fbpx

KVKK

Kobimedia hyväksyy KVKK: n asettamat periaatteet noudattaakseen henkilötietosuojalain nro 6698 (”KVKK”) vaatimuksia ja täyttää velvollisuutensa, jotka koskevat henkilötietojen käsittelyä, poistamista, tuhoamista, anonymisointia, siirtämistä, asianomaisen valaisemista ja tietoturvan varmistaminen. Tässä yhteydessä säännelty tietosuoja- ja henkilötietosuojakäytäntö ("GKVKP") annetaan luonnollisten henkilöiden ("Asiaankuuluva henkilö") saataville, joiden henkilötietoja käsitellään.

Kuinka käyttää tietoja, joita saamme sinusta ja palveluista, joita olet pyytänyt vierailun aikana tällä verkkosivustolla ("kobimedia.com"), jota hallinnoi Kobimedia ja joka julkaistaan Internet-osoitteessa ("kobimedia.com") ja hyötyy tämän sivuston kautta tarjoamiemme tuotteiden ja palveluiden suojelemiseen sovelletaan tämän GKVKP: n ehtoja. Vierailemalla osoitteessa kobimedia.com ja pyytämällä tai pääsemällä tämän sivuston kautta tarjoamiin tuotteisiin ja palveluihin hyväksyt tämän GKVKP: n ehdot.

Kobimedia voi milloin tahansa muuttaa muutoksia tämän GKVKP: n määräyksiin. Nämä muutokset tulevat voimaan heti uuden muokatun GKVKP: n julkaisemisen jälkeen. Ilmoitamme myös merkittävistä muutoksista Ilmoitukset-sivun kautta ja / tai sähköpostitse. Jos et hyväksy näitä muutoksia, voit lopettaa tuotteidemme ja palvelujemme käytön ja lopettaa kobimedia.com-tilauksesi siirtymällä [Tilinhallinta / Jäsenyyden peruutus] -sivulle.

Jos sinulla on kysyttävää tai valituksia, lähetä meille viesti ohjekeskuksen kautta.

23. joulukuuta 2008 7. toukokuuta 2019
YKSITYISYYDEN JA HENKILÖTIETOJEN SUOJELUPOLITIIKAN SOVELTAMISALA JA TARKOITUS
Tässä tietosuoja- ja henkilötietojen suojakäytännössä selitetään seuraava.

 1. Tietojen valvoja
 2. Kerätyt henkilötiedot
 3. Menetelmä henkilötietojen keräämiseksi ja käsittelemiseksi, oikeudellinen syy
 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
 5. Henkilötietojen säilytysaika
 6. Kenelle ja mihin tarkoitukseen käsitellyt henkilötiedot voidaan siirtää
 7. Henkilötietojen suojaaminen
 8. Henkilötietojen omistajan oikeudet
 9. Evästekäytäntömme (evästeet, evästeet)
 10. TIETOJEN HALLINTA
  Henkilötietojen suojasta annetun lain (KVKK) 6698 kolmannen lauseen ensimmäisen lauseen (ı) kohdassa ı rekisterinpitäjä "Todelliset tai oikeushenkilöt, jotka määrittelevät henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot, ja jotka vastaavat tietojen tallennusjärjestelmän perustamisesta ja hallinnasta. Se määriteltiin nimellä ”. Tässä yhteydessä rekisterinpitäjä on Kobimedia, jonka yhteystiedot on annettu alla.

KVKK: n 10 §: ssä vaaditaan, että henkilöille, joiden tietoja käsitellään, ilmoitetaan heidän suostumustaan hankittaessa. Artikkelin otsikko on "Data Officer Disclosure Obligation of Data Officer". KVKK: n määräysten mukaan Kobimedia on "rekisterinpitäjä". Tässä yhteydessä velvollisuus ilmoittaa "tietojen omistajille", rekisterinpitäjän henkilöllisyys, henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset, henkilöt, joille henkilötiedot siirretään, ja siirtotarkoitukset, oikeudelliset syyt henkilötietojen keräämiselle, kenelle ja menetelmät, joille se voidaan siirtää, päivittäminen, poistaminen tai Se on asettanut velvollisuuden tiedottaa KVKK: n 11 artiklassa luetelluista oikeuksista, kuten nimettömyydestä. KVKK: n 10 artiklan mukaisesti arvostetuille käyttäjillemme, jotka ovat tiedon omistajia, ilmoitetaan ja valaistaan tällä sivulla olevalla "Tietosuoja- ja henkilötietojen suojakäytännöllä" (GKVKP).

Kobimedia-rekisterinpitäjänä henkilötietosi,
a) toimia lain ja rehellisyyssääntöjen mukaisesti,
b) pyrkiä tarjoamaan oikeat ja ajantasaiset
c) käsittely erityisiin, nimenomaisiin ja laillisiin tarkoituksiin,
d) olla yhteydessä, rajoitettu ja mitattu siihen tarkoitukseen, jota varten niitä käsitellään,
e) Säilyttää ne ajankohtana, joka on säädetty asiaankuuluvassa lainsäädännössä tai vaaditaan siihen tarkoitukseen, jota varten niitä käsitellään,
hyväksyy periaatteena.

 1. KERÄTYT HENKILÖTIEDOT
  Kobimedia kerää käyttäjiltä erilaisia tietoja seuraavilla tavoilla. Kobimedian keräämät tiedot riippuvat käyttäjien käyttämistä palveluista ja ominaisuuksista.

Tässä otsikossa alla luetellaan ryhmissä Kobimedian käsittelemät tiedot kobimedia.com-palvelussa tarjottujen palvelujen puitteissa ja katsotaan henkilötietoiksi KVKK: n mukaisesti. Ellei nimenomaisesti toisin mainita, termit "henkilötiedot" ja "erityisen laadukkaat henkilötiedot" tässä GKVKP: ssä olevien ehtojen puitteissa sisältävät seuraavat tiedot.

Nimi ja yhteystiedot: Nimi, sukunimi, sähköpostiosoite, lankapuhelin, matkapuhelin, osoite, laskutustiedot, TR-henkilötunnus (kansallinen henkilötunnus), henkilöllisyyskopio ja muut vastaavat asiakirjat.

Todennustiedot: Käyttäjätiedot, tilin todentamiseen ja käyttämiseen käytetyt salasanat, käyttäjänimi, yhteystiedot, salasanavihjeet, käyttäjänumerot.

Väestötiedot: Syntymäaika, ikä, sukupuoli, kiinnostuksen kohteet, ensisijaiset kielitiedot.

Käyttötiedot ja suosikit: Syyt soittaa Kobimediaan tai puhelinkeskuksiin, mukaan lukien muun muassa laitteistasi eri ohjelmistojen ja teknologisten työkalujen avulla kerätyt tiedot, äänitallenteet, kobimedia.com-käyttötiedot, tuotteen käytön päivämäärä- ja aikatiedot, kobimedia. fi 'viimeinen kirjautumispäivä, syötetyn laitteen ja selaimen tyyppi, kobimedia.com -sivustolla tarkastellut sivut, tuotteet, katsottujen sivujen lukumäärä, käynnin kesto ja tavoitteen toteutus, syötetyt hakutermit, tuoteryhmät ja käydyt sivut, huollon aikana esiintyvät virheet käyttöä ja vastaavia ongelmia.

Sijaintitiedot: Sisältää tietoja käyttäjien likimääräisestä sijainnista. IP- ja porttiosoitteista poimittuja sijaintitietoja käytetään, jos käyttäjä sallii.

Maksutiedot: Tiedot, kuten jäsenlasku ja maksutiedot (nimi, sukunimi, laskutusosoite, TR-tunnusnumero, verotunnistenumero), jäsenelle lähetetyt laskut ja kuittinäytteet jäseniltä vastaanotetuista maksuista, maksunumero, laskun numero, laskun summa , laskun päivämäärä.

Kyselyvastaukset: Vastaukset Kobimedian kobimedia.com-sivustossa järjestämiin määräaikaiskyselyihin sekä todellisten ja oikeushenkilöiden tekemiin kyselyihin, joiden kanssa Kobimedia on tehnyt yhteistyötä.

 1. HENKILÖTIETOJEN KERÄÄMISEN JA KÄSITTELYN MENETELMÄ, OIKEUSSYY
  Kobimedia toimii KVKK: n henkilötietojen keräämistä, käsittelyä ja liiketoimien oikeusperustaa koskevien määräysten mukaisesti.

Kobimedia, henkilötietosivustot, verkkosivustojen mobiilisovellukset, sosiaalisen median tilit, evästeet, puhelinkeskus, hallinto- ja oikeusviranomaisten ilmoitukset ja muut viestintäkanavat, ääni-, sähköinen tai kirjallinen muodossa henkilötietojen käsittelyehtojen mukaisesti. KVKK ja tämän GKVKP: n mukaisesti.Se kerää asiakirjassa 1 esitettyjen oikeudellisten syiden mukaisesti.

Ei ole väliä mistä kanavasta se on saatu,
• Jos sinulla ei ole nimenomaista suostumustasi, henkilötietojasi ei käsitellä. Kuitenkin todetaan KVKK: n 5 §: ssä;
• Laissa selvästi säädetyissä tapauksissa
• Se on pakollista sellaisen henkilön tai jonkun muun elämän tai fyysisen koskemattomuuden suojelemiseksi, joka ei pysty ilmoittamaan suostumustaan tosiasiallisen mahdottomuuden vuoksi tai jonka suostumus ei ole laillisesti pätevä,
Edellyttäen, että se liittyy suoraan sopimuksen tekemiseen tai toteuttamiseen, on tarpeen käsitellä sopimuspuolille kuuluvia henkilötietoja,
• Rekisterinpitäjän on pakko täyttää lakisääteinen velvollisuutensa,
• asianomainen henkilö on julkistanut sen
• Tietojenkäsittely on pakollista perustaa, käyttää tai suojata oikeutta,
• Jos tietojen käsittely on pakollista rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen vuoksi, edellyttäen, että se ei vahingoita asianomaisen henkilön perusoikeuksia ja -vapauksia.
Tapauksissa se sallii henkilötietojen käsittelyn ilman suostumusta. Kobimedia pitää parempana tietojen omistajan suostumusta henkilötietojen käsittelyssä.
KVKK: n 6 §: n mukaan arkaluonteisia henkilötietoja voidaan käsitellä vain tietojen omistajan suostumuksella.

 1. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS
  Henkilötietojasi käsitellään KVKK: n nro 6698 säätelemien periaatteiden ja käsittelyehtojen mukaisesti ja jäljempänä mainittuja tarkoituksia varten.

• Online-vierailijatietojen käsittely asiaa koskevan lainsäädännön mukaisesti.
• Jäsentapahtumien toteuttaminen.
• Käyttäjien / jäsenten tyytyväisyyden, uskollisuuden ja uskollisuuden luominen ja parantaminen.
• Tuotteiden, palveluiden ja palvelujen ehdotus ja esittely räätälöimällä ne käyttäjien tarpeiden, makujen ja käyttötottumusten mukaan.
• Parannetaan tarjottuja palveluja, kehitetään uusia palveluita ja niistä tiedottamista.
• Helpottaa toimintoja, aktiviteetteja, toimintoja ja räätälöidä ne räätälöinnin avulla.
• Käyttäjän / jäsenen ongelmien ja valitusten ratkaiseminen, henkilökohtaisen avun ja tuen tarjoaminen.
• Yrityksen maineen hallinta, mediaviestintä.
• kirjanpito- ja ostotapahtumien seuranta.
• Tietoturvan varmistaminen ja Kobimedian strategioiden määrittäminen.
• Vastaaminen hallinto- ja oikeusviranomaisten tietopyyntöihin.
• Tilastolliset arvioinnit ja markkinatutkimukset.
• Sisäisen raportoinnin ja liiketoiminnan kehittämistoiminnan suunnittelu.
• Tietojen ja prosessiturvallisuuden tarjoaminen ja haitallisen käytön estäminen.
• Pystyä täyttämään oikeudellisista prosesseista, lainsäädännön ja / tai kansainvälisten sopimusten noudattamisesta johtuvat vaatimukset.

 1. HENKILÖTIETOJEN VARASTOINTI
  Kobimedia säilyttää saamansa henkilötiedot sen ajan, jota tarvitaan sitä tarkoitusta varten, jota varten niitä on käsitelty, täyttääkseen jäsenyyssuhteesta ja tämän GKVKP: n kanssa tehdyssä jäsenyyssopimuksessa määritellyistä ehdoista johtuvat velvoitteet, jotta käyttäjät voivat hyötyvät kobimedia.comin palveluista parhaalla mahdollisella tavalla.

• Evästeitä säilytetään enintään 540 päivää.
• Rekisteriä jäsenyydestä ja tilauksista säilytetään 10 vuoden ajan (laki nro 6098).
• Kaikki kirjanpitoa ja rahoitustoimia koskevat tiedot säilytetään 10 vuoden ajan (laki nro 6102, laki nro 213).
• Kaikki tukitiedotteet ja viestit säilytetään 3 vuoden ajan (laki nro 6563 ja siihen liittyvä johdettu lainsäädäntö).
• Henkilötiedot 10 vuotta oikeussuhteen päättymisestä; Sitä säilytetään kolme vuotta 6563-lain ja asiaankuuluvan johdetun oikeuden (laki nro 6563, laki nro 6102, laki nro 6098, laki nro 213, laki nro 6502) mukaisesti.

Lisäksi jäsenyydestä johtuvissa erimielisyyksissä Kobimedia voi säilyttää henkilötietoja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti määritetyn vanhentumisajan ajan, joka rajoittuu hallinto- tai oikeudellisten prosessien suorittamiseen sopimuksen soveltamisalalla. kiista.

 1. Kenelle ja mihin tarkoitukseen käsiteltäviä henkilötietoja voidaan siirtää
  • KVKK: n määräysten mukaisesti kerätyt ja käsitellyt tiedot voidaan siirtää Kobimedian, joka on kolmas osapuoli, ratkaisukumppaneille ja avustajana toimiville yrityksille tai muille Kobimedian tytäryhtiöille, kotimaisille ja ulkomaisille - viranomaiset voidakseen suorittaa sopimuksesta johtuvat toimet yllä mainittujen periaatteiden ja tarkoitusten mukaisesti.
  • Käyttäjän nimeä ja yhteystietoja voidaan jakaa maksulaitoksille henkilöllisyyden todentamiseksi maksulaitoksen puitesopimuksen mukaisesti, joka hyväksytään maksuvaiheessa, ja virallisessa lehdessä julkaistun rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämistä koskevan asetuksen mukaisesti. päivätty 9. tammikuuta 2008 ja numeroitu 26751.
  • Laitteellesi asetettujen evästeiden kautta saatuja henkilötietojasi voidaan jakaa kolmansien osapuolten kanssa tässä GKVKP: ssä määritellyssä laajuudessa ja tarkoituksissa.
  • Kobimedia voi siirtää henkilötietoja kolmansille osapuolille maassa ja ulkomailla edellä mainituissa luokissa ja tarkoituksissa, rajoitettuina ja oikeassa suhteessa näihin tarkoituksiin.
 2. HENKILÖTIETOJEN SUOJELU
  Kaikki tarvittavat tekniset ja hallinnolliset toimenpiteet toteutetaan Kobimedian keräämien henkilötietojen suojaamiseksi, luvattoman pääsyn estämiseksi ja käyttäjien uhrien estämiseksi. Kaikki verkkosivuston tai mobiilisovelluksen alueet, joista henkilötiedot otetaan, on suojattu SSL: llä, kun taas henkilötietosi lähetetään osoitteeseen kobimedia.com, nämä tiedot siirretään SSL: n avulla. Tässä yhteydessä varmistetaan, että ohjelmisto on standardien mukainen, palveluja tarjoavat kolmannet osapuolet ja laitokset valitaan huolellisesti ja tietosuojapolitiikkaa noudatetaan yrityksessä.

Jos linkitys tapahtuu muihin sovelluksiin kobimedia.com-sivuston kautta, Kobimedia ei ole vastuussa linkitettyjen sovellusten tietosuojakäytännöistä ja sisällöstä.

 1. HENKILÖTIETOJEN OMISTAJAN OIKEUDET
  Henkilötietojen omistajina sinulla on seuraavat oikeudet KVKK: n 11 artiklan mukaisesti.

• oppia, käsitelläänkö henkilötietojasi,
• tietojen pyytäminen, jos henkilötietoja on käsitelty,
• Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen oppiminen ja niiden käyttäminen tarkoituksenmukaisesti,
• tuntemaan kolmannet osapuolet maassa tai ulkomailla, joille henkilötietoja on siirretty,
• henkilötietojen korjaamisen pyytäminen epätäydellisen tai virheellisen käsittelyn yhteydessä ja ilmoituksen pyytäminen tässä yhteydessä tehdystä liiketoimesta kolmansille osapuolille, joille henkilötietoja on siirretty,
• Pyydä henkilötietojen poistamista tai tuhoamista siinä tapauksessa, että niiden käsittelyä edellyttävät syyt katoavat huolimatta siitä, että niitä on käsitelty lain nro 6698 ja muiden asiaankuuluvien lakien mukaisesti, ja pyytää ilmoitusta tässä laajuudessa tehty tapahtuma kolmansille osapuolille, joille henkilötietoja on siirretty,
• Vastustaa tuloksen syntymistä itseään vastaan analysoimalla käsitellyt tiedot yksinomaan automatisoitujen järjestelmien kautta,
• Sinulla on oikeus vaatia korvausta vahingoista, jotka johtuvat henkilötietojen luvattomasta käsittelystä.

Henkilötietojesi oikeuksien käyttämiseksi; Voit käyttää tiliäsi kobimedia.com-sivuston "Tilinhallinta" -osiossa ja suorittaa tarvittavat muutokset, päivitykset ja / tai poistot.

Jos lähetät oikeuksiasi koskevat pyynnöt tietosuojavaltuutetulle käyttämällä alla esitettyjä menetelmiä, hakemus tehdään maksutta mahdollisimman pian ja viimeistään 30 päivän kuluessa pyynnön sisällöstä riippuen. Kustannusten sattuessa Kobimedia pidättää kuitenkin oikeuden veloittaa sinulta maksun henkilötietojen suojalautakunnan määrittelemän hinnan mukaisesti.

Voit lähettää pyyntösi käyttää yllä mainittuja oikeuksiasi turkkina; Rekisterinpitäjänä voit lähettää Kobimedian alla olevaan osoitteeseen asiakirjat, jotka tunnistavat sinut käsin, notaarin kautta tai muilla henkilötietojen suojaviranomaisen määrittelemillä menetelmillä. Vain vastaavaan osaan hakemuksiasi vastataan, eikä puolisostasi, sukulaisestasi tai ystävästäsi tehtyä hakemusta hyväksytä.

 1. MEIDÄN KEKSIPOLITIIKKAMME (KOKEET, KOKEET)
  Evästeet ovat pieniä tiedostoja, jotka web-palvelin asettaa tietokoneelle selaimen kautta. Kun yhteys selaimen ja palvelimen välille on muodostettu, sivusto tunnistaa käyttäjän evästeiden avulla. Evästeiden käytön tarkoituksena on tarjota mukavuutta verkkosivustolla vierailevalle käyttäjälle. Jos kieltäydyt pysyvistä evästeistä tai istuntoevästeistä, voit jatkaa kobimedia.com-sivuston käyttöä, mutta et välttämättä pysty käyttämään kaikkia verkkosivuston toimintoja tai käyttöoikeutesi voivat olla rajoitettuja. Evästeitä on neljä käyttötarkoituksen mukaista tyyppiä.

• Istuntoevästeet: Tämän tyyppiset evästeet ovat välttämättömiä, jotta verkkosivusto toimisi oikein. Nämä evästeet mahdollistavat verkkosivuston vierailun ja hyötyvät sen ominaisuuksista. Istuntoevästeitä käytetään tietojen siirtämiseen verkkosivuston sivujen välillä ja tietojen uudelleen syöttämisen välttämiseksi.
• Suorituskykyevästeet: Nämä evästeet keräävät tietoja sivujen vierailujen tiheydestä, asiaankuuluvista virheilmoituksista, jos sellaisia on, sivuilla vietetystä ajasta ja tavasta, jolla käyttäjä käyttää verkkosivustoa. Näiden tietojen avulla verkkosivuston suorituskyky paranee.
• Toiminnalliset evästeet: Nämä evästeet varmistavat, että käyttäjän sivustolla tekemät vaihtoehdot muistetaan, mikä tarjoaa käyttäjälle mukavuutta. Näiden evästeiden avulla käyttäjille tarjotaan edistyneitä verkko-ominaisuuksia.
• Mainonta ja kolmannen osapuolen evästeet: Kobimedia käyttää kolmansien osapuolten toimittajien evästeitä tiettyjen toimintojen käyttämiseen verkkosivustoillaan. On myös evästeitä yrityksiltä, jotka seuraavat mainoksia verkkosivustolla. Google käyttää kolmannen osapuolen toimittajina evästeitä mainosten näyttämiseen kobimedia.com-sivustossa. DART-evästeitä käyttämällä Google tarjoaa sinulle mainoksia, jotka perustuvat heidän käynteihinsä kobimedia.com ja muihin Internet-sivustoihin. Käyttäjät voivat estää DART-evästeen käytön vierailemalla Googlen mainos- ja sisältöverkoston tietosuojakäytännössä.

Yleensä Internet-selaimet on määritetty hyväksymään evästeet automaattisesti. Selaimet voidaan asettaa estämään evästeet tai hälyttämään käyttäjää, kun eväste lähetetään laitteeseen. Koska evästeiden hallinta vaihtelee eri selaimissa, voit etsiä lisätietoja selaimen ohjevalikosta.

OTTAA YHTEYTTÄ
Kobimedia-tietotekniikan ja mainonnan ala. ve Tic. KUTEN.

Osoite: Perlavista AVM Residence A Blok no: 26 Beykent / Beylikdüzü - Istanbul

Puhelin: 0850302 15 42

fiFinnish
Soita nyt