Dijital Dünyada Kriz Yönetiminin Esasları

Teknolojik gelişmeler insan yaşamında mekanik hayatın yaygınlaşmasını sağlamıştır. Bu nedenle tüm güncel işlemler dünya genelinde dijital ortamda yerine getirilerek işlemlerde hız ve sirkülasyon sağlanması elde edilmiştir. Ancak dijital sistemlerde de belirli zamanda küçüklü büyüklü bir takım sorunlar meydana gelebiliyor. Dünya genelinde hemen hemen tüm işlemler dijital ortamlarda meydana geldiği için olası bir olumsuz durumda dijital dünyada kriz yönetimi hakkında bilgi sahibi olunması gerekiyor.

Dijital Dünyadaki Kriz Yönetimini Gerektiren Haller

Kamusal ve özel tüm işlemleri bilgisayar sistemleri içerisine kaydedildiğinden işlemlerin daha hızlı ve seri bir şekilde yerine getirilmesi sağlanıyor. Böyle bir durum tüm işlemlerin yerine getirilmesi açısından büyük bir avantaj sağlasa da dünya genelinde milyonlarca bilgi ve belge art niyetli siber saldırıların tehdidi altında olabiliyor. Böyle bir durumda dijital dünyada kriz yönetimi konusu devreye girerek bu bilgi ve belgelerin yedeklenmesi ve yedeklenen bilgi ve belgelerin olası bir siber saldırının kontrol altına alınması ile birlikte kullanıma açılması sağlanabiliyor. Ancak şirket ve firmaların dijital dünyada kriz yönetimi için bir takım kriterleri yerine getirmeleri gerekiyor.

Dijital Dünyada Kriz Yönetimi İçin Önemli Olan Unsurlar

Dijital dünyada kriz yönetiminin etkin bir şekilde sağlanabilmesi için şirket ve firmaların bir takım kriterleri yerine getirmeleri gerekiyor. Bu kriterlerin başlıcaları şunlardır;

– Şirket ve firmaların dijital yönetim stratejilerinin olup olmadığı,
– Firmaların tüm dijital araçlar içerisinde hesaplarının olup olmadığı eğer hesapları var ise bu hesapların etkin bir şekilde yönetilip yönetilmediği,
– Kurumların yöneticilerinin dijital dünya içerisinde aktif rol alıp almadığı,
– Dijital dünya içerisinde şirket ve firmalar hakkındaki sesli ve yazılı yorumların etkin bir şekilde takip edilip edilmediği,
– Şirket ve firmaların kendi işlevlerine hitap eden rakiplerini dijital ortamda takip edip etmedikleri,
– Şirket ve firmaların dijital çözüm ortaklarının olup olmadığı,
– Dijital dünya içerisinde herhangi bir sorun ile karşılaşılması durumunda bu sorunların çözümünde kullanılacak olan yöntemlerin etik değerler çerçevesinde çözülüp çözülmediği gibi konular dijital dünya içerisindeki kriz yönetiminin önemli unsurları olarak görülüyor. Bu yöntemlerin uygulanması şirket ve firmaların olası olumsuzluklardan en az zararla çıkmalarını sağlıyor.


Kobimedya A.Ş olarak sektörde uzun yıllardır profesyonel işlere attığımız imza ve satış sonrası güçlü desteğimiz ile kurumsal firmalar tarafından dijitale yön veren şirket olarak tercih ediliyoruz. Müşterilerimize sunduğumuz dijital hizmetlerle şirketlerin verimliliğini artırıyoruz.

Satın Al