фбпк

Уговор о продаји на даљину

MADDE 1 – SÖZLEŞMENİN TARAFLARI SATICI: Kobimedya Bilişim ve Reklamcılık San. ve Tic. A.Ş Adresi: Harbiye Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi Bostan Sokak No:15/5 Şişli, 34367 Nişantaşı/İstanbul Email: [email protected]

КУПАЦ: Купац

ЧЛАН 2 - ПРЕДМЕТ УГОВОРА: Предмет овог уговора је Заштита потрошача бр. 4077 у вези са продајом и испоруком добара / услуга које је купац електронски наручио са веб странице ввв.кобимедиа.цом продавца, има квалификације наведене у уговору и чија је продајна цена наведена у уговору.То је утврђивање права и обавеза страна у складу са одредбама Уредбе о закону и принципима и поступцима примене уговора на даљину. Купац, основне карактеристике робе / услуге која се продаје, продајна цена, начин плаћања, услови испоруке итд. Прихвата и изјављује у складу са одредбама овог уговора да има информације о свим прелиминарним информацијама о роби / услузи која је предмет продаје и праву „повлачења“, потврђује ове прелиминарне информације електронским путем, а затим наручује робу / услуге. Прелиминарне информације и рачун на страници за плаћање на ввв.кобимедиа.цом саставни су део овог уговора.

ЧЛАН 3 - ДАТУМ УГОВОРА: Ове две копије дела које је претходно потписао продавац потписује купац …………. а његова копија ће бити послата на е-адресу примаоца.

ЧЛАН 4 - ИСПОРУКА РОБЕ / УСЛУГЕ, МЕСТО ИЗВРШЕЊА И ИСПОРУКА УГОВОРА: Роба / услуга ће бити достављена …………… на адресу ……… .. са које је купац захтевао испоруку.

ЧЛАН 5 - ТРОШКОВИ И УЧИНКОВИТОСТ ИСПОРУКЕ: Трошкови испоруке припадају купцу. Ако продавац изјави на веб локацији да ће му покрити накнаду за испоруку купаца изнад најављеног износа или ће извршити бесплатну доставу у оквиру кампање, трошак испоруке припада продавцу. Испорука; Обавља се што је пре могуће након што залихе буду доступне и трошкови робе пребачени на рачун продавца. Продавац испоручује робу / услугу у року од 20 (двадесет) дана од наруџбине и задржава право да продужи додатних 10 (десет) дана писменим обавештењем у том року. Ако се из било ког разлога трошак робе / услуге не плати или не поништи у евиденцији банке, сматра се да је продавац ослобођен обавезе испоруке робе / услуге.

ЧЛАН 6 - ИЗЈАВЕ КУПЦА И ОБВЕЗЕ: Купац ће прегледати уговорену робу / услугу пре испоруке; паковање поцепано итд. неће добити оштећену и неисправну робу / услуге од курирске компаније. Достављена роба / услуге сматраће се неоштећеном и нетакнутом. Пажљива заштита робе / услуга након испоруке припада купцу. Ако се користи право на одустајање, роба / услуге не би требало да се користе. Рачун мора бити враћен. Ако банка или финансијска институција не плати цену робе / услуге продавцу због неправедног или незаконитог коришћења кредитне картице купца од стране неовлашћених лица након испоруке робе / услуге, под условом да је купац испоручио роба / услуга 3 (три) дужна је да је пошаље продавцу у року од једног дана. У овом случају, трошкови испоруке су одговорност купца.

ЧЛАН 7 - ИЗЈАВЕ И ОБАВЕЗЕ ПРОДАВЦА: Продавац је одговоран за испоруку уговорне робе / услуге у целини, у потпуности, у складу са квалификацијама наведеним у поруџбини и са гаранцијским документима и упутствима за употребу, ако постоје. Ако се роба / услуге које су предмет уговора купцу достављају другом лицу / организацији, продавац не може бити одговоран ако лице / организација која се испоручује не прихвати испоруку. Продавац враћа трошкове робе / услуге у року од 10 (десет) радних дана након што је примљена изјава о повлачењу, као и преговарачка документа, ако постоје. Роба / услуга се враћа у року од 20 (двадесет) дана. Из оправданих разлога, продавац може купцу доставити једнак квалитет и цену пре истека периода извршења уговора. Ако продавац мисли да је извршење робе / услуга немогуће, обавестиће купца пре истека периода извршења уговора. Плаћена цена и документи, ако их има, враћају се у року од 10 (десет) радних дана. Роба / услуга која је неисправна или оштећена међу робом / услугом која се продаје са или без гаранцијског сертификата може се послати продавцу на неопходне поправке у гарантним роковима, у овом случају трошкове испоруке сноси продавац.

ЧЛАН 8 - КАРАКТЕРИСТИКЕ РОБЕ / УСЛУГЕ КОЈЕ ПРЕДМЕТУЈУ УГОВОР: Врста и врста робе / услуге, износ, марка / модел, боја и продајна цена, укључујући све порезе, укључени су у информације о производу / страница за увод услуге на веб страници ввв.кобимедиа.цом и рад је Као што је наведено у фактури, која се сматра саставним делом.

ЧЛАН 9 - ГОТОВИНСКА ЦЕНА РОБЕ / УСЛУГЕ: Готовинска цена робе / услуге укључена је у фактуру послату купцу заједно са узорком фактуре и производом послатим на крају поруџбине.

ЧЛАН 10 - РОКОВНА ЦЕНА: Цена робе / услуге према року израђеном према продајној цени укључена је у фактуру послату купцу заједно са узорком фактуре послате купцу на крају поруџбине.

MADDE 11 – FAİZ: Her yıl Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin belirlediği faiz oranından ve her şartta %30’dan fazla olamaz. Alıcı çalıştığı bankaya karşı sorumludur.

ЧЛАН 12 - ИЗНОС ПЛАЋАЊА: Износ аванса робе / услуге укључен је у фактуру послату купцу заједно са узорком фактуре и производом послатим на крају наруџбе.

ЧЛАН 13 - ПЛАН ПЛАЋАЊА: Ако купац купује кредитном картицом и на рате, начин рате који је изабран на сајту је важећи. У ратама трансакције важе важеће одредбе уговора потписаног између купца и банке власника картице. Датум плаћања кредитном картицом одређен је условима уговора између банке и купца. Купац такође може пратити број рата и уплата из извода из банке који је послала банка.

ЧЛАН 14 - ПРАВО ПОВЛАЧЕЊА: Купац може остварити право на одустајање у року од 3 (три) дана од испоруке уговорне робе / услуге њему или лицу / организацији на назначеној адреси. Да би искористио право на одустајање, продавац мора у истом року обавестити корисничку службу е-поштом или телефоном и роба / услуге се не користе у складу са одредбама члана 15. и у складу са објављеним прелиминарним информацијама на веб локацији ввв.кобимедиа.цом је неопходно. Ако се ово право оствари, обавезно је вратити оригиналну фактуру за испоручену робу / услуге трећем лицу или купцу. Трошкови робе / услуге враћају се купцу у року од 7 дана од пријема обавештења о праву на одустајање, а робе / услуге се враћају у року од 20 (двадесет) дана. Ако оригинална фактура није послата, ПДВ и остале законске обавезе, ако постоје, не могу се вратити купцу. Трошкове испоруке враћене робе / услуге због права на одустајање плаћа продавац.

ЧЛАН 15 - РОБА / УСЛУГЕ КОЈЕ СЕ НЕ МОЖЕ КОРИСТИТИ С ПРАВОМ ПОВЛАЧЕЊА: Роба / услуге које се по својој природи не могу вратити, роба / услуге које брзо пропадају и којима је истекао рок употребе, једнократна роба / услуге, хигијенска роба / услуге.

ЧЛАН 16 - ЗАДАТАК СТАЊА И ПРАВНЕ ПОСЛЕДИЦЕ: У случају да купац не изврши трансакције кредитном картицом, ималац картице ће платити камату и бити одговоран банци у оквиру уговора о кредитној картици склопљеног са банком. У овом случају, релевантна банка може да се пријави за правне лекове; Купац може од купца захтевати трошкове и адвокатску накнаду, а у сваком случају, уколико купац заостане због свог дуга, купац пристаје да плати губитак и штету продавца због закашњелог извршења дуга .

ЧЛАН 17 - ОВЛАШЋЕНИ СУД: У споровима који могу произићи из овог уговора, Арбитражни одбори потрошача до вредности коју је Министарство индустрије и трговине прогласило потрошачким судовима изнад наведене вредности; Првостепени грађански судови су овлашћени на местима која се не могу наћи.

sr_RSSerbian
Позовите одмах