fbpx

Manažment vnímania

Manažment vnímania je jednou z najzákladnejších metód používaných na oslovenie, propagáciu a prijatie konkrétneho produktu alebo služby pre široké masy. V mediálnom priemysle je veľmi dôležité vedieť komunikovať medzi značkou a spotrebiteľom pomocou správnych správ. Ak je komunikácia zabezpečená správne, riadenie vnímania je nevyhnutné.

chodec

Ako Kobimedia používame vizuálne, písané a sociálne médiá aktívne a dominantne na správu vnímania.

Naším cieľom v manažmente vnímania je uvádzať na trh výrobky vašej značky, osobnosť vašej značky tak, aby ste oslovili veľké publikum a nasmerovali svoje cieľové publikum v súlade so stratégiami, ktoré sme určili.

ČO ROBÍME V RIADENÍ VNÍMANIA?

1- Správne koncepty, správna správa.
Našou prioritou je zaistiť, aby každá správa, ktorá má byť odovzdaná, bola správna, aby sme dokázali vnímať cieľové publikum vašej značky. Za týmto účelom tvoríme správy v súlade s firemnými a účelovými zásadami vašej značky. Cieľom týchto správ je vytvoriť u spotrebiteľa pocit vlastníctva značky a lojality.

2 - Vykonáme podrobnú analýzu vášho cieľového publika
Bez ohľadu na to, aký dobrý je nápad, služba alebo produkt, ak nie sú umiestnené v súlade s pocitmi a myšlienkami publika, ktoré ich použije, a ich nákupnými tendenciami, nemáte šancu byť úspešní. Spoločnosť Kobimedia určuje vaše cieľové publikum vhodné pre vašu značku a implementuje stratégie, ktoré vytvoria sympatie a povedomie o značke u cieľového publika vytvorením vhodných poznatkov podľa ich sociálno-kultúrnych charakteristík.

3 - Vytvárame jasné a presné správy.
Ľudské vnímanie je selektívne a vedecké výskumy ukazujú, že ľudia radšej nevnímajú zložité správy, ktoré sa im dostanú do očí. Celý deň sme vystavení tisícom správ o značke. Ako Kobimedia je naším cieľom dosiahnuť, aby ste si všimli medzi tisíckami. Z tohto dôvodu je veľmi dôležité zaoberať sa vnímaním ľudí a riadiť ich. Každá správa o vašej značke musí urobiť dojem. Z tohto dôvodu používame jednoduché a jasné správy, ktoré vás veľmi jasne vysvetľujú.

4- Spravujeme vizuálne vnímanie
Žijeme v dobe, keď vizuálne prvky porazili prvky písané. Riadenie vizuálneho vnímania je veľmi dôležité pri riadení všeobecného vnímania. Z tohto dôvodu by mal byť každý použitý prvok navrhnutý tak, aby odrážal osobnosť inštitúcie, bol harmonický a priťahoval pozornosť. Niekedy to dosiahneme použitím iba jednej farby a loga značky. Dôležité je, aby ste dokázali riadiť vnímanie cieľového publika v súlade s osobnosťou vašej značky.

sk_SKSlovak
Tlačidlo Volať terazVolajte teraz