fbpx

Krishantering

Förändringar och osäkerhetsfaktorer som upplevs inom sektorerna eller under förhållandena i existenslandet utsätter varumärken för oväntade faror eller möjligheter. I en sådan miljö beror varumärkets livstid på förmågan att hantera de möjligheter eller faror det möter.

kvinnor-1209678_1920

I en miljö där varumärket kan hållas ansvarigt för allt som går fel är den gyllene nyckeln till att hantera krisen kommunikation och PR.

Nyckeln till krishantering är krisförebyggande. Detta uppnås genom att göra en objektiv, tydlig och tydlig analys av riskområdena, styrkor och svagheter i företaget, analysen av den marknad det befinner sig i, den geografiska och kulturella analysen av det land där det är beläget och den sociala kulturell analys av målgruppen. Dessa lösningar som nämns ovan kanske inte görs objektivt på grund av "Business Blindness" som kan förekomma inom själva varumärket. Av denna anledning finns det behov av professionell hjälp utifrån.

Vår främsta prioritet är att göra alla dessa analyser i detalj för att förhindra krisstunder. Men om krisen inte kunde förhindras är vårt mål att minimera effekterna av varumärket genom att planera krishantering.

I en miljö där varumärket kan hållas ansvarigt för allt som går fel är den gyllene nyckeln till att hantera krisen kommunikation och PR. I ett sådant fall kan oplanerade, tveksamma och negativa tillvägagångssätt för ditt varumärke få målgruppen att anta en aggressiv och fördomsfull attityd, anklaga varumärket för likgiltighet och likgiltighet och skaka varumärkets image.

Som Kobimedia tillhandahåller vi krisperiodkommunikation inom och utanför varumärket inom ramen för vår krishanteringsplan som är specifik för händelsen och situationen under en sådan period. Vi skapar det mest exakta meddelandespråket i linje med ditt varumärkes uppdrag och vision, kommunicerar med pressen och genomför uppfattningshantering. Genom att skapa strategier som syftar till att konsolidera den gamla bilden av verksamheten efter krisen, ser vi till att varumärkesimagen uppdateras i konsumentens minne.

sv_SESwedish
Ring nu-knappenRing nu