fbpx

مدیریت ادراک

مدیریت ادراک یکی از اساسی ترین روش هایی است که برای دستیابی ، تبلیغ و اتخاذ یک محصول یا خدمات خاص به توده مردم استفاده می شود. در صنعت رسانه بسیار مهم است که بتوانید با استفاده از پیام های مناسب بین برند و مصرف کننده ارتباط برقرار کنید. اگر ارتباطات به درستی ارائه شود ، مدیریت ادراک اجتناب ناپذیر است.

عابر پیاده

ما به عنوان کوبیمدیا ، از رسانه های دیداری ، نوشتاری و اجتماعی به طور فعال و غالب برای مدیریت ادراک استفاده می کنیم.

هدف ما از مدیریت ادراک بازاریابی محصولات برند شما ، شخصیت برند شما برای دستیابی به مخاطبان بزرگ و هدایت مخاطبان هدف شما در راستای استراتژی هایی است که تعیین کرده ایم.

ما در مدیریت ادراک چه کار می کنیم؟

1- مفاهیم درست ، پیام درست ..
به منظور مدیریت ادراک مخاطبان هدف برند شما ، اولویت ما اطمینان از صحت هر پیامی است که منتقل می شود. برای این منظور ، ما پیام هایی متناسب با سیاست شرکت و اهداف تجاری شما ایجاد می کنیم. این پیام ها برای ایجاد حس مالکیت و وفاداری به برند در مصرف کننده طراحی شده اند.

2- ما یک تحلیل دقیق از مخاطبان هدف شما انجام می دهیم
هر چقدر ایده ، خدمات یا کالایی خوب باشد ، اگر مطابق با احساسات و افکار مخاطبی که از آنها استفاده می کند و تمایل به خرید آنها قرار نگیرد ، دیگر فرصتی برای موفقیت ندارید. کوبیمدیا مخاطبان هدف شما را برای برند شما مناسب تعیین می کند و با ایجاد بینش مناسب با توجه به ویژگی های اجتماعی - فرهنگی آنها ، استراتژی هایی را ایجاد می کند که همدلی و آگاهی از برند را در مخاطب هدف ایجاد کند.

3- پیام های واضح و دقیق ایجاد می کنیم.
ادراک انسان انتخابی است و تحقیقات علمی نشان می دهد که مردم ترجیح نمی دهند پیام های پیچیده ای را که به چشم آنها می آید درک کنند. ما در طول روز در معرض هزاران پیام تجاری هستیم. به عنوان کوبیمدیا ، هدف ما این است که شما را در میان هزاران مورد توجه قرار دهیم. برای این امر ، پرداختن به ادراک افراد و مدیریت ادراک بسیار مهم است. هر پیامی در مورد نام تجاری شما باید تأثیرگذار باشد. به همین دلیل ، ما از پیام های ساده و واضحی استفاده می کنیم که شما را بسیار واضح توضیح می دهد.

4- ادراک بصری را مدیریت می کنیم
ما در عصری زندگی می کنیم که عناصر بصری عناصر نوشته شده را شکست می دهند. مدیریت ادراک بصری در مدیریت ادراک عمومی بسیار مهم است. به همین دلیل ، هر عنصر مورد استفاده باید به گونه ای طراحی شود که نشان دهنده شخصیت موسسه باشد ، برای چشم هماهنگ و جذاب باشد. گاهی اوقات می توانیم فقط با استفاده از یک رنگ و نشان تجاری به این مهم دست پیدا کنیم. نکته مهم این است که بتوانید درک مخاطب مورد نظر را متناسب با شخصیت برند خود مدیریت کنید.

fa_IRPersian
دکمه اکنون تماس بگیریدالان تماس بگیر