fbpx

Σύμβαση πωλήσεων εξ αποστάσεως

ΑΡΘΡΟ 1 - ΜΕΡΗ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Kobimedia Bilişim ve Reklamcılık San. ve Tic. A.Ş Διεύθυνση: Perlavista AVM Residence A Blok Daire: 26, Beykent / İstanbul, 34528 İstanbul Email: [email protected]

ΑΓΟΡΑΣΤΗ: Πελάτης

ΑΡΘΡΟ 2 - ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η Προστασία των Καταναλωτών αριθ. 4077 σχετικά με την πώληση και την παράδοση των αγαθών / υπηρεσιών που έχει παραγγείλει ο Αγοραστής ηλεκτρονικά από τον ιστότοπο του Πωλητή www.kobimedia.com, προσόντα που αναφέρονται στη σύμβαση και των οποίων η τιμή πώλησης καθορίζεται στη σύμβαση. Είναι ο καθορισμός των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των μερών σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού για τις αρχές και διαδικασίες εφαρμογής του νόμου και των εξ αποστάσεων συμβάσεων. Ο αγοραστής, τα βασικά χαρακτηριστικά των αγαθών / υπηρεσιών που υπόκεινται σε πώληση, τιμή πώλησης, τρόπος πληρωμής, όροι παράδοσης κ.λπ. Αποδέχεται και δηλώνει σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας σύμβασης ότι διαθέτει πληροφορίες για όλες τις προκαταρκτικές πληροφορίες σχετικά με τα αγαθά / υπηρεσίες που υπόκεινται σε πώληση και το δικαίωμα «απόσυρσης», επιβεβαιώνει αυτές τις προκαταρκτικές πληροφορίες ηλεκτρονικά και κατόπιν παραγγέλνει τα αγαθά / υπηρεσίες. Οι προκαταρκτικές πληροφορίες και το τιμολόγιο στη σελίδα πληρωμής στο www.kobimedia.com αποτελούν αναπόσπαστα μέρη αυτής της σύμβασης.

ΑΡΘΡΟ 3 - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Αυτά τα δύο αντίγραφα του έργου που είχε προηγουμένως υπογραφεί από τον πωλητή υπογράφονται από τον αγοραστή …………. και ένα αντίγραφο αυτού θα σταλεί στη διεύθυνση e-mail του παραλήπτη.

ΑΡΘΡΟ 4 - ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΤΟΠΟΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Τα αγαθά / η υπηρεσία θα παραδοθούν στην …………… στη διεύθυνση της ……… .. από την οποία ο αγοραστής ζήτησε παράδοση.

ΑΡΘΡΟ 5 - ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΣΗ: Τα έξοδα παράδοσης ανήκουν στον αγοραστή. Εάν ο πωλητής δηλώσει στον ιστότοπο ότι το κόστος παράδοσης των αγοραστών πάνω από το ποσό που ανακοινώθηκε θα καλυφθεί από αυτόν ή θα πραγματοποιήσει δωρεάν παράδοση εντός της καμπάνιας, το κόστος παράδοσης ανήκει στον πωλητή. Διανομή; Γίνεται το συντομότερο δυνατό μετά το διαθέσιμο απόθεμα και το κόστος των αγαθών μεταφέρεται στον λογαριασμό του πωλητή. Ο πωλητής παραδίδει τα αγαθά / υπηρεσία εντός 20 (είκοσι) ημερών από την παραγγελία και διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει επιπλέον 10 (δέκα) ημέρες με γραπτή ειδοποίηση εντός αυτής της περιόδου. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, το κόστος των αγαθών / υπηρεσιών δεν καταβληθεί ή ακυρωθεί στα τραπεζικά αρχεία, ο πωλητής θεωρείται απαλλαγμένος από την υποχρέωση παράδοσης των αγαθών / υπηρεσιών.

ΑΡΘΡΟ 6 - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗ: Ο αγοραστής θα επιθεωρήσει τα συμβατικά αγαθά / υπηρεσίες πριν από την παράδοση. η συσκευασία είναι σχισμένη κ.λπ. δεν θα λάβει τα κατεστραμμένα και ελαττωματικά προϊόντα / υπηρεσίες από την εταιρεία ταχυμεταφορών. Τα παραδοθέντα αγαθά / υπηρεσίες θα θεωρούνται άθικτα και ανέπαφα. Η προσεκτική προστασία των αγαθών / υπηρεσιών μετά την παράδοση ανήκει στον αγοραστή. Εάν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το δικαίωμα υπαναχώρησης, τα αγαθά / οι υπηρεσίες δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται. Το τιμολόγιο πρέπει να επιστραφεί. Εάν η τράπεζα ή το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα δεν πληρώσει το τίμημα των αγαθών / υπηρεσιών στον πωλητή λόγω της αθέμιτης ή παράνομης χρήσης της πιστωτικής κάρτας του αγοραστή από μη εξουσιοδοτημένα άτομα μετά την παράδοση των αγαθών / υπηρεσιών, υπό την προϋπόθεση ότι ο αγοραστής έχει παραδώσει αγαθά / υπηρεσία 3 (Τρία) υποχρεούται να το στείλει στον πωλητή εντός της ημέρας. Σε αυτήν την περίπτωση, τα έξοδα αποστολής είναι ευθύνη του αγοραστή.

ΑΡΘΡΟ 7 - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΩΛΗΤΗ: Ο πωλητής είναι υπεύθυνος για την παράδοση των συμβατικών αγαθών / υπηρεσιών με ήχο, πλήρη, σύμφωνα με τα προσόντα που ορίζονται στην παραγγελία, και με έγγραφα εγγύησης και εγχειρίδια χρήστη, εάν υπάρχουν. Εάν τα αγαθά / υπηρεσίες που υπόκεινται στη σύμβαση πρόκειται να παραδοθούν σε άλλο πρόσωπο / οργανισμό από τον αγοραστή, ο πωλητής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος εάν το πρόσωπο / οργανισμός που θα παραδοθεί δεν αποδέχεται την παράδοση. Ο πωλητής επιστρέφει το κόστος των αγαθών / υπηρεσιών εντός 10 (δέκα) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της δήλωσης ανάληψης και των διαπραγματεύσιμων εγγράφων, εάν υπάρχουν. Τα αγαθά / υπηρεσίες επιστρέφονται εντός 20 (είκοσι) ημερών. Για δικαιολογημένους λόγους, ο πωλητής μπορεί να παρέχει στον αγοραστή ίση ποιότητα και τιμή πριν από τη λήξη της περιόδου απόδοσης στη σύμβαση. Εάν ο πωλητής πιστεύει ότι η απόδοση των αγαθών / υπηρεσιών είναι αδύνατη, ειδοποιεί τον αγοραστή πριν από τη λήξη της περιόδου εκτέλεσης της σύμβασης. Η τιμή που πληρώθηκε και τα έγγραφα, εάν υπάρχουν, επιστρέφονται εντός 10 (δέκα) εργάσιμων ημερών. Τα αγαθά / υπηρεσίες που είναι ελαττωματικά ή κατεστραμμένα μεταξύ των αγαθών / υπηρεσιών που πωλούνται με ή χωρίς το πιστοποιητικό εγγύησης μπορούν να σταλούν στον πωλητή για τις απαραίτητες επισκευές εντός των όρων εγγύησης, σε αυτήν την περίπτωση, τα έξοδα παράδοσης θα καλυφθούν από τον πωλητή.

ΑΡΘΡΟ 8 - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗ ΣΥΜΒΑΣΗ: Ο τύπος και ο τύπος των αγαθών / υπηρεσιών, το ποσό, το εμπορικό σήμα / μοντέλο, το χρώμα και η τιμή πώλησης, συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, περιλαμβάνονται στις πληροφορίες για το προϊόν / σελίδα εισαγωγής υπηρεσίας στον ιστότοπο www.kobimedia.com και το έργο είναι Όπως αναφέρεται στο τιμολόγιο, το οποίο θεωρείται αναπόσπαστο μέρος.

ΑΡΘΡΟ 9 - ΤΙΜΗ ΤΙΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Η χρηματική τιμή των αγαθών / υπηρεσιών περιλαμβάνεται στο τιμολόγιο που αποστέλλεται στον πελάτη μαζί με το δείγμα τιμολογίου και το προϊόν που αποστέλλεται στο τέλος της παραγγελίας.

ΑΡΘΡΟ 10 - ΤΡΟΠΟΣ ΤΙΜΗΣ: Η τιμή των αγαθών / υπηρεσιών σύμφωνα με τον όρο που έγινε σύμφωνα με την τιμή πώλησης περιλαμβάνεται στο τιμολόγιο που αποστέλλεται στον πελάτη μαζί με το δείγμα τιμολογίου που αποστέλλεται στον πελάτη στο τέλος της παραγγελίας.

MADDE 11 – FAİZ: Her yıl Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin belirlediği faiz oranından ve her şartta %30’dan fazla olamaz. Alıcı çalıştığı bankaya karşı sorumludur.

ΑΡΘΡΟ 12 - ΠΟΣΟ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Το ποσό προκαταβολής των αγαθών / υπηρεσιών περιλαμβάνεται στο τιμολόγιο που αποστέλλεται στον πελάτη μαζί με το δείγμα τιμολογίου και το προϊόν που έχει σταλεί στο τέλος της παραγγελίας.

ΑΡΘΡΟ 13 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ: Εάν ο αγοραστής αγοράσει με πιστωτική κάρτα και σε δόσεις, η μέθοδος δόσης που επιλέχθηκε στον ιστότοπο είναι έγκυρη. Στις συναλλαγές με δόσεις, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του συμβολαίου που έχει υπογραφεί μεταξύ του αγοραστή και της τράπεζας κατόχου της κάρτας. Η ημερομηνία πληρωμής της πιστωτικής κάρτας καθορίζεται από τους όρους της σύμβασης μεταξύ της τράπεζας και του αγοραστή. Ο αγοραστής μπορεί επίσης να παρακολουθήσει τον αριθμό των δόσεων και των πληρωμών από το αντίγραφο κίνησης της τράπεζας που αποστέλλει.

ΑΡΘΡΟ 14 - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ: Ο αγοραστής μπορεί να ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης εντός 3 (τριών) ημερών από την παράδοση των συμβατικών αγαθών / υπηρεσιών σε αυτόν ή στο πρόσωπο / οργανισμό στη διεύθυνση που αναφέρεται. Για να χρησιμοποιήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, ο πωλητής πρέπει να ενημερώσει την εξυπηρέτηση πελατών μέσω e-mail ή τηλεφώνου εντός της ίδιας περιόδου και τα αγαθά / υπηρεσίες δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 και σύμφωνα με τις προκαταρκτικές πληροφορίες που δημοσιεύονται στον ιστότοπο www.kobimedia.com είναι απαραίτητο. Εάν αυτό το δικαίωμα ασκηθεί, είναι υποχρεωτικό να επιστρέψετε το αρχικό τιμολόγιο για τα αγαθά / τις υπηρεσίες που παραδόθηκαν στον τρίτο ή στον αγοραστή. Το κόστος των αγαθών / υπηρεσιών επιστρέφεται στον αγοραστή εντός 7 ημερών από την παραλαβή της ειδοποίησης σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης και τα αγαθά / υπηρεσίες επιστρέφονται εντός 20 (είκοσι) ημερών. Εάν το αρχικό τιμολόγιο δεν αποσταλεί, ο ΦΠΑ και άλλες νομικές υποχρεώσεις, εάν υπάρχουν, δεν μπορούν να επιστραφούν στον αγοραστή. Το κόστος παράδοσης των επιστρεφόμενων αγαθών / υπηρεσιών λόγω του δικαιώματος υπαναχώρησης καταβάλλεται από τον πωλητή.

ΑΡΘΡΟ 15 - ΠΡΟΪΟΝΤΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ: Προϊόντα / υπηρεσίες που δεν μπορούν να επιστραφούν από τη φύση τους, αγαθά / υπηρεσίες που επιδεινώνονται γρήγορα και έχουν λήξει, προϊόντα / υπηρεσίες μίας χρήσης, προϊόντα / υπηρεσίες υγιεινής.

ΑΡΘΡΟ 16 - ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ: Σε περίπτωση που ο αγοραστής αθετήσει τις συναλλαγές με πιστωτική κάρτα, ο κάτοχος της κάρτας θα πληρώσει τόκους και θα είναι υπεύθυνος έναντι της τράπεζας στο πλαίσιο της συμφωνίας πιστωτικής κάρτας που συνήφθη με την τράπεζα. Σε αυτήν την περίπτωση, η σχετική τράπεζα μπορεί να υποβάλει αίτηση για ένδικα μέσα · Ο αγοραστής μπορεί να απαιτήσει το κόστος και την αμοιβή του πληρεξούσιου από τον αγοραστή, και σε κάθε περίπτωση, εάν ο αγοραστής χρεοκοπήσει λόγω του χρέους του, ο αγοραστής συμφωνεί να πληρώσει την απώλεια και τη ζημία του πωλητή λόγω της καθυστερημένης εκτέλεσης του χρέους .

ΑΡΘΡΟ 17 - ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ: Στις διαφορές που ενδέχεται να προκύψουν από αυτήν τη σύμβαση, οι επιτροπές διαιτησίας καταναλωτών έως την τιμή που δηλώνεται από το Υπουργείο Βιομηχανίας και Εμπορίου, τα δικαστήρια καταναλωτών υπερβαίνουν την καθορισμένη τιμή. Τα Πρωτοδικεία Πρωτοδικείου επιτρέπονται σε μέρη που δεν μπορούν να βρεθούν.

elGreek
Κουμπί κλήσης τώραΚάλεσε τώρα