fbpx

KVKK

A Kobimedia elfogadja a KVKK által meghatározott elveket a személyi adatvédelemről szóló 6698 („KVKK”) törvénynek való megfelelés érdekében, és eleget tesz a személyes adatok feldolgozásával, törlésével, megsemmisítésével, anonimizálásával, továbbításával, az érintett felvilágosításával és az adatbiztonság biztosítása. Az ebben az összefüggésben szabályozott adatvédelmi és személyes adatok védelmi irányelveit ("GKVKP") azok a természetes személyek ("Érintett személyek") teszik elérhetővé, akiknek személyes adatait feldolgozzák.

A Kobimedia által kezelt és az internetes címen ("kobimedia.com") közzétett webhelyen ("kobimedia.com") történő látogatása során rólad és az Ön által kért szolgáltatásokról kért információk felhasználása az ezen az oldalon keresztül kínált és védendő termékekre és szolgáltatásokra a jelen GKVKP-ben meghatározott feltételek vonatkoznak. A kobimedia.com meglátogatásával és az ezen a weboldalon keresztül kínált termékek és szolgáltatások igénylésével vagy elérésével elfogadja a jelen GKVKP-ben meghatározott feltételeket.

A Kobimedia bármikor módosíthatja a jelen GKVKP rendelkezéseit. Ezek a változások azonnal hatályba lépnek az új módosított GKVKP közzétételét követően. Jelentős változásokat a Hirdetmények oldalon és / vagy e-mailben is be fogunk jelenteni. Ha nem fogadja el ezeket a módosításokat, akkor leállíthatja termékeink és szolgáltatásaink használatát, és felmondhatja a kobimedia.com előfizetését a [Számlavezetés / Tagság lemondása] oldal megnyitásával.

Ha kérdése vagy panasza van, küldjön üzenetet a Súgóban.

2008. december 23., 2019. május 7
AZ ADATVÉDELEM ÉS A SZEMÉLYES ADATVÉDELMI POLITIKA HATÁLYA ÉS CÉLJA
Ez az adatvédelmi és személyes adatvédelmi irányelv a következőket magyarázza.

 1. Adatfelügyelő
 2. Összegyűjtött személyes adatok
 3. A személyes adatok gyűjtésének és feldolgozásának módszere, jogi ok
 4. A személyes adatok feldolgozásának célja
 5. Személyes adatok megőrzési ideje
 6. Kinek és milyen célból továbbíthatják a feldolgozott személyes adatokat
 7. A személyes adatok védelme
 8. A személyes adatok tulajdonosának jogai
 9. Cookie-irányelvünk (sütik, sütik)
 10. ADATKEZELŐ
  A 6698 számú személyes adatok védelméről szóló törvény (KVKK) 3. pontjának 1. záradékának (ı) pontjában az adatkezelő „Valódi vagy jogi személyek, akik meghatározzák a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit, valamint akik felelősek az adatrögzítő rendszer létrehozásáért és kezeléséért. Ebben az összefüggésben az adatkezelő a Kobimedia, amelynek elérhetőségeit az alábbiakban adjuk meg.

A KVKK 10. cikke azt kérte, hogy azok a személyek, akiknek az adatait feldolgozzák, tájékoztassák a hozzájárulásuk megszerzése során. A cikk címe: "Az adatkezelő nyilvánosságra hozatali kötelezettsége". A KVKK rendelkezései szerint a Kobimedia az "adatkezelő". Ebben az összefüggésben az "adattulajdonosok" tájékoztatásának kötelezettsége, az adatkezelő személye, a személyes adatok feldolgozásának célja, azok a személyek, akiknek a személyes adatokat továbbítják, és az átadás célja, a személyes adatok gyűjtésének jogi indokai, kinek és mire lehet átadni, annak frissítése, törlése vagy Kötelezettséget jelentett a KVKK 11. cikkében felsorolt jogokról, például az anonimizálásról. A KVKK 10. cikkében foglalt rendelkezéseknek megfelelően az értékes tulajdonosokat, akik adattulajdonosok, az ezen az oldalon található "Adatvédelmi és személyes adatok védelmi irányelvei" (GKVKP) tájékoztatják és felvilágosítják.

Kobimedia adatkezelőként az Ön személyes adatai,
a) a törvényeknek és az őszinteségi szabályoknak megfelelően működni,
b) Törekedni a helyes és naprakész biztosításra,
c) feldolgozás meghatározott, kifejezett és törvényes célokra,
d) kapcsolódás, korlátozás és mérés abból a célból, amelyre feldolgozzák őket,
e) megőrzésük a vonatkozó jogszabályokban előírt vagy a feldolgozásukhoz szükséges ideig,
elvként fogadja el.

 1. BESZEREZETT SZEMÉLYES ADATOK
  A Kobimedia a következő módszerekkel gyűjt különféle adatokat a felhasználóktól. A Kobimedia által gyűjtött adatok a felhasználók által használt szolgáltatásoktól és funkcióktól függenek.

Ezen címsor alatt a Kobimedia által a kobimedia.com-on kínált Szolgáltatások körében feldolgozott és a KVKK szerint személyes adatnak tekintett adatokat az alábbiakban csoportokba soroljuk. Hacsak kifejezetten másként nem jelezzük, a jelen GKVKP-ben szereplő feltételek körébe tartozó "személyes adatok" és "különleges minőségű személyes adatok" kifejezések a következő információkat tartalmazzák.

Név és elérhetőség: Név, vezetéknév, e-mail cím, vezetékes telefon, mobiltelefon, cím, számlázási adatok, TR személyazonosító szám (nemzeti azonosító szám), személyazonosító fénymásolat és más hasonló dokumentumok.

Hitelesítési információk: A felhasználók tagsági adatai, a fiók hitelesítéséhez és eléréséhez használt jelszavak, Felhasználónév, kapcsolattartási adatok, jelszavas tippek, Felhasználói számok.

Demográfiai adatok: Születési dátum, életkor, nem, érdeklődési kör, preferált nyelvi adatok.

Használati adatok és Kedvencek: A Kobimedia vagy a Hívóközpontok hívásának okai, beleértve, de nem kizárólag, az eszközeiről különféle szoftverek és technológiai eszközök révén gyűjtött adatokat, hangrögzítéseket, a kobimedia.com használati információkat, a termék használatának dátum- és időpontadatait, a kobimedia-t. com 'egy utolsó bejelentkezési dátum, a bevitt eszköz és a böngésző típusa, a kobimedia.com oldalon megtekintett oldalak, termékek, a megtekintett oldalak száma, a látogatás és a cél teljesítésének időtartama, a megadott keresési kifejezések, a meglátogatott termékek és oldalak kategóriái, a szolgáltatás során előforduló hibák használat és hasonló problémák.

Helyadatok: adatokat tartalmaz a felhasználók hozzávetőleges tartózkodási helyéről. Az IP- és portcímekből kinyert helyadatokat használjuk, ha a felhasználó megengedi.

Fizetési adatok: Olyan adatok, mint a tag számla és fizetési információk (név, vezetéknév, számlázási cím, TR azonosító szám, adóazonosító szám), a tagnak elküldött számlák és a tagoktól kapott kifizetések nyugta mintái, fizetési szám, számla száma, számla összege , számla kelte.

Felmérési válaszok: A Kobimedia által a kobimedia.com webhelyen szervezett időszakos felmérésekre adott válaszok, valamint azokra a valós és jogi személyek által végzett felmérésekre adott válaszok, akikkel a Kobimedia együttműködött.

 1. A SZEMÉLYES ADATOK BENYŰJTÉSÉNEK ÉS FELDOLGOZÁSÁNAK MÓDSZERE, JOGI OK
  A Kobimedia a KVKK-ban a személyes adatok gyűjtésére, feldolgozására és a tranzakciók jogalapjára vonatkozóan meghatározott rendelkezéseknek megfelelően jár el.

Kobimedia, személyes adatok webhelyek, weboldalak mobilalkalmazásai, közösségi médiafiókok, cookie-k, telefonos központ, közigazgatási és igazságügyi hatóságok és egyéb kommunikációs csatornák értesítései, audio, elektronikus vagy írott formában, a személyes adatok feldolgozásának feltételeinek megfelelően. A KVKK-nak és jelen GKVKP-nek megfelelően gyűjti, összhangban a jogi okokkal.

Nem számít, milyen csatornán szerezték be,
• Ha nincs kifejezett hozzájárulása, személyes adatait nem kezeljük. Ugyanakkor a KVKK 5. cikkében megállapította;
• A törvényekben egyértelműen meghatározott esetekben
• Kötelező annak a személynek vagy másnak az életét vagy testi épségét védeni, aki a tényleges lehetetlenség miatt nem tudja nyilvánosságra hozni beleegyezését, vagy akinek beleegyezése jogilag nem érvényes,
Feltéve, hogy az közvetlenül a szerződés létrejöttéhez vagy teljesítéséhez kapcsolódik, szükséges a szerződés feleihez tartozó személyes adatok feldolgozása,
• Az adatkezelő köteles teljesíteni jogi kötelezettségét,
• Az érintett személy nyilvánosságra hozta,
• Az adatkezelés kötelező egy jog megállapításához, használatához vagy védelméhez,
• Ha az adatkezelés az adatkezelő jogos érdekei szempontjából kötelező, feltéve, hogy az nem sérti az érintett személy alapvető jogait és szabadságait.
Esetekben engedélyezi a személyes adatok feldolgozását beleegyezés nélkül. A Kobimedia előnyben részesíti az adattulajdonos beleegyezését a személyes adatok feldolgozásában.
A KVKK 6. cikkével összhangban az érzékeny személyes adatokat csak az adattulajdonos beleegyezésével lehet feldolgozni.

 1. A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁNAK CÉLJA
  Személyes adatait a KVKK 6698 sz. Által szabályozott alapelvekkel és feldolgozási feltételekkel összhangban és az alábbiakban meghatározott célok szerint kezeljük.

• Online látogatói adatok feldolgozása a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően.
• Tagsági tranzakciók megvalósítása.
• A felhasználó / tag elégedettségének, hűségének és hűségének megteremtése és növelése.
• Termékek, szolgáltatások és szolgáltatások javaslata és bemutatása a felhasználók igényeinek, ízlésének és használati szokásainak megfelelő testreszabással.
• A kínált szolgáltatások fejlesztése, új szolgáltatások fejlesztése és azokról való tájékoztatás.
• A funkciók, tevékenységek, műveletek megkönnyítése és testreszabással történő személyre szabása.
• Felhasználói / tagi problémák és panaszok megoldása, személyes segítség és támogatás nyújtása.
• Vállalati hírnév menedzsment, média kommunikáció.
• Számviteli és vásárlási tranzakciók nyomon követése.
• Az adatbiztonság biztosítása és a Kobimedia stratégiáinak meghatározása.
• Válasz a közigazgatási és igazságügyi hatóságok tájékoztatási kérelmeire.
• Statisztikai értékelések és piackutatások.
• Házon belüli beszámolók és üzletfejlesztési tevékenységek megtervezése.
• Információ és folyamatbiztonság biztosítása és a rosszindulatú használat megakadályozása.
• Képes teljesíteni a jogi folyamatokból, a jogszabályok és / vagy a nemzetközi megállapodások betartásából eredő követelményeket.

 1. A SZEMÉLYES ADATOK TÁROLÁSI IDŐSZAKA
  A Kobimedia megszerzett személyes adatait a feldolgozás céljához szükséges ideig megőrzi, hogy teljesítse a tagsági szerződés természetéből és a jelen GKVKP-vel kötött tagsági szerződésben meghatározott feltételekből eredő kötelezettségeket, hogy a felhasználók részesüljenek a kobimedia.com szolgáltatásaiból a legjobb módon.

• A sütiket legfeljebb 540 napig tároljuk.
• A tagságról és a megrendelésekről 10 évig vezetünk nyilvántartást (6098. Sz. Törvény).
• A számviteli és pénzügyi tranzakciókkal kapcsolatos minden nyilvántartást 10 évig vezetünk (6102. sz. Törvény, 213. sz. Törvény).
• Minden támogatási értesítést és üzenetet 3 évig megőrizünk (6563-as törvény és a kapcsolódó másodlagos jogszabályok).
• személyes adatok a jogviszony megszűnése után 10 évvel; A 6563-as törvénnyel és a vonatkozó másodlagos jogszabályokkal (6563. sz., 6102. sz., 6098. sz., 213. sz., 6502. sz. Törvény) összhangban 3 évig megőrzik.

Ezenkívül a tagsági szerződésből eredő bármely vita esetén a Kobimedia a vonatkozó jogszabályokkal összhangban meghatározott elévülési időtartamig megőrizheti személyes adatait, a közigazgatási vagy bírósági eljárások lefolytatásának céljára korlátozva. a vita.

 1. KINEK ÉS MILYEN CÉLRA ÁTRAKHATÓ A FELDOLGOZOTT SZEMÉLYES ADATOK
  • A KVKK rendelkezéseinek megfelelően összegyűjtött és feldolgozott adatok továbbadhatók a harmadik félként működő Kobimedia megoldáspartnereinek és az asszisztens teljesítményben lévő vállalatoknak, vagy a Kobimedia más, nemzeti és külföldi leányvállalatainak. - a hatóságok a szerződésből fakadó tevékenységek végrehajtása érdekében, a fentiekben meghatározott elvekkel és célokkal összhangban.
  • A felhasználó nevét és elérhetőségét meg lehet osztani a fizetési intézményekkel személyazonosság-ellenőrzés céljából a fizetési intézmény által a fizetési szakaszban jóváhagyandó keretmegállapodásnak megfelelően, valamint a Pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozását szolgáló intézkedésekről a Hivatalos Közlönyben közzétett rendeletnek megfelelően. 2008. január 9-én kelt és 26751-es számú.
  • Az eszközén elhelyezett sütik révén megszerzett személyes adatait meg lehet osztani harmadik felekkel a jelen GKVKP-ben meghatározott kör és célok érdekében.
  • A Kobimedia a fent említett kategóriákban és célokon belül, korlátozottan és arányosan adhatja át a személyes adatokat az országban és külföldön egyaránt, ezekhez a célokhoz korlátozottan és arányosan.
 2. A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME
  Minden szükséges technikai és adminisztratív intézkedést megteszünk a Kobimedia által összegyűjtött személyes adatok védelme és az illetéktelen hozzáférés megelőzése, valamint annak érdekében, hogy megakadályozzuk felhasználóink áldozatainak esését. A webhelyen vagy a mobilalkalmazásban minden olyan területet, ahonnan a személyes adatokat elveszik, SSL védi, míg személyes adatait a kobimedia.com címre küldjük, ezeket az adatokat SSL használatával továbbítjuk. Ebben az összefüggésben biztosítani kell, hogy a szoftver megfeleljen a szabványoknak, a szolgáltatásokat nyújtó harmadik feleket és intézményeket gondosan válasszák ki, és az adatvédelmi politikát betartsák a vállalaton belül.

Ha a kobimedia.com-on keresztül más alkalmazásokhoz kapcsolódik, a Kobimedia nem vállal felelősséget a linkelt alkalmazások adatvédelmi irányelveiért és tartalmáért.

 1. A SZEMÉLYES ADATTULAJDONOS JOGAI
  Személyes adatok tulajdonosaként a KVKK 11. cikke értelmében a következő jogokkal rendelkezik.

• Megtudhatja, hogy személyes adatait feldolgozzák-e,
• információk kérése, ha személyes adatokat dolgoztak fel,
• Megtanulják a személyes adatok feldolgozásának célját és azt, hogy felhasználják-e őket rendeltetésszerűen,
• megismerni az országban vagy külföldön tartózkodó harmadik feleket, akiknek személyes adatokat továbbítottak,
• a személyes adatok helyesbítésének kérése hiányos vagy helytelen feldolgozás esetén, valamint az e körben végzett tranzakció bejelentésének kérése harmadik feleknek, akiknek személyes adatokat továbbítottak,
• A személyes adatok törlésének vagy megsemmisítésének kérése abban az esetben, ha a feldolgozását megkövetelő okok megszűnnek, annak ellenére, hogy a 6698. törvény és más vonatkozó törvények rendelkezéseinek megfelelően dolgozták fel őket, és kérje a az e körben harmadik személyeknek végrehajtott tranzakciók, akiknek személyes adatokat továbbítottak,
• Tiltakozzon az eredmény ellen, ha a kezelt adatokat kizárólag automatizált rendszereken keresztül elemzi,
• Önnek joga van kártérítést követelni a személyes adatok jogellenes feldolgozása miatti károk esetén.

Személyes adataival kapcsolatos jogainak gyakorlása érdekében; Fiókjához a kobimedia.com webhely "Fiókkezelés" szakaszában férhet hozzá, és elvégezheti a szükséges módosításokat, frissítéseket és / vagy törléseket.

Ha a jogaival kapcsolatos kéréseit az alábbiakban ismertetett módszerekkel nyújtja be az Adatkezelőhöz, akkor a kérelmet a kérelem tartalmától függően a lehető leghamarabb, de legkésőbb harminc napon belül díjmentesen lezárják. Költség esetén azonban a Kobimedia fenntartja a jogot, hogy a Személyes Adatvédelmi Testület által meghatározott díjszabás szerint díjat számítson fel Önről.

A fentiekben említett jogainak felhasználására vonatkozó kérelmét törökül küldheti el; Adatkezelőként továbbíthatja a Kobimedia alábbi címére az Ön személyazonosságát igazoló dokumentumokkal, közjegyző útján vagy a Személyes Adatvédelmi Hatóság által meghatározott egyéb módszerekkel. Csak a kérelmek releváns részére válaszolunk, és a házastársával, rokonával vagy barátjával kapcsolatban benyújtott kérelmet nem fogadjuk el.

 1. SÜTÉSI SZABÁLYZATUNK (SÜTÉSEK, SÜTÉSEK)
  A cookie-k kis adatfájlok, amelyeket a webkiszolgáló egy böngészőn keresztül helyez a számítógépre. Amikor kapcsolat jön létre a böngésző és a szerver között, a webhely cookie-k segítségével felismeri a felhasználót. A sütik használatának célja, hogy kényelmet biztosítson a webhelyet felkereső felhasználó számára. Ha visszautasítja a tartós sütiket vagy a munkamenet-sütiket, akkor továbbra is használhatja a kobimedia.com webhelyet, de előfordulhat, hogy nem érheti el a weboldal összes funkcióját, vagy korlátozott a hozzáférése. Négyféle süti létezik rendeltetésüknek megfelelően.

• Munkamenet-sütik: Az ilyen típusú sütikre a weboldal megfelelő működéséhez van szükség. Ezek a cookie-k lehetővé teszik a weboldal felkeresését és annak előnyeinek kihasználását. A munkamenet-sütiket arra használják, hogy információkat mozgassanak a weboldal egyes oldalai között, és hogy elkerüljék az információk újbóli megadását.
• Teljesítmény-sütik: Ezek a sütik információkat gyűjtenek az oldalak látogatásának gyakoriságáról, a vonatkozó hibaüzenetekről, ha vannak ilyenek, az oldalakon eltöltött időről és arról, hogy a felhasználó hogyan használja a weboldalt. Ezekkel az információkkal nő a weboldal teljesítménye.
• Funkcionális sütik: Ezek a cookie-k biztosítják, hogy a felhasználó által a webhelyen elvégzett opciókat megjegyezzék, ezáltal kényelmet nyújtva a felhasználó számára. Ezekkel a sütikkel fejlett webes szolgáltatásokat biztosítanak a felhasználók számára.
• Reklám és harmadik féltől származó sütik: A Kobimedia harmadik fél beszállítói sütiket használ annak érdekében, hogy bizonyos funkciókat használjon a weboldalain. Vannak olyan sütik is, amelyek nyomon követik a weboldalon a hirdetéseket. A Google, mint harmadik fél szállító, cookie-kat használ a hirdetések megjelenítésére a kobimedia.com oldalon. A DART sütik használatával a Google hirdetéseket kínál Önnek a kobimedia.com és más internetes oldalak látogatásai alapján. A felhasználók letilthatják a DART cookie használatát, ha ellátogatnak a Google hirdetési és tartalmi hálózatának adatvédelmi irányelveibe.

Általában az internetes böngészők előre vannak meghatározva, hogy automatikusan elfogadják a sütiket. A böngészők beállíthatók a cookie-k blokkolására vagy a felhasználó figyelmeztetésére, ha egy sütit küld az eszközre. Mivel a sütik kezelése böngészőnként eltérő, a böngésző súgómenüjében részletes információkat találhat.

KAPCSOLATBA LÉPNI
Kobimedia Informatikai és Reklámipar. ve Tic. MINT.

Cím: Perlavista AVM Residence A Blok no: 26 Beykent / Beylikdüzü - Isztambul

Telefon: 0850 302 15 42

hu_HUHungarian
Hívj most