fbpx

KVKK

Kobimedia neemt de principes over die door KVKK zijn bepaald om te voldoen aan Wet nr. zorgen voor gegevensbeveiliging. Het privacy- en persoonlijke gegevensbeschermingsbeleid ("GKVKP") dat in deze context wordt gereguleerd, wordt ter beschikking gesteld van natuurlijke personen ("relevante persoon") wiens persoonlijke gegevens worden verwerkt.

Hoe de informatie die we over u verkrijgen en de diensten die u hebt aangevraagd tijdens uw bezoek aan deze website ("kobimedia.com"), die wordt beheerd door Kobimedia en gepubliceerd op het internetadres ("kobimedia.com"), gebruikt en profiteert van de producten en diensten die we aanbieden via deze site, en die beschermd moeten worden, zijn onderworpen aan de voorwaarden gespecificeerd in deze GKVKP. Door kobimedia.com te bezoeken en toegang te krijgen tot de producten en diensten die we via deze site aanbieden, gaat u akkoord met de voorwaarden die in deze GKVKP zijn gespecificeerd.

Kobimedia kan te allen tijde wijzigingen aanbrengen in de bepalingen van deze GKVKP. Deze wijzigingen treden onmiddellijk in werking bij de publicatie van de nieuwe gewijzigde GKVKP. We zullen ook belangrijke wijzigingen aankondigen via de Aankondigingenpagina en / of per e-mail. Als u deze wijzigingen niet accepteert, kunt u stoppen met het gebruik van onze producten en diensten en uw abonnement op kobimedia.com beëindigen door naar de pagina [Accountbeheer / Lidmaatschap annuleren] te gaan.

Als u vragen of klachten heeft, kunt u ons een bericht sturen via het Helpcentrum.

23 december 2008 7 mei 2019
TOEPASSINGSGEBIED EN DOEL VAN PRIVACY EN PERSOONLIJKE GEGEVENSBESCHERMINGSBELEID
Dit privacy- en persoonlijke gegevensbeschermingsbeleid legt het volgende uit.

 1. Gegevensbeheerder
 2. Verzamelde persoonlijke gegevens
 3. Methode voor het verzamelen en verwerken van persoonlijke gegevens, juridische reden
 4. Doel van de verwerking van persoonsgegevens
 5. Bewaarperiode voor persoonlijke gegevens
 6. Aan wie en voor welk doel de verwerkte persoonsgegevens kunnen worden overgedragen
 7. Bescherming van persoonlijke gegevens
 8. Rechten van de eigenaar van persoonlijke gegevens
 9. Ons cookiebeleid (cookies, cookies)
 10. GEGEVENSBEHEERDER
  In de clausule (ı) van de eerste clausule van de derde clausule van de Wet op de bescherming van persoonsgegevens (KVKK), genummerd 6698, de gegevensbeheerder, "Echte of rechtspersonen die de doeleinden en middelen bepalen voor het verwerken van persoonlijke gegevens, en die verantwoordelijk zijn voor het opzetten en beheren van het gegevensregistratiesysteem. Het werd gedefinieerd als ". In deze context is Kobimedia de gegevensbeheerder, wiens contactgegevens hieronder worden vermeld.

Artikel 10 van de KVKK verzocht om de personen van wie de gegevens worden verwerkt, met het verkrijgen van hun toestemming, te informeren. De titel van het artikel is "Openbaarmakingsverplichting van gegevensfunctionaris". Volgens de bepalingen van KVKK is Kobimedia de "gegevensbeheerder". In deze context, de verplichting om "eigenaren van gegevens" te informeren, de identiteit van de gegevensbeheerder, de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens, de personen aan wie de persoonsgegevens worden overgedragen en de doeleinden van doorgifte, de juridische redenen voor het verzamelen van persoonsgegevens, aan wie en de methoden die het kan worden overgedragen, het bijwerken, verwijderen of het heeft een verplichting meegebracht om te informeren over de rechten, zoals anonimisering, vermeld in artikel 11 van de KVKK. In overeenstemming met de bepaling van artikel 10 van de KVKK, worden onze gewaardeerde gebruikers, die eigenaren van gegevens zijn, geïnformeerd en verlicht door het "Privacy- en persoonlijke gegevensbeschermingsbeleid" (GKVKP) op deze pagina.

Als Kobimedia-gegevensbeheerder, uw persoonlijke gegevens,
a) Om te werken in overeenstemming met de wet en eerlijkheidsregels,
b) Om te streven naar correcte en up-to-date,
c) Verwerking voor specifieke, expliciete en legitieme doeleinden,
d) Verbonden, beperkt en gemeten zijn voor het doel waarvoor ze worden verwerkt,
e) Om ze te bewaren gedurende de periode die is bepaald in de relevante wetgeving of vereist voor het doel waarvoor ze worden verwerkt,
hanteert als principe.

 1. VERZAMELDE PERSOONSGEGEVENS
  Kobimedia verzamelt verschillende gegevens van gebruikers met de volgende methoden. De gegevens die door Kobimedia worden verzameld, zijn afhankelijk van de diensten en functies die door de gebruikers worden gebruikt.

Onder deze noemer worden de gegevens die door Kobimedia worden verwerkt in het kader van de Diensten die worden aangeboden op kobimedia.com en die worden beschouwd als persoonsgegevens in overeenstemming met de KVKK, hieronder in groepen opgesomd. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, omvatten de termen "persoonlijke gegevens" en "persoonlijke gegevens van bijzondere kwaliteit" binnen het toepassingsgebied van de algemene voorwaarden in deze GKVKP de volgende informatie.

Naam en contactgegevens: naam, achternaam, e-mailadres, vaste telefoon, mobiele telefoon, adres, factuurgegevens, TR-identiteitsnummer (nationaal identiteitsnummer), identiteitsfotokopie en andere soortgelijke documenten.

Authenticatie-informatie: lidmaatschapsinformatie van gebruikers, wachtwoorden die worden gebruikt voor authenticatie en toegang tot het account, gebruikersnaam, contactgegevens, wachtwoordhints, gebruikersnummers.

Demografische gegevens: geboortedatum, leeftijd, geslacht, interesses, gegevens van voorkeurstaal.

Gebruiksgegevens en favorieten: uw redenen om Kobimedia of callcenters te bellen, inclusief maar niet beperkt tot gegevens die van uw apparaten zijn verzameld via verschillende software en technologische hulpmiddelen, spraakrecords, gebruiksinformatie op kobimedia.com, datum- en tijdgegevens van productgebruik, kobimedia. com 'een laatste inlogdatum, type apparaat en browser ingevoerd, pagina's bekeken op kobimedia.com, producten, aantal bekeken pagina's, duur van bezoek en voltooiing van het doel, ingevoerde zoektermen, categorieën van producten en bezochte pagina's, fouten die optreden tijdens service gebruik en soortgelijke problemen.

Locatiegegevens: bevat gegevens over de geschatte locatie van gebruikers. Locatiegegevens die zijn geëxtraheerd uit IP- en poortadressen worden gebruikt als de gebruiker dit toestaat.

Betalingsgegevens: gegevens zoals ledenfactuur en betalingsinformatie (naam, achternaam, factuuradres, TR ID-nummer, belastingidentificatienummer), facturen die naar het lid zijn verzonden en ontvangstbewijzen voor betalingen die van leden zijn ontvangen, betalingsnummer, factuurnummer, factuurbedrag , factuurdatum.

Antwoorden op enquêtes: de antwoorden die zijn gegeven op de periodieke enquêtes die door Kobimedia binnen kobimedia.com worden georganiseerd en op de enquêtes die zijn uitgevoerd door echte en rechtspersonen met wie Kobimedia heeft samengewerkt.

 1. WIJZE VAN VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN PERSOONSGEGEVENS, JURIDISCHE REDEN
  Kobimedia handelt in overeenstemming met de bepalingen van de KVKK met betrekking tot het verzamelen, verwerken van persoonsgegevens en de rechtsgrondslag van de transacties.

Kobimedia, persoonsgegevens Websites, mobiele applicaties van websites, socialemedia-accounts, cookies, callcenter, mededelingen van administratieve en gerechtelijke autoriteiten en andere communicatiekanalen, in audio, elektronische of schriftelijke vorm, in overeenstemming met de voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens zoals gespecificeerd in de KVKK en in overeenstemming met deze GKVKP Het verzamelt in overeenstemming met de wettelijke redenen vermeld in.

Het maakt niet uit van welk kanaal het afkomstig is,
• Als u geen uitdrukkelijke toestemming heeft, worden uw persoonlijke gegevens niet verwerkt. Echter, vermeld in artikel 5 KVKK;
• In gevallen die duidelijk in de wet zijn bepaald,
• Het is verplicht voor de bescherming van het leven of de fysieke integriteit van de persoon of iemand anders die zijn toestemming niet bekend kan maken vanwege feitelijke onmogelijkheid of wiens toestemming niet rechtsgeldig is,
Op voorwaarde dat het rechtstreeks verband houdt met de totstandkoming of uitvoering van een contract, is het noodzakelijk om persoonsgegevens van de partijen bij het contract te verwerken,
• Het is verplicht voor de gegevensbeheerder om zijn wettelijke verplichting na te komen,
• Het is openbaar gemaakt door de betrokken persoon,
• Gegevensverwerking is verplicht voor het vestigen, gebruiken of beschermen van een recht,
• Als gegevensverwerking verplicht is voor de gerechtvaardigde belangen van de gegevensbeheerder, op voorwaarde dat dit de fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet schaadt.
In gevallen staat het de verwerking van persoonlijke gegevens zonder toestemming toe. Kobimedia geeft de voorkeur aan de toestemming van de gegevenseigenaar bij de verwerking van persoonsgegevens.
Conform artikel 6 van de KVKK mogen gevoelige persoonsgegevens alleen worden verwerkt met toestemming van de data-eigenaar.

 1. DOEL VAN DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS
  Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de principes en verwerkingsvoorwaarden gereguleerd door KVKK nr. 6698 en voor de hieronder vermelde doeleinden.

• Verwerking van online bezoekersgegevens in overeenstemming met de relevante wetgeving.
• Realisatie van lidmaatschapstransacties.
• Creëren en verbeteren van de tevredenheid, loyaliteit en loyaliteit van gebruikers / leden.
• Producten, diensten en diensten voorstellen en presenteren door ze aan te passen aan de behoeften, smaken en gebruiksgewoonten van de gebruikers.
• Verbeteren van de aangeboden diensten, ontwikkelen van nieuwe diensten en hierover informeren.
• Faciliteren van functies, activiteiten, operaties en deze personaliseren door middel van maatwerk.
• Problemen en klachten van gebruikers / leden oplossen, persoonlijke assistentie en ondersteuning bieden.
• Corporate reputatiemanagement, mediacommunicatie.
• Opvolging van boekhoudkundige en aankooptransacties.
• Zorgen voor gegevensbeveiliging en bepalen van de strategieën van Kobimedia.
• Reageren op informatieverzoeken van administratieve en gerechtelijke autoriteiten.
• Statistische evaluaties en marktonderzoeken.
• Planning van interne rapportage- en bedrijfsontwikkelingsactiviteiten.
• Het verstrekken van informatie en procesbeveiliging en het voorkomen van kwaadwillig gebruik.
• Om te kunnen voldoen aan de eisen die voortvloeien uit juridische processen, het voldoen aan wetgeving en / of internationale afspraken.

 1. OPSLAGPERIODE VAN PERSOONSGEGEVENS
  Kobimedia bewaart de persoonlijke gegevens die het verkrijgt gedurende de tijd die nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verwerkt om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit de aard van de lidmaatschapsovereenkomst en de voorwaarden die zijn gespecificeerd in de lidmaatschapsovereenkomst met deze GKVKP, zodat de gebruikers kunnen profiteer op de beste manier van de diensten van kobimedia.com.

• Cookies worden maximaal 540 dagen bewaard.
• Registraties van lidmaatschap en bestellingen worden 10 jaar bewaard (wet nr. 6098).
• Alle gegevens met betrekking tot boekhoudkundige en financiële transacties worden 10 jaar bewaard (wet nr. 6102, wet nr. 213).
• Alle ondersteunende mededelingen en berichten worden 3 jaar bewaard (wet nr. 6563 en gerelateerde secundaire wetgeving).
• Persoonsgegevens 10 jaar na het einde van de rechtsverhouding; Het wordt 3 jaar bewaard in overeenstemming met wet 6563 en de relevante secundaire wetgeving (wet nr. 6563, wet nr. 6102, wet nr. 6098, wet nr. 213, wet nr. 6502).

Bovendien kan Kobimedia, in geval van een geschil dat voortvloeit uit de lidmaatschapsovereenkomst, persoonlijke gegevens bewaren voor de duur van de verjaringstermijn bepaald in overeenstemming met de relevante wetgeving, beperkt tot het uitvoeren van administratieve of gerechtelijke procedures binnen de reikwijdte van het meningsverschil.

 1. NAAR WIE EN VOOR WELK DOEL DE VERWERKTE PERSOONSGEGEVENS KUNNEN WORDEN OVERGEDRAGEN
  • De gegevens die worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van KVKK kunnen worden overgedragen aan de oplossingspartners van Kobimedia, een derde partij, en bedrijven die zich in de positie van assistent-uitvoering bevinden, of aan andere gelieerde ondernemingen van Kobimedia, zowel nationaal als buitenlands overheidsinstanties om de acties uit te voeren die voortvloeien uit het contract, in overeenstemming met de hierboven vermelde principes en doeleinden.
  • De naam en contactgegevens van de gebruiker kunnen worden gedeeld met betalingsinstellingen voor identiteitsverificatie in overeenstemming met de raamovereenkomst van de betalingsinstelling die in de betalingsfase moet worden goedgekeurd en in overeenstemming met de verordening inzake maatregelen ter voorkoming van witwassen van geld en financiering van terrorisme, gepubliceerd in het staatsblad. gedateerd 9 januari 2008 en genummerd 26751.
  • Uw persoonlijke gegevens die zijn verkregen via cookies die op uw apparaat zijn geplaatst, kunnen worden gedeeld met derden voor de reikwijdte en doeleinden die zijn gespecificeerd in deze GKVKP.
  • Kobimedia kan persoonlijke gegevens doorgeven aan derden in binnen- en buitenland binnen de bovengenoemde categorieën en doeleinden, die beperkt zijn tot en evenredig zijn met deze doeleinden.
 2. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS
  Alle nodige technische en administratieve maatregelen worden genomen om de persoonlijke gegevens die door Kobimedia worden verzameld te beschermen en om ongeoorloofde toegang te voorkomen, en om te voorkomen dat onze gebruikers het slachtoffer worden. Alle onderdelen van de website of mobiele applicatie waar persoonlijke gegevens van worden gemaakt, zijn beveiligd met SSL, terwijl uw persoonlijke gegevens naar kobimedia.com worden verzonden, worden deze gegevens verzonden met behulp van SSL. In deze context wordt ervoor gezorgd dat de software voldoet aan de normen, de derde partijen en instellingen die diensten verlenen worden zorgvuldig geselecteerd en het gegevensbeschermingsbeleid wordt binnen het bedrijf nageleefd.

In het geval van links naar andere applicaties via kobimedia.com, draagt Kobimedia geen enkele verantwoordelijkheid voor het privacybeleid en de inhoud van de gelinkte applicaties.

 1. RECHTEN VAN DE EIGENAAR VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS
  Volgens artikel 11 van de KVKK heeft u als eigenaars van persoonsgegevens de volgende rechten.

• Leren of uw persoonlijke gegevens worden verwerkt,
• Informatie opvragen als er persoonsgegevens zijn verwerkt,
• Het doel van het verwerken van persoonlijke gegevens leren kennen en of ze op de juiste manier voor hun doel worden gebruikt,
• Om de derde partijen in het land of in het buitenland te kennen aan wie persoonsgegevens zijn overgedragen,
• Verzoek om correctie van persoonlijke gegevens in geval van onvolledige of onjuiste verwerking en verzoeken om kennisgeving van de transactie die in dit kader is uitgevoerd aan derden aan wie persoonlijke gegevens zijn overgedragen,
• Om de verwijdering of vernietiging van persoonsgegevens te verzoeken in het geval dat de redenen die de verwerking ervan vereisen verdwijnen, ondanks het feit dat ze zijn verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van wet nr. 6698 en andere relevante wetten, en om kennisgeving van de transactie die in dit kader wordt uitgevoerd aan derden aan wie persoonlijke gegevens zijn overgedragen,
• Bezwaar maken tegen het optreden van een resultaat tegen de persoon zelf door de verwerkte gegevens uitsluitend via geautomatiseerde systemen te analyseren,
• U heeft het recht om schadevergoeding te eisen in geval van schade door onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens.

Om uw rechten over uw persoonsgegevens uit te oefenen; U heeft toegang tot uw account via het gedeelte "Accountbeheer" van de website kobimedia.com en voert de nodige wijzigingen, updates en / of verwijderingen uit.

Als u uw verzoeken met betrekking tot uw rechten indient bij de Datatoezichthouder via onderstaande methoden, wordt uw sollicitatie zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen dertig dagen kosteloos afgehandeld, afhankelijk van de inhoud van het verzoek. In geval van kosten behoudt Kobimedia zich echter het recht voor om u een vergoeding in rekening te brengen volgens het tarief bepaald door de Raad voor de Bescherming van Persoonsgegevens.

U kunt uw verzoek om gebruik te maken van uw hierboven vermelde rechten in het Turks sturen; Als gegevensbeheerder kunt u naar het onderstaande adres van Kobimedia verzenden met documenten die u met de hand identificeren, via een notaris of via een andere methode die wordt bepaald door de autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens. Alleen het relevante deel van uw sollicitaties wordt beantwoord en een sollicitatie over uw echtgenoot, familielid of vriend wordt niet geaccepteerd.

 1. ONS COOKIEBELEID (COOKIES, COOKIES)
  Cookies zijn kleine gegevensbestanden die door de webserver via een browser op de computer worden geplaatst. Wanneer er een verbinding tot stand is gebracht tussen de browser en de server, herkent de site de gebruiker door middel van cookies. Het doel van het gebruik van cookies is om het de gebruiker die de website bezoekt gemakkelijker te maken. Als u permanente cookies of sessiecookies weigert, kunt u kobimedia.com blijven gebruiken, maar heeft u mogelijk geen toegang tot alle functies van de website of is uw toegang mogelijk beperkt. Er zijn vier soorten cookies, afhankelijk van het beoogde gebruik.

• Sessiecookies: dit type cookies is nodig om de website goed te laten werken. Deze cookies zorgen ervoor dat de website kan worden bezocht en kan profiteren van de functies ervan. Sessiecookies worden gebruikt om informatie tussen pagina's op de website te verplaatsen en om te voorkomen dat informatie opnieuw moet worden ingevoerd.
• Prestatiecookies: deze cookies verzamelen informatie over de frequentie van bezoeken aan de pagina's, de relevante foutmeldingen, indien van toepassing, de tijd die op de pagina's wordt doorgebracht en de manier waarop de gebruiker de website gebruikt. Met deze informatie worden de prestaties van de website verhoogd.
• Functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de opties die de gebruiker op de site heeft gemaakt, worden onthouden, wat de gebruiker gemak biedt. Met deze cookies worden gebruikers geavanceerde webfuncties aangeboden.
• Advertenties en cookies van derden: Kobimedia gebruikt cookies van externe leveranciers om bepaalde functies op haar websites te gebruiken. Er zijn ook cookies van bedrijven die advertenties op de website volgen. Google, als externe leverancier, gebruikt cookies om advertenties op kobimedia.com weer te geven. Door DART-cookies te gebruiken, biedt Google u advertenties aan op basis van hun bezoeken aan kobimedia.com en andere sites op internet. Gebruikers kunnen het gebruik van de DART-cookie blokkeren door naar de Google-advertentie en het privacybeleid van het inhoudsnetwerk te gaan.

Over het algemeen zijn internetbrowsers zo ingesteld dat ze automatisch cookies accepteren. Browsers kunnen worden ingesteld om cookies te blokkeren of om de gebruiker te waarschuwen wanneer een cookie naar het apparaat wordt verzonden. Omdat het beheren van cookies van browser tot browser verschilt, kunt u het helpmenu van de browser raadplegen voor gedetailleerde informatie.

CONTACT
Kobimedia Informatica en reclame-industrie. ve Tic. NET ZO.

Adres: Perlavista AVM Residence A Blok no: 26 Beykent / Beylikdüzü - Istanbul

Telefoon: 0850302 15 42

nl_NLDutch
Bel nu