fbpx

KVKK

Kobimedia sprejema načela, ki jih določa KVKK, da bi spoštovala zakon o varstvu osebnih podatkov št. 6669 (v nadaljnjem besedilu: KVKK) in izpolnjuje svoje obveznosti v zvezi z obdelavo, izbrisom, uničenjem, anonimizacijo, prenosom osebnih podatkov, razsvetlitvijo zadevne osebe in zagotavljanje varnosti podatkov. Politika zasebnosti in varstva osebnih podatkov ("GKVKP"), urejena v tem okviru, je na voljo fizičnim osebam ("Zadevna oseba"), katerih osebni podatki se obdelujejo.

Kako uporabiti podatke, ki jih pridobimo o vas in storitvah, ki ste jih zahtevali med obiskom tega spletnega mesta ("kobimedia.com"), ki ga upravlja Kobimedia in je objavljeno na internetnem naslovu ("kobimedia.com") in ima koristi od izdelke in storitve, ki jih ponujamo prek tega spletnega mesta, in za zaščito veljajo pogoji, določeni v tem GKVKP. Z obiskom kobimedia.com in zahtevanjem ali dostopom do izdelkov in storitev, ki jih ponujamo prek tega spletnega mesta, se strinjate s pogoji, določenimi v tem GKVKP.

Kobimedia lahko kadar koli spremeni določbe tega GKVKP. Te spremembe začnejo veljati takoj po objavi novega spremenjenega GKVKP. Pomembne spremembe bomo objavili tudi na strani Obvestila in / ali po e-pošti. Če teh sprememb ne sprejmete, lahko prenehate uporabljati naše izdelke in storitve ter prekinete naročnino na kobimedia.com tako, da odprete stran [Upravljanje računa / Preklic članstva].

Če imate kakršna koli vprašanja ali pritožbe, nam pošljite sporočilo prek centra za pomoč.

23. december 2008, 7. maj 2019
PODROČJE UPORABE IN NAMEN POLITIKE ZAŠČITE ZASEBNOSTI IN OSEBNIH PODATKOV
Ta pravilnik o zasebnosti in varstvu osebnih podatkov pojasnjuje naslednje.

 1. Nadzornik podatkov
 2. Zbrani osebni podatki
 3. Način zbiranja in obdelave osebnih podatkov, pravni razlog
 4. Namen obdelave osebnih podatkov
 5. Obdobje hrambe osebnih podatkov
 6. Komu in s kakšnim namenom se lahko prenesejo obdelani osebni podatki
 7. Varstvo osebnih podatkov
 8. Pravice lastnika osebnih podatkov
 9. Naša politika piškotkov (piškotki, piškotki)
 10. UPRAVLJALEC PODATKOV
  V klavzuli (ı) 1. klavzule 3. klavzule zakona o varstvu osebnih podatkov (KVKK) pod številko 6698 je upravljavec podatkov »Realne ali pravne osebe, ki določajo namene in sredstva obdelave osebnih podatkov in ki so odgovorni za vzpostavitev in upravljanje sistema za zapisovanje podatkov. Opredeljeno je bilo kot ". V tem okviru je upravljavec podatkov Kobimedia, katerega kontaktni podatki so navedeni spodaj.

Člen 10 KVKK je zahteval, da se osebe, katerih podatki se obdelujejo, obvestijo ob njihovem soglasju. Naslov članka je "Obveznost razkritja pooblaščenca za podatke". V skladu z določbami KVKK je Kobimedia "upravljavec podatkov". V tem okviru obveznost obveščanja "lastnikov podatkov", identiteta upravljavca podatkov, nameni obdelave osebnih podatkov, osebe, ki jim se osebni podatki prenašajo, in nameni prenosa, pravni razlogi za zbiranje osebnih podatkov, na koga in metode, na katere se lahko prenese, posodobitev, brisanje ali je prineslo obveznost obveščanja o pravicah, kot je anonimizacija, naštetih v 11. členu KVKK. V skladu z določbo 10. člena KVKK so naši cenjeni uporabniki, ki so lastniki podatkov, obveščeni in razsvetljeni s "Politiko zasebnosti in varstva osebnih podatkov" (GKVKP) na tej strani.

Kot upravljavec podatkov Kobimedia vaši osebni podatki,
a) Delovati v skladu z zakonom in pravili poštenosti,
b) Da bi si prizadevali zagotoviti pravilne in posodobljene
c) obdelava za posebne, eksplicitne in zakonite namene,
d) so povezani, omejeni in izmerjeni za namen, za katerega so obdelani,
e) da jih hranijo v obdobju, ki ga določa ustrezna zakonodaja ali je potrebno za namen, za katerega se obdelujejo,
sprejme kot načelo.

 1. ZBIRANI OSEBNI PODATKI
  Kobimedia od uporabnikov zbira različne podatke z naslednjimi metodami. Podatki, ki jih zbira Kobimedia, so odvisni od storitev in funkcij, ki jih uporabljajo uporabniki.

Pod tem naslovom so spodaj v skupinah navedeni podatki, ki jih Kobimedia obdeluje v okviru Storitev, ponujenih na kobimedia.com in se štejejo kot osebni podatki v skladu s KVKK. Če ni izrecno določeno drugače, izraza "osebni podatki" in "osebni podatki posebne kakovosti" v okviru pogojev, določenih v tem GKVKP, vključujejo naslednje informacije.

Ime in kontaktni podatki: ime, priimek, e-poštni naslov, stacionarni telefon, mobilni telefon, naslov, podatki za obračun, osebna številka TR (nacionalna identifikacijska številka), osebna fotokopija in drugi podobni dokumenti.

Informacije o overjanju: podatki o članstvu uporabnikov, gesla, ki se uporabljajo za preverjanje pristnosti in dostop do računa, uporabniško ime, kontaktni podatki, namigi za gesla, uporabniške številke.

Demografski podatki: Datum rojstva, starost, spol, zanimanja, podatki o želenem jeziku.

Podatki o uporabi in priljubljeni: vaši razlogi za klicanje Kobimedie ali klicnih centrov, vključno, vendar ne omejeno na podatke, zbrane iz vaših naprav z različnimi programskimi in tehnološkimi orodji, glasovnimi zapisi, podatki o uporabi kobimedia.com, podatki o datumu in času uporabe izdelka, kobimedia. com 'zadnji datum prijave, vrsta vpisane naprave in brskalnika, strani, ogledane na kobimedia.com, izdelki, število ogledovanih strani, trajanje obiska in izpolnitev cilja, vneseni iskalni izrazi, kategorije izdelkov in obiskanih strani, napake med servisom uporaba in podobni problemi.

Podatki o lokaciji: Vsebuje podatke o približni lokaciji uporabnikov. Podatki o lokaciji, pridobljeni iz naslovov IP in vrat, se uporabljajo, če uporabnik to dovoli.

Podatki o plačilu: podatki, kot so članski račun in podatki o plačilu (ime, priimek, naslov za izstavitev računa, TR ID številka, davčna identifikacijska številka), računi, poslani članu, in vzorci prejemkov za prejeta plačila članov, številka plačila, številka računa, znesek računa , datum računa.

Odgovori na ankete: Odgovori na periodične raziskave, ki jih je Kobimedia organiziral v okviru kobimedia.com, in na ankete, ki so jih izvajale resnične in pravne osebe, s katerimi je Kobimedia sodelovala.

 1. METODA ZBIRANJA IN OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV, PRAVNI RAZLOG
  Kobimedia deluje v skladu z določbami, določenimi v KVKK, glede zbiranja, obdelave osebnih podatkov in pravne podlage transakcij.

Kobimedia, spletna mesta z osebnimi podatki, mobilne aplikacije spletnih strani, računi družbenih medijev, piškotki, klicni center, obvestila upravnih in sodnih organov ter drugi komunikacijski kanali, v zvočni, elektronski ali pisni obliki, v skladu s pogoji obdelave osebnih podatkov, določenimi v KVKK in v skladu s tem GKVKP. Zbira v skladu s pravnimi razlogi, navedenimi v.

Ne glede na to, iz katerega kanala je pridobljen,
• Če nimate izrecnega soglasja, vaši osebni podatki ne bodo obdelani. Vendar navedeno v 5. členu KVKK;
• V primerih, ki jih zakoni jasno določajo,
• je obvezno za zaščito življenja ali telesne integritete osebe ali nekoga drugega, ki zaradi dejanske nemožnosti ne more razkriti svojega soglasja ali katerega soglasje ni pravno veljavno,
Če je to neposredno povezano z sklenitvijo ali izvajanjem pogodbe, je treba obdelati osebne podatke, ki pripadajo pogodbenim strankam,
• Upravljavec podatkov mora obvezno izpolniti svojo zakonsko obveznost,
• Zadevna oseba ga je objavila,
• Obdelava podatkov je obvezna za vzpostavitev, uporabo ali zaščito pravice,
• Če je obdelava podatkov obvezna zaradi zakonitih interesov upravljavca podatkov, če ne škoduje temeljnim pravicam in svoboščinam zadevne osebe.
V primerih omogoča obdelavo osebnih podatkov brez privolitve. Kobimedia ima pri obdelavi osebnih podatkov raje soglasje lastnika podatkov.
V skladu s 6. členom KVKK se občutljivi osebni podatki lahko obdelujejo le s soglasjem lastnika podatkov.

 1. NAMEN OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV
  Vaši osebni podatki bodo obdelani v skladu z načeli in pogoji obdelave, ki jih ureja KVKK št. 6669, in za spodaj navedene namene.

• Obdelava podatkov o spletnih obiskovalcih v skladu z ustrezno zakonodajo.
• Uresničevanje članskih poslov.
• Ustvarjanje in povečevanje zadovoljstva, zvestobe in zvestobe uporabnikov / članov.
• Predlaganje in predstavitev izdelkov, storitev in storitev z njihovim prilagajanjem glede na potrebe, okuse in navade uporabnikov.
• Izboljšanje ponujenih storitev, razvoj novih storitev in obveščanje o njih.
• Olajšanje funkcij, dejavnosti, operacij in njihovo prilagajanje s prilagoditvijo.
• Reševanje težav in pritožb uporabnikov / članov, zagotavljanje osebne pomoči in podpore.
• Upravljanje ugleda podjetja, komunikacija z mediji.
• Spremljanje računovodskih in nabavnih transakcij.
• Zagotavljanje varnosti podatkov in določanje strategij Kobimedie.
• odzivanje na zahteve za informacije upravnih in sodnih organov.
• Statistične ocene in tržne raziskave.
• Načrtovanje internega poročanja in dejavnosti za poslovni razvoj.
• Zagotavljanje varnosti informacij in procesov ter preprečevanje zlonamerne uporabe.
• Sposobnost izpolnjevanja zahtev, ki izhajajo iz pravnih postopkov, skladnosti z zakonodajo in / ali mednarodnimi sporazumi.

 1. OBDOBJE SKLADIŠČENJA OSEBNIH PODATKOV
  Kobimedia bo osebne podatke, ki jih pridobi, hranila čas, potreben za namen, za katerega je bila obdelana, da bi izpolnila obveznosti, ki izhajajo iz narave pogodbe o članstvu in pogojev, določenih v pogodbi o članstvu s tem GKVKP, tako da lahko uporabniki na najboljši način izkoristite storitve kobimedia.com.

• Piškotki bodo shranjeni največ 540 dni.
• Evidenca članstva in ukazi se bodo hranili 10 let (zakon št. 6098).
• Vsa evidenca glede računovodskih in finančnih transakcij se bo vodila 10 let (zakon št. 6102, zakon št. 213).
• Vsa obvestila in sporočila o podpori bodo hranjena 3 leta (zakon št. 6563 in s tem povezana sekundarna zakonodaja).
• osebni podatki 10 let po prenehanju pravnega razmerja; Hranil se bo 3 leta v skladu z zakonom 6563 in ustrezno podzakonsko zakonodajo (zakon št. 6563, zakon št. 6102, zakon št. 6098, zakon št. 213, zakon št. 6502).

Poleg tega lahko Kobimedia v primeru spora, ki izhaja iz sporazuma o članstvu, hrani osebne podatke za čas zastaranja, določenega v skladu z ustrezno zakonodajo, omejenega na izvajanje upravnih ali sodnih postopkov v okviru spor.

 1. KOMU IN ZA KATEREGA JE MORALO PRENOSITI OBDELANE OSEBNE PODATKE
  • Podatki, zbrani in obdelani v skladu z določbami KVKK, se lahko prenesejo na rešitvene partnerje Kobimedie, ki je tretja oseba, in podjetja, ki so na položaju asistenta za izvedbo, ali na druge podružnice Kobimedie, nacionalne in tuje javni organi za izvajanje dejanj, ki izhajajo iz pogodbe, v skladu z zgoraj navedenimi načeli in nameni.
  • Uporabniško ime in kontaktni podatki se lahko delijo s plačilnimi institucijami za preverjanje identitete v skladu z okvirnim sporazumom plačilne institucije, ki bo odobren v fazi plačila, in v skladu z Uredbo o ukrepih za preprečevanje pranja denarja in financiranja terorizma, objavljeno v Uradnem listu z dne 9. januarja 2008 in številko 26751.
  • Vaše osebne podatke, pridobljene s piškotki, nameščenimi v vaši napravi, lahko delite s tretjimi osebami za obseg in namene, določene v tem GKVKP.
  • Kobimedia lahko osebne podatke v zgoraj omenjenih kategorijah in namenih, ki so omejeni in sorazmerni s temi cilji, posreduje tretjim osebam v državi in v tujini.
 2. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV
  Izvedeni so vsi potrebni tehnični in upravni ukrepi za zaščito osebnih podatkov, ki jih zbira Kobimedia, za preprečevanje nepooblaščenega dostopa in za preprečevanje žrtev naših uporabnikov. Vsa področja na spletnem mestu ali v mobilni aplikaciji, iz katerih so zajeti osebni podatki, so zaščitena s SSL, medtem ko se vaši osebni podatki pošiljajo na kobimedia.com, ti podatki se prenašajo s pomočjo SSL. V tem okviru je zagotovljeno, da je programska oprema skladna s standardi, da so tretje osebe in institucije, ki zagotavljajo storitve, skrbno izbrane in da je v podjetju upoštevana politika varstva podatkov.

V primeru povezave z drugimi aplikacijami prek kobimedia.com Kobimedia ne nosi nobene odgovornosti za politike zasebnosti in vsebino povezanih aplikacij.

 1. PRAVICE LASTNIKA OSEBNIH PODATKOV
  Kot lastniki osebnih podatkov imate v skladu z 11. členom KVKK naslednje pravice.

• spoznavanje, ali se vaši osebni podatki obdelujejo,
• zahtevanje informacij, če so bili osebni podatki obdelani,
• spoznavanje namena obdelave osebnih podatkov in tega, ali se uporabljajo za svoj namen,
• poznati tretje osebe v državi ali tujini, ki so jim bili preneseni osebni podatki,
• zahteva popravek osebnih podatkov v primeru nepopolne ali nepravilne obdelave in zahteva obvestilo o transakciji, opravljeni v tem obsegu, pri tretjih osebah, ki so jim bili osebni podatki preneseni,
• zahtevati izbris ali uničenje osebnih podatkov v primeru, da izginejo razlogi, ki zahtevajo njihovo obdelavo, kljub temu, da so bili obdelani v skladu z določbami zakona št. 6698 in drugimi ustreznimi zakoni, ter zahtevati obvestilo o transakcija, opravljena v tem obsegu, s tretjimi osebami, ki so jim bili preneseni osebni podatki,
• nasprotovati pojavu rezultata proti sami osebi z analizo obdelanih podatkov izključno prek avtomatiziranih sistemov,
• Imate pravico zahtevati odškodnino v primeru škode zaradi nezakonite obdelave osebnih podatkov.

Za uveljavljanje pravic do vaših osebnih podatkov; Do svojega računa lahko dostopate v razdelku »Upravljanje računa« na spletnem mestu kobimedia.com in izvedete potrebne spremembe, posodobitve in / ali izbrise.

Če svoje zahteve glede svojih pravic oddate nadzorniku podatkov po spodaj navedenih metodah, bo vaša prijava brezplačno zaključena v najkrajšem možnem času in najpozneje v tridesetih dneh, odvisno od vsebine zahteve. Vendar si Kobimedia v primeru stroškov pridržuje pravico, da vam zaračuna pristojbino v skladu s tarifo, ki jo določi Odbor za varstvo osebnih podatkov.

Zahtevo za uporabo zgoraj navedenih pravic lahko pošljete v turškem jeziku; Kot upravljavec podatkov lahko pošljete na spodnji naslov Kobimedije z dokumenti, ki vas identificirajo ročno, po notarju ali na druge načine, ki jih določi organ za varstvo osebnih podatkov. Odgovoril bo le na ustrezen del vaših prošenj, vloga v zvezi z vašim zakoncem, sorodnikom ali prijateljem pa ne bo sprejeta.

 1. NAŠA POLITIKA PIŠKOTKOV (PIŠKOTKI, PIŠKOTKI)
  Piškotki so majhne podatkovne datoteke, ki jih spletni strežnik prek brskalnika shrani v računalnik. Ko se vzpostavi povezava med brskalnikom in strežnikom, spletno mesto uporabnika prepozna prek piškotkov. Namen uporabe piškotkov je zagotoviti udobje uporabniku, ki obišče spletno stran. Če zavrnete trajne piškotke ali sejne piškotke, lahko še naprej uporabljate kobimedia.com, vendar morda ne boste mogli dostopati do vseh funkcij spletnega mesta ali pa bo vaš dostop omejen. Obstajajo štiri vrste piškotkov glede na njihovo predvideno uporabo.

• Sejni piškotki: Ta vrsta piškotkov je potrebna za pravilno delovanje spletnega mesta. Ti piškotki omogočajo obisk spletnega mesta in izkoriščanje njegovih funkcij. Sejni piškotki se uporabljajo za premikanje informacij med stranmi na spletnem mestu in za preprečitev potrebe po ponovnem vnosu informacij.
• Izvedbeni piškotki: ti piškotki zbirajo informacije o pogostosti obiskov strani, ustreznih morebitnih sporočilih o napakah, času, ki ga preživijo na straneh, in načinu, kako uporabnik uporablja spletno mesto. S temi informacijami se poveča delovanje spletne strani.
• Funkcionalni piškotki: ti piškotki zagotavljajo, da se zapomnijo možnosti, ki jih je uporabnik dal na spletnem mestu, in tako uporabniku nudijo udobje. S temi piškotki so uporabnikom na voljo napredne spletne funkcije.
• Oglaševanje in piškotki tretjih oseb: Kobimedia uporablja piškotke tretjih dobaviteljev za uporabo nekaterih funkcij na svojih spletnih mestih. Obstajajo tudi piškotki podjetij, ki na spletni strani spremljajo oglase. Google kot tretji ponudnik uporablja piškotke za prikazovanje oglasov na kobimedia.com. Z uporabo piškotkov DART vam Google ponuja oglase na podlagi njihovih obiskov na kobimedia.com in drugih spletnih mestih v internetu. Uporabniki lahko blokirajo uporabo piškotka DART z obiskom Googlovega pravilnika o zasebnosti oglasov in omrežja z vsebinami.

Na splošno so internetni brskalniki vnaprej določeni za samodejno sprejemanje piškotkov. Brskalnike lahko nastavite tako, da blokirajo piškotke ali opozorijo uporabnika, ko je piškotek poslan v napravo. Ker se upravljanje piškotkov razlikuje od brskalnika do brskalnika, si lahko podrobne informacije ogledate v meniju za pomoč brskalnika.

KONTAKT
Kobimedia Informatika in oglaševalska industrija. ve Tic. A.S.

Naslov: Perlavista AVM Residence A Blok št: 26 Beykent / Beylikdüzü - Istanbul

Telefon: 0850 302 15 42

sl_SISlovenian
Gumb za klic zdajPokliči zdaj