fbpx

KVKK

Kobimedia vedtager de principper, der er fastsat af KVKK for at overholde lov om beskyttelse af personoplysninger nr. 6698 (“KVKK”) og opfylder sine forpligtelser med hensyn til behandling, sletning, destruktion, anonymisering, overførsel af personoplysninger, oplysning af den pågældende person og sikring af datasikkerhed. Politik om beskyttelse af personlige oplysninger og personoplysninger ("GKVKP"), der er reguleret i denne sammenhæng, stilles til rådighed for fysiske personer ("Relevant person"), hvis personoplysninger behandles.

Sådan bruges de oplysninger, vi får om dig og de tjenester, du har anmodet om under dit besøg på dette websted ("kobimedia.com"), som administreres af Kobimedia og offentliggøres på internetadressen ("kobimedia.com") og drager fordel af de produkter og tjenester, vi tilbyder via dette websted, og for at blive beskyttet er underlagt de betingelser, der er specificeret i denne GKVKP. Ved at besøge kobimedia.com og anmode om eller få adgang til de produkter og tjenester, vi tilbyder via dette websted, accepterer du betingelserne specificeret i denne GKVKP.

Kobimedia kan foretage ændringer i bestemmelserne i denne GKVKP når som helst. Disse ændringer træder i kraft straks efter offentliggørelsen af den nye modificerede GKVKP. Vi meddeler også væsentlige ændringer via siden Meddelelser og / eller via e-mail. Hvis du ikke accepterer disse ændringer, kan du stoppe med at bruge vores produkter og tjenester og opsige dit abonnement på kobimedia.com ved at gå til siden [Kontostyring / Annullering af medlemskab].

Hvis du har spørgsmål eller klager, bedes du sende os en besked via Hjælp.

23. december 2008 7. maj 2019
ANVENDELSESOMRÅDE OG FORMÅL MED PERSONLIGHED OG PERSONLIG DATABESKYTTELSESPOLITIK
Denne politik til beskyttelse af personlige oplysninger og beskyttelse af personlige oplysninger forklarer følgende.

 1. Data Supervisor
 2. Indsamlede personlige data
 3. Metode til indsamling og behandling af personoplysninger, juridisk begrundelse
 4. Formål med behandling af personoplysninger
 5. Periode til opbevaring af personoplysninger
 6. Til hvem og til hvilket formål de behandlede personoplysninger kan overføres
 7. Beskyttelse af personoplysninger
 8. Rettigheder for ejeren af personoplysninger
 9. Vores cookiepolitik (cookies, cookies)
 10. DATA CONTROLLER
  I klausul (ı) i 1. klausul i 3. klausul i lov om beskyttelse af personoplysninger (KVKK) nummereret 6698, er den dataansvarlige, “reelle eller juridiske personer, der bestemmer formål og midler til behandling af personoplysninger, og som er ansvarlige for oprettelse og styring af dataregistreringssystemet. Det blev defineret som ”. I denne sammenhæng er den dataansvarlige Kobimedia, hvis kontaktoplysninger er angivet nedenfor.

Artikel 10 i KVKK anmodede om, at de personer, hvis data behandles, underrettes, mens de indhenter deres samtykke. Artikeltitlen er "Oplysningsforpligtelse for dataansvarlig". I henhold til bestemmelserne i KVKK er Kobimedia "dataansvarlig". I denne sammenhæng er forpligtelsen til at informere "dataejere", den dataansvarliges identitet, formål med databehandling, de personer, som personoplysningerne overføres til, og formålet med overførslen, de juridiske grunde til indsamling af personoplysninger, til hvem og metoderne det kan overføres til, opdateringen, sletningen eller Det har medført en pligt til at informere om rettighederne, såsom anonymisering, der er anført i artikel 11 i KVKK. I overensstemmelse med bestemmelsen i artikel 10 i KVKK bliver vores værdsatte brugere, som er dataejere, informeret og oplyst af "Politik om beskyttelse af personlige oplysninger og personlige oplysninger" (GKVKP) på denne side.

Som Kobimedia-dataansvarlig er dine personlige data,
a) At operere i overensstemmelse med loven og ærlighedsreglerne
b) At stræbe efter at give korrekt og opdateret,
c) Behandling til specifikke, eksplicitte og legitime formål
d) at være forbundet, begrænset og målt til det formål, hvortil de behandles,
e) at opbevare dem i den periode, der er fastsat i den relevante lovgivning eller krævet til det formål, hvortil de behandles,
vedtager som et princip.

 1. SAMLEDE PERSONLIGE DATA
  Kobimedia indsamler forskellige data fra brugere med følgende metoder. De data, der indsamles af Kobimedia, afhænger af de tjenester og funktioner, der bruges af brugerne.

Under denne overskrift er de data, der behandles af Kobimedia inden for rammerne af de tjenester, der tilbydes på kobimedia.com og betragtes som personlige data i overensstemmelse med KVKK, anført nedenfor i grupper. Medmindre andet udtrykkeligt er angivet, inkluderer udtrykkene "personlige data" og "personlige kvalitetsdata" inden for rammerne af vilkårene og betingelserne i denne GKVKP følgende oplysninger.

Navn og kontaktoplysninger: Navn, efternavn, e-mail-adresse, fasttelefon, mobiltelefon, adresse, faktureringsoplysninger, TR-identitetsnummer (nationalt identitetsnummer), identitetsfotokopi og andre lignende dokumenter.

Godkendelsesoplysninger: Brugernes medlemsoplysninger, adgangskoder, der bruges til at godkende og få adgang til kontoen, Brugernavn, kontaktoplysninger, tip til adgangskoder, Brugernumre.

Demografiske data: Fødselsdato, alder, køn, interesser, foretrukne sprogdata.

Brugsdata og favoritter: Dine grunde til at ringe til Kobimedia eller Call Centers, herunder men ikke begrænset til data indsamlet fra dine enheder via forskellige software og teknologiske værktøjer, stemmeposter, kobimedia.com brugsoplysninger, dato og klokkeslæt for produktbrug, kobimedia. com 'en sidste login-dato, type indtastet enhed og browser, sider vist på kobimedia.com, produkter, antal sider, der er set, besøgsvarighed og målafslutning, indtastede søgeudtryk, kategorier af produkter og besøgte sider, fejl, der opstår under service brug og lignende problemer.

Placeringsdata: Indeholder data om den omtrentlige placering af brugere. Placeringsdata ekstraheret fra IP- og portadresser bruges, hvis brugeren tillader det.

Betalingsdata: Data såsom medlemsfaktura og betalingsoplysninger (navn, efternavn, faktureringsadresse, TR ID-nummer, skatteidentifikationsnummer), fakturaer sendt til medlemmet og kvitteringseksempler på betalinger modtaget fra medlemmer, betalingsnummer, fakturanummer, fakturabeløb , fakturadato.

Undersøgelsessvar: Svarene på de periodiske undersøgelser organiseret af Kobimedia inden for kobimedia.com og på de undersøgelser, der er udført af rigtige og juridiske personer, som Kobimedia samarbejdede med.

 1. METODE TIL INDSAMLING OG BEHANDLING AF PERSONLIGE DATA, JURIDISK BEGRUNDELSE
  Kobimedia handler i overensstemmelse med bestemmelserne specificeret i KVKK vedrørende indsamling, behandling af personoplysninger og det juridiske grundlag for transaktionerne.

Kobimedia, personlige data Hjemmesider, mobile applikationer af hjemmesider, sociale mediekonti, cookies, callcenter, meddelelser fra administrative og retlige myndigheder og andre kommunikationskanaler i lyd, elektronisk eller skriftlig form i overensstemmelse med de personlige databehandlingsbetingelser, der er specificeret i KVKK og i overensstemmelse med denne GKVKP. Den samler i overensstemmelse med de juridiske grunde anført i.

Uanset hvilken kanal den hentes fra,
• Hvis du ikke har dit udtrykkelige samtykke, behandles dine personlige data ikke. Imidlertid angivet i artikel 5 i KVKK;
• I tilfælde, der er klart fastsat i lovene,
• Det er obligatorisk at beskytte den person eller en anden persons liv eller fysiske integritet, der ikke er i stand til at afsløre sit samtykke på grund af faktisk umulighed, eller hvis samtykke ikke er juridisk gyldigt,
Forudsat at det er direkte relateret til oprettelse eller gennemførelse af en kontrakt, er det nødvendigt at behandle personoplysninger, der tilhører parterne i kontrakten,
• Det er obligatorisk for den dataansvarlige at opfylde sin juridiske forpligtelse,
• Den er blevet offentliggjort af den pågældende person,
• Databehandling er obligatorisk for etablering, brug eller beskyttelse af en ret,
• Hvis databehandling er obligatorisk af den dataansvarliges legitime interesser, forudsat at det ikke skader den berørte persons grundlæggende rettigheder og friheder.
I tilfælde tillader det behandling af personoplysninger uden samtykke. Kobimedia foretrækker datoejers samtykke i behandlingen af personoplysninger.
I overensstemmelse med artikel 6 i KVKK kan følsomme personoplysninger kun behandles med samtykke fra dataejeren.

 1. FORMÅL MED BEHANDLING AF PERSONLIGE DATA
  Dine personlige data behandles i overensstemmelse med de principper og behandlingsbetingelser, der er reguleret af KVKK nr. 6698 og til de formål, der er angivet nedenfor.

• Behandling af online besøgende data i overensstemmelse med den relevante lovgivning.
• Realisering af medlemskabstransaktioner.
• Oprettelse og forbedring af bruger / medlems tilfredshed, loyalitet og loyalitet.
• Foreslå og præsentere produkter, tjenester og tjenester ved at tilpasse dem efter brugernes behov, smag og brugsvaner.
• Forbedring af de tilbudte tjenester, udvikling af nye tjenester og information om dem.
• At lette funktioner, aktiviteter, operationer og gøre dem personlige ved tilpasning.
• Løsning af bruger- / medlemsproblemer og klager, personlig assistance og support.
• Ledelse af omdømme, mediekommunikation.
• Opfølgning af regnskabs- og indkøbstransaktioner.
• Sikring af datasikkerhed og fastlæggelse af strategierne for Kobimedia.
• Besvare informationsanmodninger fra administrative og retlige myndigheder.
• Statistiske evalueringer og markedsundersøgelser.
• Planlægning af intern rapportering og forretningsudviklingsaktiviteter.
• Tilvejebringelse af information og processikkerhed og forhindring af ondsindet brug.
• At være i stand til at opfylde kravene i juridiske processer, overholdelse af lovgivning og / eller internationale aftaler.

 1. OPBEVARINGSPERIODE AF PERSONLIGE DATA
  Kobimedia opbevarer de personoplysninger, de indhenter, i den tid, der kræves til det formål, hvortil de blev behandlet, for at opfylde de forpligtelser, der følger af karakteren af medlemskabsaftalen og de vilkår, der er specificeret i medlemsaftalen med denne GKVKP, så brugerne kan drage fordel af tjenesterne fra kobimedia.com på den bedste måde.

• Cookies opbevares i maksimalt 540 dage.
• Fortegnelser over medlemskab og ordrer opbevares i 10 år (lov nr. 6098).
• Alle optegnelser vedrørende regnskabsmæssige og finansielle transaktioner opbevares i 10 år (lov nr. 6102, lov nr. 213).
• Alle supportmeddelelser og meddelelser opbevares i 3 år (lov nr. 6563 og tilhørende sekundær lovgivning).
• Personoplysninger 10 år efter ophør af det juridiske forhold; Det opbevares i 3 år i overensstemmelse med 6563-loven og den relevante sekundære lovgivning (lov nr. 6563, lov nr. 6102, lov nr. 6098, lov nr. 213, lov nr. 6502).

Derudover kan Kobimedia i tilfælde af uenighed, der opstår som følge af medlemsaftalen, opbevare personoplysninger i den periode, hvor forældelsesfristen er fastlagt i overensstemmelse med den relevante lovgivning, begrænset til formålet med at udføre administrative eller retlige processer inden for rammerne af tvisten.

 1. TIL HVEM OG TIL HVILKE FORMÅL DE BEHANDLEDE PERSONLIGE DATA KAN OVERFØRES
  • De data, der indsamles og behandles i overensstemmelse med bestemmelserne i KVKK, kan overføres til løsningspartnere for Kobimedia, som er tredjepart, og virksomheder, der er i stillingen som assistentopførelse, eller til andre tilknyttede virksomheder i Kobimedia, nationale og udenlandske offentlige myndigheder for at udføre de handlinger, der følger af kontrakten, i overensstemmelse med ovenstående principper og formål.
  • Brugerens navn og kontaktoplysninger kan deles med betalingsinstitutter til identitetsbekræftelse i overensstemmelse med betalingsinstituttets rammeaftale, der skal godkendes på betalingsstadiet og i overensstemmelse med forordningen om foranstaltninger til forebyggelse af hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme offentliggjort i den officielle tidende. dateret 9. januar 2008 og nummereret 26751.
  • Dine personlige data, der er opnået gennem cookies placeret på din enhed, kan deles med tredjeparter til det omfang og formål, der er specificeret i denne GKVKP.
  • Kobimedia kan overføre personoplysninger til tredjeparter i landet såvel som til udlandet inden for de ovennævnte kategorier og formål, begrænset og proportionalt med disse formål.
 2. BESKYTTELSE AF PERSONLIGE DATA
  Alle nødvendige tekniske og administrative foranstaltninger træffes for at beskytte de personlige data, der indsamles af Kobimedia, og for at forhindre uautoriseret adgang og for at forhindre, at vores brugere bliver ofre. Alle områder på hjemmesiden eller mobilapplikationen, hvorfra personlige data hentes, er beskyttet af SSL, mens dine personlige data sendes til kobimedia.com, overføres disse data ved hjælp af SSL. I denne sammenhæng sikres det, at softwaren overholder standarderne, at tredjeparter og institutioner, der leverer tjenester, er nøje udvalgt, og at databeskyttelsespolitikken overholdes inden for virksomheden.

I tilfælde af link til andre applikationer via kobimedia.com bærer Kobimedia intet ansvar for fortrolighedspolitikkerne og indholdet af de linkede applikationer.

 1. RETTIGHEDER FOR DEN PERSONLIGE DATAEJER
  Som ejere af personoplysninger har du følgende rettigheder i henhold til artikel 11 i KVKK.

• At lære, om dine personlige data behandles,
• Anmodning om oplysninger, hvis personoplysninger er blevet behandlet,
• At lære formålet med behandling af personoplysninger, og om de bruges korrekt til deres formål,
• At kende de tredjeparter i landet eller i udlandet, som personoplysninger er overført til,
• Anmodning om korrektion af personoplysninger i tilfælde af ufuldstændig eller forkert behandling og anmoder om meddelelse om transaktionen inden for dette anvendelsesområde til tredjeparter, til hvem personoplysninger er blevet overført,
• At anmode om sletning eller destruktion af personoplysninger i tilfælde af, at årsagerne til, at de behandles, forsvinder, på trods af at de er blevet behandlet i overensstemmelse med bestemmelserne i lov nr. 6698 og andre relevante love, og at anmode om meddelelse om transaktion foretaget inden for dette omfang til tredjeparter, hvortil personoplysninger er overført,
• Gør indsigelse mod forekomsten af et resultat mod personen selv ved udelukkende at analysere de behandlede data gennem automatiserede systemer,
• Du har ret til at kræve erstatning i tilfælde af skade på grund af ulovlig behandling af personoplysninger.

For at udøve dine rettigheder over dine personlige data; Du kan få adgang til din konto fra afsnittet "Kontostyring" på websiden kobimedia.com og udføre de nødvendige ændringer, opdateringer og / eller sletninger.

Hvis du sender dine anmodninger om dine rettigheder til Data Supervisor ved hjælp af nedenstående metoder, vil din ansøgning blive afsluttet gratis så hurtigt som muligt og senest inden for tredive dage afhængigt af indholdet af anmodningen. I tilfælde af en pris forbeholder Kobimedia sig dog retten til at opkræve et gebyr i henhold til den takst, der er fastsat af Personal Data Protection Board.

Du kan sende din anmodning om at bruge dine rettigheder angivet ovenfor på tyrkisk; Som dataansvarlig kan du sende til Kobimadias adresse nedenfor med dokumenter, der identificerer dig i hånden, via en notar eller andre metoder, der er bestemt af Personal Data Protection Authority. Kun den relevante del af dine ansøgninger bliver besvaret, og en ansøgning om din ægtefælle, slægtning eller ven accepteres ikke.

 1. VORES COOKIE-POLITIK (COOKIES, COOKIES)
  Cookies er små datafiler, der placeres på computeren af webserveren via en browser. Når der oprettes en forbindelse mellem browseren og serveren, genkender webstedet brugeren via cookies. Formålet med at bruge cookies er at gøre det lettere for brugeren, der besøger webstedet. Hvis du nægter vedvarende cookies eller sessionscookies, kan du fortsætte med at bruge kobimedia.com, men du kan muligvis ikke få adgang til alle funktionerne på hjemmesiden, ellers kan din adgang være begrænset. Der er fire typer cookies i henhold til deres tilsigtede brug.

• Sessionscookies: Denne type cookies er nødvendige for, at hjemmesiden fungerer korrekt. Disse cookies gør det muligt at besøge webstedet og drage fordel af dets funktioner. Sessionscookies bruges til at flytte information mellem sider på hjemmesiden og for at undgå behovet for at genindtaste oplysninger.
• Performance-cookies: Disse cookies indsamler oplysninger om hyppigheden af besøg på siderne, de relevante fejlmeddelelser, hvis nogen, den tid der er brugt på siderne og den måde brugeren bruger webstedet på. Med disse oplysninger øges webstedets ydeevne.
• Funktionelle cookies: Disse cookies sikrer, at de muligheder, brugeren har foretaget på webstedet, huskes, hvilket giver brugeren bekvemmelighed. Med disse cookies leveres avancerede webfunktioner til brugerne.
• Annoncering og tredjepartscookies: Kobimedia bruger cookies fra tredjepartsleverandører til at bruge nogle funktioner på sine websteder. Der er også cookies fra virksomheder, der sporer annoncer på hjemmesiden. Google, som tredjepartsleverandør, bruger cookies til at vise annoncer på kobimedia.com. Ved at bruge DART-cookies tilbyder Google dig reklamer baseret på deres besøg på kobimedia.com og andre websteder på Internettet. Brugere kan blokere brugen af DART-cookien ved at besøge Googles privatlivspolitik for annoncer og indholdsnetværk.

Generelt er internetbrowsere foruddefineret til automatisk at acceptere cookies. Browsere kan indstilles til at blokere cookies eller advare brugeren, når en cookie sendes til enheden. Da administration af cookies adskiller sig fra browser til browser, kan du se i browserens hjælpemenu for detaljeret information.

KONTAKT
Kobimedia Informatics and Advertising Industry. ve Tic. SOM.

Adresse: Perlavista AVM Residence A Blok nr: 26 Beykent / Beylikdüzü - Istanbul

Telefon: 0850 302 15 42

da_DKDanish
Ring nu-knapRing nu