fbpx

Հեռավորության առուվաճառքի պայմանագիր

MADDE 1 – SÖZLEŞMENİN TARAFLARI SATICI: Kobimedya Bilişim ve Reklamcılık San. ve Tic. A.Ş Adresi: Harbiye Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi Bostan Sokak No:15/5 Şişli, 34367 Nişantaşı/İstanbul Email: [email protected]

Գնորդ. Հաճախորդ

ՀՈԴՎԱ 2 2. ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՆՊԱՏԱԿԸ. Սույն պայմանագրի առարկան հանդիսանում է Protection 4077 սպառողների պաշտպանությունը ապրանքների / ծառայությունների վաճառքի և առաքման վերաբերյալ, որոնք Գնորդը պատվիրել է Էլեկտրոնային եղանակով Վաճառողի www.kobimedia.com կայքից, ունի պայմանագրում նշված որակավորումները, և որոնց վաճառքի գինը նշված է պայմանագրում, դա կողմերի իրավունքների և պարտականությունների որոշում է `համաձայն« Օրենքի և հեռավորության վրա կնքված պայմանագրերի կիրառման սկզբունքների և ընթացակարգերի մասին »կանոնակարգի դրույթների: Գնորդը, վաճառքի ենթակա ապրանքների / ծառայությունների հիմնական բնութագրերը, վաճառքի գինը, վճարման եղանակը, առաքման պայմանները և այլն: Այն ընդունում և հայտարարում է սույն պայմանագրի դրույթներին համապատասխան, որ ունի տեղեկություններ վաճառքի ենթակա ապրանքների / ծառայությունների վերաբերյալ բոլոր նախնական տեղեկությունների և «դուրսբերման» իրավունքի մասին, էլեկտրոնային եղանակով հաստատում է այս նախնական տեղեկությունները և այնուհետև պատվիրում ապրանքները / ծառայությունները: Www.kobimedia.com կայքում տեղադրված վճարման էջի նախնական տեղեկությունները և հաշիվ-ապրանքագիրը սույն պայմանագրի բաղկացուցիչ մասերն են:

ՀՈԴՎԱ 3 3 - ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ ԱՅՍՕՐ. Նախկինում վաճառողի կողմից ստորագրված ստեղծագործության այս երկու օրինակները ստորագրում է գնորդը: և դրա պատճենը կուղարկվի ստացողի էլեկտրոնային հասցեին:

ՀՈԴՎԱ 4 4. ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ / VԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՌԱՔՈՒՄ, ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՎԱՅՐԸ ԵՎ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՔՈՒՄԸ. Ապրանքը / ծառայությունը կմատակարարվի to այն address հասցեով, որտեղից գնորդը պահանջել է առաքում:

ՀՈԴՎԱ 5 5. ԱՌԱՔՄԱՆ ԱԽՍԵՐԸ ԵՎ ԿԱՏԱՐՈՒՄԸ. Առաքման ծախսերը պատկանում են գնորդին: Եթե վաճառողը կայքում հայտարարում է, որ հայտարարված գումարից բարձր գնորդների առաքման վճարը ծածկվելու է իր կողմից, կամ նա անվճար առաքում է կատարելու քարոզարշավի շրջանակներում, առաքման գինը պատկանում է վաճառողին: Առաքում; Դա արվում է հնարավորինս շուտ բաժնետոմսերի առկայությունից և ապրանքի արժեքը վաճառողի հաշվին փոխանցելուց հետո: Վաճառողն ապրանքը / ծառայությունը մատուցում է պատվերից 20 (քսան) օրվա ընթացքում և իրավունք է վերապահում երկարաձգել լրացուցիչ 10 (տաս) օր `այս ժամկետում գրավոր ծանուցմամբ: Եթե որևէ պատճառով, ապրանքների / ծառայությունների գինը չի վճարվել կամ չեղյալ չի հայտարարվել բանկային գրառումներում, ապա վաճառողը համարվում է զերծ ապրանքը / ծառայությունները մատուցելու պարտավորությունից:

ՀՈԴՎԱ 6 6. Գնորդի հայտարարագրերը և պարտավորությունները. Գնորդը առաքումից առաջ ստուգում է պայմանագրային ապրանքները / ծառայությունները. փաթեթավորումը պատռված է և այլն: չի ստանա վնասված և թերի ապրանքներ / ծառայություններ սուրհանդակային ընկերությունից: Առաքված ապրանքները / ծառայությունները համարվում են չվնասված և անձեռնմխելի: Ապրանքներից / ծառայություններից զգույշ պաշտպանությունը առաքումից հետո պատկանում է գնորդին: Եթե հետ վերցնելու իրավունքը պետք է օգտագործվի, ապրանքները / ծառայությունները չպետք է օգտագործվեն: Հաշիվը պետք է վերադարձվի: Եթե բանկը կամ ֆինանսական հաստատությունը ապրանքի / ծառայության առաքումից հետո չարտոնված անձանց կողմից գնորդի վարկային քարտի անարդար կամ անօրինական օգտագործման պատճառով վաճառողին չի վճարում ապրանքների / ծառայությունների գինը վաճառողին, պայմանով, որ գնորդը հասցրել է այդ ապրանքը: ապրանքներ / ծառայություն 3 (երեք) այն պարտավոր է այն ուղարկել վաճառողին օրվա ընթացքում: Այս դեպքում առաքման ծախսերը կատարում են գնորդը:

ՀՈԴՎԱ 7 7. Վաճառողի հայտարարագրերը և պարտավորությունները. Վաճառողը պատասխանատու է պայմանագրային ապրանքների / ծառայության ձայնային, ամբողջական, կարգում նշված որակավորմանը համապատասխան, և երաշխիքային փաստաթղթերով և օգտագործողի ձեռնարկներով, եթե այդպիսիք կան: Եթե պայմանագրին ենթակա ապրանքները / ծառայությունները գնորդից պետք է մատակարարվեն մեկ այլ անձի / կազմակերպության, վաճառողը չի կարող պատասխանատվություն կրել, եթե առաքվող անձը / կազմակերպությունը չի ընդունում առաքումը: Վաճառողը վերադարձնում է ապրանքների / ծառայությունների արժեքը հետ վերցնելու հայտարարագիրը ստանալուց հետո 10 (տաս) աշխատանքային օրվա ընթացքում և առկայության դեպքում բանակցվող փաստաթղթերը: Ապրանքները / ծառայությունները վերադարձվում են 20 (քսան) օրվա ընթացքում: Արդարացված պատճառներով, մինչ պայմանագրի գործողության ժամկետի ավարտը, վաճառողը կարող է մատակարարել գնորդին հավասար որակով և գնով: Եթե վաճառողը կարծում է, որ ապրանքների / ծառայությունների կատարումն անհնար է, նա այդ մասին տեղեկացնում է գնորդին նախքան պայմանագրի գործողության ժամկետի ավարտը: Վճարված գինը և փաստաթղթերը, եթե այդպիսիք կան, վերադարձվում են 10 (տաս) աշխատանքային օրվա ընթացքում: Երաշխիքային վկայագրով կամ առանց դրա վաճառված ապրանքների / ծառայությունների մեջ թերի կամ վնասված ապրանքները / ծառայությունները կարող են ուղարկվել վաճառողին `երաշխիքային ժամկետներում անհրաժեշտ վերանորոգման համար, այս դեպքում առաքման ծախսերը հոգալու է վաճառողը:

ՀՈԴՎԱ 8 8. ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ / VԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱARԱՆՈՐԴԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ. Ապրանքի / ծառայության տեսակը և տեսակը, գումարը, ապրանքանիշը / մոդելը, գույնը և վաճառքի գինը, ներառյալ բոլոր հարկերը, ներառված են ապրանքի վերաբերյալ տեղեկատվության մեջ / ծառայության ներածման էջը www.kobimedia.com կայքում և աշխատանքն այն է, ինչպես նշված է հաշիվ-ապրանքագրում, որը համարվում է անբաժանելի մաս:

ՀՈԴՎԱ 9 9. ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ / VԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ Դրամական գինը. Ապրանքի / ծառայության կանխիկ գինը ներառվում է հաճախորդին ուղարկված հաշիվ-ապրանքագրում `ապրանքագրի օրինակով և պատվերի վերջում փոստով ուղարկված ապրանքի հետ միասին:

ՀՈԴՎԱ 10 10. TԱՄԿԵՏ ԳԻՆ. Ապրանքների / ծառայությունների գինը `համաձայն վաճառքի գնի համաձայն կատարված ժամկետի, ներառվում է պատվիրատուին ուղարկված հաշիվ-ապրանքագրում` պատվերի վերջում հաճախորդին ուղարկված հաշիվ-ապրանքագրի օրինակով:

MADDE 11 – FAİZ: Her yıl Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin belirlediği faiz oranından ve her şartta %30’dan fazla olamaz. Alıcı çalıştığı bankaya karşı sorumludur.

ՀՈԴՎԱ 12. ՎAYԱՐՄԱՆ ԳՈՒՄԱՐ. Ապրանքի / ծառայության կանխավճարային գումարը ներառվում է հաճախորդին ուղարկված հաշիվ-ապրանքագրում `ապրանքագրի օրինակելի և ապրանքի փոստով ուղարկված պատվերի վերջում:

ՀՈԴՎԱ 13 - ՎMENTԱՐՄԱՆ ՊԼԱՆ. Եթե գնորդը գնումներ է կատարում կրեդիտ քարտով և մաս-մաս, կայքում ընտրված ապառիկ եղանակը վավեր է: Ապառիկ գործարքների մեջ ուժի մեջ են գնորդի և քարտապանի միջև կնքված պայմանագրի համապատասխան դրույթները: Վարկային քարտի վճարման ամսաթիվը որոշվում է բանկի և գնորդի միջև կնքված պայմանագրի պայմաններով: Գնորդը կարող է նաև հետևել բանկի կողմից ուղարկված բանկային քաղվածքից ապառիկ և վճարների քանակին:

ՀՈԴՎԱ 14. ՊԱՀԱՆԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔ. Գնորդը կարող է օգտվել հետ վերցնելու իր իրավունքից `պայմանագրային ապրանքների / ծառայության իրեն կամ անձին / կազմակերպությանը նշված հասցեով մատակարարելուց հետո 3 (երեք) օրվա ընթացքում: Հետ կանչելու իրավունքը օգտագործելու համար վաճառողը նույն ժամանակահատվածում պետք է էլեկտրոնային փոստով կամ հեռախոսով տեղեկացնի հաճախորդների ծառայությանը, և ապրանքները / ծառայությունները չեն օգտագործվում 15-րդ հոդվածի դրույթներին համապատասխան և հրապարակված նախնական տեղեկատվության համաձայն: www.kobimedia.com կայքում պարտադիր է: Եթե այս իրավունքն օգտագործվում է, ապա պարտադիր է վերադարձնել 3-րդ կողմին կամ գնորդին առաքված ապրանքների / ծառայությունների բնօրինակը հաշիվ-ապրանքագիրը: Ապրանքների / ծառայությունների գինը գնորդին է վերադարձվում հետ վերցնելու իրավունքի վերաբերյալ ծանուցագիր ստանալուց հետո 7 օրվա ընթացքում, իսկ ապրանքները / ծառայությունները վերադարձվում են 20 (քսան) օրվա ընթացքում: Եթե բնօրինակ հաշիվը չի ուղարկվել, ԱԱՀ-ն և այլ իրավական պարտավորությունները, եթե այդպիսիք կան, չեն կարող վերադարձվել գնորդին: Վերադարձի իրավունքի պատճառով վերադարձված ապրանքների / ծառայության առաքման արժեքը վճարում է վաճառողը:

ՀՈԴՎԱ 15. ԱՊՐԱՆՔՆԵՐ / SERԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՈՐՈՆՔ ՉԻ ԿԱՐՈ ՕԳՏԱԳՈՐԵԼ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ. Ապրանքներ / ծառայություններ, որոնք չեն կարող վերադարձվել իրենց բնույթով, արագորեն վատթարանացող և ժամկետանց ժամկետանց ապրանքներ / ծառայություններ, միանգամյա օգտագործման ապրանքներ / ծառայություններ, հիգիենիկ ապրանքներ / ծառայություններ

ՀՈԴՎԱ 16 16. ԴԵՖԱԼԹ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐ. Այն դեպքում, երբ գնորդը դեֆոլտ է անում իր կրեդիտ քարտի գործարքների վրա, քարտապանը բանկի հետ կնքված վարկային քարտի պայմանագրի շրջանակներում վճարելու է տոկոսներ և պարտական է բանկին: Այս դեպքում համապատասխան բանկը կարող է դիմել իրավական պաշտպանության միջոցների հայցով. Գնորդը կարող է գնորդից պահանջել ծախսեր և փաստաբանի վարձավճար, և ամեն դեպքում, եթե գնորդը դեֆոլտի մեջ է մտնում իր պարտքի պատճառով, գնորդը համաձայնվում է վճարել վաճառողի վնասը և վնասը պարտքի ուշացման արդյունքում: ,

ՀՈԴՎԱ 17 17. ԼՈՒՍԱՎՈՐՎԱ ԴԱՏԱՐԱՆ. Սույն պայմանագրից բխող վեճերում Սպառողների արբիտրաժային կոմիտեները մինչև Արդյունաբերության և առևտրի նախարարության, Սպառողական դատարանների կողմից հայտարարված արժեքը սահմանված արժեքից բարձր. Առաջին ատյանի քաղաքացիական դատարանները լիազորված են այն վայրերում, որոնք հնարավոր չէ գտնել:

hyArmenian
Զանգիր հիմա