeće odredbe ugovora potpisanog između kupca i banke vlasnika kartice. Datum plaćanja kreditnom karticom određuje se uslovima ugovora između banke i kupca. Kupac takođe može pratiti broj rata i plaćanja iz izvoda koji je poslala banka.

ČLAN 14 - PRAVO POVLAČENJA: Kupac može ostvariti pravo na odustajanje u roku od 3 (tri) dana od isporuke ugovorne robe / usluge njemu ili osobi / organizaciji na naznačenoj adresi. Da bi iskoristio pravo na odustajanje, prodavač mora u istom roku obavijestiti korisničku službu e-poštom ili telefonom, a roba / usluge se ne koriste u skladu s odredbama člana 15. i u skladu s objavljenim preliminarnim informacijama na web stranici www.kobimedia.com je neophodno. Ako se ovo pravo ostvari, obavezno je vratiti originalnu fakturu za isporučenu robu / usluge trećoj strani ili kupcu. Trošak robe / usluge vraća se kupcu u roku od 7 dana od dana prijema obavijesti o pravu na odustajanje, a roba / usluga se vraća u roku od 20 (dvadeset) dana. Ako originalna faktura nije poslana, PDV i ostale zakonske obaveze, ako postoje, ne mogu se vratiti kupcu. Troškove isporuke vraćene robe / usluge zbog prava na odustajanje plaća prodavac.

ČLAN 15 - ROBA / USLUGE KOJE SE NE MOGU KORISTITI S PRAVOM POVLAČENJA: Roba / usluge koje se po svojoj prirodi ne mogu vratiti, roba / usluga koja brzo propada i čiji je rok trajanja istekao, jednokratna roba / usluge, higijenska roba / usluge.

ČLAN 16. - ZADATAK STANJA I PRAVNE POSLJEDICE: U slučaju da kupac ne izvrši transakcije kreditnom karticom, vlasnik kartice će platiti kamatu i biti odgovoran banci u okviru ugovora o kreditnoj kartici sklopljenog s bankom. U ovom slučaju, relevantna banka može se prijaviti za pravne lijekove; Kupac može od kupca zahtijevati troškove i advokatsku naknadu, a u svakom slučaju, ako kupac zakaže zbog svog duga, kupac pristaje platiti gubitak i štetu prodavatelja zbog zakašnjelog izvršenja duga .

ČLAN 17 - OVLAŠĆENI SUD: U sporovima koji mogu proizaći iz ovog ugovora, Arbitražni odbori potrošača do vrednosti koju je Ministarstvo industrije i trgovine proglasilo potrošačkim sudovima iznad navedene vrednosti; Prvostepeni građanski sudovi su ovlašćeni na mestima koja se ne mogu naći.

bs_BABosnian
Dugme za pozivNazovite odmah