fbpx

Távértékesítési szerződés

1. CIKK - A SZERZŐDÉS ELADÓJÁNAK FELEI: Kobimedia Bilişim ve Reklamcılık San. ve Tic. A. Cím: Perlavista AVM Residence A Blok Daire: 26, Beykent / İstanbul, 34528 İstanbul E-mail: [email protected]

Vevő: Ügyfél

2. CIKK - A SZERZŐDÉS TÁRGYA: A jelen szerződés tárgya a fogyasztók védelme a 4077. sz. Árucikk / szolgáltatás értékesítésére és értékesítésére vonatkozóan, amelyet a Vevő az Eladó www.kobimedia.com weboldaláról elektronikus úton rendelt meg, rendelkezik a szerződésben említett képesítések, amelyek eladási árát a szerződés rögzíti. Ez a felek jogainak és kötelezettségeinek meghatározása a törvényről és a távollevők közötti szerződések alkalmazási elveiről és eljárásairól szóló rendelet rendelkezéseinek megfelelően. A vevő, az értékesítés tárgyát képező áruk / szolgáltatások alapvető jellemzői, eladási ár, fizetési mód, szállítási feltételek stb. A jelen szerződés rendelkezéseinek megfelelően elfogadja és kijelenti, hogy információval rendelkezik az eladás tárgyát képező árukról / szolgáltatásokról és az "elállási" jogról szóló összes előzetes információról, ezt az előzetes információt elektronikusan megerősíti, majd megrendeli az árukat / szolgáltatásokat. A www.kobimedia.com oldalon található előzetes információk és számla a szerződés szerves részét képezik.

3. CIKK - A SZERZŐDÉS DÁTUMA: Az eladó által korábban aláírt műnek ezt a két példányát a vevő írja alá. és annak másolatát elküldjük a címzett e-mail címére.

4. CIKK - ÁRUK / SZOLGÁLTATÁSOK SZÁLLÍTÁSA, A SZERZŐDÉS TELJESÍTMÉNYÉNEK MEGHATÁROZÁSÁNAK: Az árukat / szolgáltatásokat …………… azon a címen szállítjuk le, ahonnan a vevő kért szállítást.

5. CIKK - SZÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGEK ÉS TELJESÍTMÉNY: A szállítási költségek a vevőt terhelik. Ha az eladó a weboldalon kijelenti, hogy a vásárlók a meghirdetett összeg feletti szállítási díját ő fedezi, vagy a kampányon belül ingyenes kiszállítást hajt végre, a szállítási költség az eladót illeti. Szállítás; Ez a lehető leghamarabb megtörténik, miután a készlet rendelkezésre áll, és az áruk költsége átkerül az eladó számlájára. Az eladó az árut / szolgáltatást a megrendeléstől számított 20 (húsz) napon belül szállítja le, és fenntartja a jogot, hogy ezen időszakon belül további 10 (tíz) napot írásbeli értesítéssel meghosszabbítson. Ha valamilyen okból kifizetik vagy nem törlik az áruk / szolgáltatások költségét a banki nyilvántartásban, akkor az eladó mentesnek tekinthető az áruk / szolgáltatások átadásának kötelezettségétől.

6. CIKK - VEVŐI NYILATKOZATOK ÉS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK: A vevő szállítás előtt megvizsgálja a szerződéses árukat / szolgáltatásokat; a csomagolás szakadt stb. nem kapja meg a futárcégtől a sérült és hibás árukat / szolgáltatásokat. A leszállított árukat / szolgáltatásokat sértetlennek és sértetlennek kell tekinteni. Az áruk / szolgáltatások gondos védelme a szállítás után a vevőt illeti. Az elállási jog igénybevétele esetén az árukat / szolgáltatásokat nem szabad felhasználni. A számlát vissza kell adni. Ha a bank vagy pénzintézet nem fizeti meg az áruk / szolgáltatások árát az eladónak azáltal, hogy illetéktelen személyek az áru / szolgáltatás kézbesítését követően illetéktelen személyek tisztességtelenül vagy jogellenesen használták a vásárló hitelkártyáját, feltéve, hogy a vevő a áru / szolgáltatás 3 (Három) azt köteles a napon belül eljuttatni az eladóhoz. Ebben az esetben a szállítási költségek a vevő felelőssége.

7. CIKK - ELADÓI NYILATKOZATOK ÉS KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK: Az eladó felelős a szerződéses áruk / szolgáltatások megfelelő, teljes körű, a megrendelésben meghatározott képesítéssel, valamint a garanciadokumentumokkal és a felhasználói kézikönyvekkel, ha vannak ilyenekért. Ha a szerződés tárgyát képező árukat / szolgáltatásokat a vevőtől egy másik személynek / szervezetnek kell leszállítani, az eladó nem tehető felelőssé, ha az átadandó személy / szervezet nem fogadja el a szállítást. Az eladó az elállási nyilatkozat kézhezvételét követő 10 (tíz) munkanapon belül visszaküldi az áruk / szolgáltatások költségét, és ha van ilyen, az alkuképes dokumentumokat. Az árukat / szolgáltatásokat 20 (húsz) napon belül visszaküldik. Indokolható okokból az eladó a vevőnek azonos minőséget és árat tud biztosítani a szerződésben szereplő teljesítési idő lejárta előtt. Ha az eladó úgy gondolja, hogy az áruk / szolgáltatások teljesítése lehetetlen, a szerződés teljesítési időtartama lejárta előtt értesíti a vevőt. A befizetett árat és az esetleges dokumentumokat 10 (tíz) munkanapon belül visszaküldik. Azokat az árukat / szolgáltatásokat, amelyek hibásak vagy sérültek a jótállási bizonyítvánnyal vagy anélkül eladott áruk / szolgáltatások között, a jótállási feltételeken belül el lehet küldeni az eladónak a szükséges javításokra, ebben az esetben a szállítási költségeket az eladó fedezi.

8. CIKK - A SZERZŐDÉS TÁRGYÁRA VONATKOZÓ ÁRUK / SZOLGÁLTATÁSOK JELLEMZŐI: Az áru / szolgáltatás típusát és típusát, az összeget, a márkát / modellt, a színt és az eladási árat, beleértve az összes adót, a termékre vonatkozó információk tartalmazzák. szolgáltatás bemutatkozási oldala a www.kobimedia.com weboldalon, és a munka A számlán feltüntetettek szerint, amely szerves részének számít.

9. CIKK - ÁRUK / SZOLGÁLTATÁSOK PÉNZÁRA: Az áruk / szolgáltatások készpénzárát tartalmazza az ügyfélnek elküldött számla, a számla mintájával és a megrendelés végén postázott termékkel együtt.

10. CIKK - FOGLALKOZÓ ÁR: Az áruk / szolgáltatások árát az eladási ár szerint elkészített kifejezés szerint tartalmazza az ügyfélnek elküldött számla, valamint a megrendelés végén az ügyfélnek elküldött számla mintája.

MADDE 11 – FAİZ: Her yıl Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin belirlediği faiz oranından ve her şartta %30’dan fazla olamaz. Alıcı çalıştığı bankaya karşı sorumludur.

12. CIKK - FIZETÉSI ÖSSZEG: Az áru / szolgáltatás előleg összegét tartalmazza az ügyfélnek elküldött számla, a számla mintával és a megrendelés végén postázott termékkel együtt.

13. CIKK - FIZETÉSI TERV: Ha a vevő hitelkártyával és részletekben vásárol, akkor az oldalon választott részletfizetési módszer érvényes. Részlet tranzakcióknál a vevő és a kártyabirtokos bank között aláírt szerződés vonatkozó rendelkezései érvényesek. A bankkártyás fizetés dátumát a bank és a vevő közötti szerződés feltételei határozzák meg. A vevő a törlesztőrészletek és a befizetések számát a bank által küldött bankszámlakivonaton is követheti.

14. CIKK - ELLENŐRZÉSI JOG: A vevő az elállási jogát a szerződés szerinti áruk / szolgáltatások neki vagy az adott személynek / szervezetnek a megadott címre történő kézbesítésétől számított 3 (három) napon belül gyakorolhatja. Az elállási jog igénybevételéhez az eladónak ugyanebben az időszakban e-mailben vagy telefonon értesítenie kell az ügyfélszolgálatot, és az árukat / szolgáltatásokat nem a 15. cikk rendelkezéseivel összhangban és a közzétett előzetes információkkal összhangban használják fel. a www.kobimedia.com weboldalon kötelező. E jog gyakorlása esetén a harmadik félnek vagy a vevőnek köteles visszaszolgáltatni az eredeti számlát a leszállított árukról / szolgáltatásokról. Az áruk / szolgáltatások költségét az elállási jogról szóló értesítés kézhezvételét követő 7 napon belül, az árukat / szolgáltatásokat pedig 20 (húsz) napon belül visszaküldik a vevőnek. Ha az eredeti számlát nem küldik el, az áfát és egyéb jogi kötelezettségeket, ha vannak, nem lehet visszaküldeni a vevőnek. Az elállási jog miatt a visszaküldött áru / szolgáltatás szállítási költségét az eladó fizeti.

15. CIKK - ÁRUK / SZOLGÁLTATÁSOK, AMELYEK ELLENŐRZÉSI JOGAL NEM HASZNÁLHATÓK: Természetüknél fogva nem visszatéríthető áruk / szolgáltatások, gyorsan romló és lejárt áruk / szolgáltatások, eldobható áruk / szolgáltatások, higiéniai termékek / szolgáltatások.

16. CIKK - ALKALMAZÁSI ÁLLAPOT ÉS JOGI KÖVETKEZMÉNYEK: Abban az esetben, ha a vevő nem teljesít hitelkártya-tranzakcióit, a kártyabirtokos a bankkal kötött hitelkártya-szerződés keretében kamatot fizet és a bank felé tartozik. Ebben az esetben az érintett bank jogorvoslatért folyamodhat; A vevő követelheti a költségeket és az ügyvédi díjat a vevőtől, és mindenesetre, ha a vevő adóssága miatt mulasztást teljesít, a vevő vállalja, hogy az eladó késedelmes teljesítése miatt az eladó veszteségét és kárát megfizeti. .

17. CIKK - ENGEDÉLYEZETT BÍRÓSÁG: A jelen szerződésből eredő vitákban a Fogyasztói Döntőbizottságok az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium által deklarált értékig, Fogyasztói Bíróságok a megadott érték felett; Az elsőfokú polgári bíróságok felhatalmazást kapnak olyan helyekre, amelyek nem találhatók.

hu_HUHungarian
Hívjon most gombotHívj most