fbpx

Kupoprodajna pogodba na daljavo

MADDE 1 – SÖZLEŞMENİN TARAFLARI SATICI: Kobimedya Bilişim ve Reklamcılık San. ve Tic. A.Ş Adresi: Harbiye Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi Bostan Sokak No:15/5 Şişli, 34367 Nişantaşı/İstanbul Email: [email protected]

KUPEC: kupec

ČLEN 2 - PREDMET NAROČILA: Predmet te pogodbe je zaščita potrošnikov št. 4077 glede prodaje in dostave blaga / storitev, ki jih je kupec naročil v elektronski obliki na spletnem mestu www.kobimedia.com prodajalca, ima kvalifikacije, omenjene v pogodbi in katerih prodajna cena je določena v pogodbi, je določitev pravic in obveznosti strank v skladu z določbami Uredbe o zakonu in načelih in postopkih uporabe pogodb na daljavo. Kupec, osnovne značilnosti blaga / storitev, ki se prodajajo, prodajna cena, način plačila, pogoji dostave itd. V skladu z določbami te pogodbe sprejme in izjavi, da ima informacije o vseh predhodnih informacijah o blagu / storitvah, ki so predmet prodaje, in pravico do "odstopa od pogodbe", te predhodne podatke potrdi v elektronski obliki in nato blago / storitve naroči. Predhodni podatki in račun na plačilni strani na www.kobimedia.com so sestavni deli te pogodbe.

ČLEN 3 - DATUM NAROČILA: Ti dve kopiji dela, ki ga je prej podpisal prodajalec, podpiše kupec …………. kopija pa bo poslana na e-poštni naslov prejemnika.

4. ČLEN - DOSTAVA BLAGA / STORITEV, MESTO IZVAJANJA IN DOSTAVA NAROČILA: Blago / storitev bo dostavljena do …………… na naslov ……… .., od katerega je kupec zahteval dostavo.

5. ČLEN - STROŠKI DOSTAVE IN IZVEDBA: Stroški dostave pripadajo kupcu. Če prodajalec na spletnem mestu izjavi, da mu krije strošek dostave kupcev nad napovedanim zneskom ali pa bo v okviru akcije izvedel brezplačno dostavo, strošek dostave pripada prodajalcu. Dostava; Izvede se čim prej, ko so zaloge na voljo in se stroški blaga prenesejo na račun prodajalca. Prodajalec dostavi blago / storitev v 20 (dvajsetih) dneh od naročila in si pridržuje pravico, da v tem roku s pisnim obvestilom podaljša dodatnih 10 (deset) dni. Če iz kakršnega koli razloga stroški blaga / storitev v bančnih evidencah niso plačani ali preklicani, se šteje, da prodajalec nima obveznosti dostave blaga / storitev.

6. ČLEN - IZJAVE IN OBVEZE KUPCA: Kupec bo pred dostavo pregledal pogodbeno blago / storitev; embalaža je strgana itd. od kurirske družbe ne bo prejel poškodovanega in pokvarjenega blaga / storitev. Dobavljeno blago / storitve se bodo šteli za nepoškodovane in nedotaknjene. Skrbno varovanje blaga / storitev po dobavi pripada kupcu. Če naj bi uporabili pravico do odstopa od pogodbe, blaga / storitev ne bi smeli uporabljati. Račun je treba vrniti. Če banka ali finančna institucija prodajalcu ne plača cene blaga / storitev zaradi nepoštene ali nezakonite uporabe nepooblaščenih oseb s strani kupčeve kreditne kartice po dobavi blaga / storitve, pod pogojem, da je kupec dostavil blago / storitev 3 (tri), jo je dolžan prodajalcu poslati v enem dnevu. V tem primeru je za stroške pošiljanja odgovoren kupec.

7. ČLEN - IZJAVE IN OBVEZE PRODAJALCA: Prodajalec je odgovoren za dostavo pogodbenega blaga / storitve v celoti, v celoti, v skladu z zahtevami, navedenimi v naročilu, ter z garancijskimi dokumenti in morebitnimi navodili za uporabo. Če bo blago / storitve, za katere velja pogodba, kupcu dostavljeno drugi osebi / organizaciji, prodajalec ne more biti odgovoren, če oseba / organizacija, ki jo je treba dobaviti, ne sprejme dostave. Prodajalec vrne stroške blaga / storitev v 10 (desetih) delovnih dneh po prejemu izjave o odstopu in morebitne prenosljive dokumente. Blago / storitve se vrnejo v 20 (dvajsetih) dneh. Iz upravičenih razlogov lahko prodajalec kupcu zagotovi enako kakovost in ceno, preden poteče rok izvedbe v pogodbi. Če prodajalec meni, da je izvedba blaga / storitev nemogoča, o tem obvesti kupca, preden poteče rok izvedbe pogodbe. Plačana cena in morebitni dokumenti se vrnejo v 10 (desetih) delovnih dneh. Blago / storitve, ki so med izdelki / storitvami, ki se prodajajo z garancijskim listom ali brez njega, pokvarjene ali poškodovane, se lahko prodajalcu pošlje na potrebna popravila v garancijskih pogojih, v tem primeru stroške dostave krije prodajalec.

8. ČLEN - ZNAČILNOSTI BLAGA / STORITEV, ZA KATERE VELJA POGODBA: Vrsta in vrsta blaga / storitve, znesek, znamka / model, barva in prodajna cena, vključno z vsemi davki, so vključeni v podatke o izdelku / stran za predstavitev storitve na spletnem mestu www.kobimedia.com in delo je Kot je navedeno na računu, ki velja za sestavni del.

9. ČLEN - DENARNA CENA BLAGA / STORITEV: Denarna cena blaga / storitve je vključena v račun, ki ga pošlje kupcu, skupaj z vzorčnim računom in izdelkom, poslanim na koncu naročila.

10. ČLEN - TERMINSKA CENA: Cena blaga / storitev glede na rok, izdelan po prodajni ceni, je vključena v račun, ki ga pošljemo stranki, skupaj z vzorčnim računom, ki ga kupcu pošljemo ob koncu naročila.

MADDE 11 – FAİZ: Her yıl Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin belirlediği faiz oranından ve her şartta %30’dan fazla olamaz. Alıcı çalıştığı bankaya karşı sorumludur.

12. ČLEN - ZNESEK PLAČILA: Znesek predplačila blaga / storitve je vključen v račun, ki se pošlje kupcu, skupaj z vzorčnim računom in izdelkom, poslanim na koncu naročila.

13. ČLEN - NAČRT PLAČIL: Če kupec kupuje s kreditno kartico in v obrokih, velja način obročanja, izbran na spletnem mestu. Pri obročnem poslovanju veljajo ustrezne določbe pogodbe, podpisane med kupcem in banko imetnika kartice. Datum plačila s kreditno kartico določajo pogodbeni pogoji med banko in kupcem. Kupec lahko spremlja tudi število obrokov in plačil na bančnem izpisku, ki ga je poslala banka.

14. ČLEN - PRAVICA DO ODSTOPA: Kupec lahko uveljavi svojo pravico do odstopa v roku 3 (treh) dni od dostave pogodbenega blaga / storitve njemu ali osebi / organizaciji na navedeni naslov. Za uporabo pravice do odstopa mora prodajalec v istem roku obvestiti službo za stranke po elektronski pošti ali telefonu in blago / storitve se ne uporabljajo v skladu z določbami 15. člena in v skladu s predhodno objavljenimi informacijami. na spletni strani www.kobimedia.com je treba. Če se ta pravica uveljavi, je treba vrniti originalni račun za dobavljeno blago / storitve tretji osebi ali kupcu. Stroški blaga / storitev se kupcu vrnejo v 7 dneh po prejemu obvestila o pravici do odstopa, blago / storitve pa se vrnejo v 20 (dvajsetih) dneh. Če originalni račun ni poslan, kupcu ni mogoče vrniti DDV in drugih zakonskih obveznosti, če obstajajo. Stroške dostave vrnjenega blaga / storitve zaradi pravice do odstopa plača prodajalec.

ČLEN 15 - BLAGO / STORITVE, KI JIH NE MOREMO UPORABLJATI S PRAVICO DO UMIKA: Blago / storitve, ki jih po naravi ni mogoče vrniti, blago / storitve, ki se hitro poslabšajo in jim je potekel rok, blago / storitve za enkratno uporabo, higiensko blago / storitve.

16. ČLEN - NEIZVRŠENE DRŽAVNE IN PRAVNE POSLEDICE: V primeru, da kupec ne plača transakcij s kreditno kartico, bo imetnik kartice plačal obresti in odgovarjal banki v okviru pogodbe o kreditni kartici, sklenjene z banko. V tem primeru lahko zadevna banka zaprosi za pravna sredstva; Kupec lahko od kupca zahteva stroške in odvetniško plačilo, v vsakem primeru, če kupec zaradi dolga zamuja, kupec soglaša s plačilom izgube in škode prodajalca zaradi zamude pri izpolnjevanju dolga. .

17. ČLEN - POOBLAŠČENO SODIŠČE: V sporih, ki lahko izhajajo iz te pogodbe, potrošniški arbitražni odbori do vrednosti, ki jo Ministrstvo za industrijo in trgovino, potrošniška sodišča razglasi nad določeno vrednostjo; Sodišča prve stopnje so dovoljena na krajih, ki jih ni mogoče najti.

sl_SISlovenian
Pokliči zdaj