fbpx

Verkoopcontract op afstand

ARTIKEL 1 - PARTIJEN BIJ DE VERKOPER VAN HET CONTRACT: Kobimedia Bilişim ve Reklamcılık San. ve Tic. A.Ş Adres: Perlavista AVM Residence A Blok Daire: 26, Beykent / İstanbul, 34528 İstanbul E-mail: [email protected]

KOPER: klant

ARTIKEL 2 - ONDERWERP VAN HET CONTRACT: Het onderwerp van dit contract is de bescherming van consumenten nr. 4077 met betrekking tot de verkoop en levering van de goederen / diensten die de koper elektronisch heeft besteld op de website www.kobimedia.com van de verkoper, heeft de kwalificaties vermeld in het contract en waarvan de verkoopprijs is gespecificeerd in het contract Het is de bepaling van de rechten en plichten van de partijen in overeenstemming met de bepalingen van de Regeling inzake de wet en de toepassingsbeginselen en procedures van overeenkomsten op afstand. De koper, de basiskenmerken van de goederen / diensten onder voorbehoud van verkoop, verkoopprijs, betalingswijze, leveringsvoorwaarden, etc. Hij aanvaardt en verklaart in overeenstemming met de bepalingen van dit contract dat hij informatie heeft over alle voorlopige informatie over de goederen / diensten die onderhevig zijn aan verkoop en het recht van "herroeping", bevestigt deze voorlopige informatie elektronisch en bestelt vervolgens de goederen / diensten. De voorlopige informatie en factuur op de betalingspagina op www.kobimedia.com maken integraal deel uit van dit contract.

ARTIKEL 3 - OPDRACHTDATUM: Deze twee exemplaren van het eerder door de verkoper ondertekende werk zijn ondertekend door de koper …………. en een kopie ervan wordt naar het e-mailadres van de ontvanger gestuurd.

ARTIKEL 4 - LEVERING VAN GOEDEREN / DIENSTEN, PLAATS VAN UITVOERING EN LEVERING VAN DE OVEREENKOMST: De goederen / dienst worden geleverd op …………… op het adres van ……… .. vanwaar de koper om levering heeft verzocht.

ARTIKEL 5 - LEVERINGSKOSTEN EN PRESTATIES: De leveringskosten zijn voor rekening van de koper. Als de verkoper op de website verklaart dat de bezorgkosten van de shoppers boven het aangekondigde bedrag door hem worden gedekt of hij zal gratis leveren binnen de campagne, dan zijn de bezorgkosten voor de verkoper. Levering; Dit gebeurt zo snel mogelijk nadat de voorraad beschikbaar is en de kosten van de goederen worden overgemaakt op de rekening van de verkoper. De verkoper levert de goederen / dienst binnen 20 (twintig) dagen na de bestelling en behoudt zich het recht voor om binnen deze termijn nog eens 10 (tien) dagen te verlengen door middel van een schriftelijke kennisgeving. Indien, om welke reden dan ook, de kosten van de goederen / diensten niet zijn betaald of geannuleerd in de bankadministratie, wordt de verkoper geacht vrij te zijn van de verplichting om de goederen / diensten te leveren.

ARTIKEL 6 - VERKLARINGEN EN VERPLICHTINGEN VAN DE KOPER: De koper zal de contractgoederen / diensten vóór levering inspecteren; de verpakking is gescheurd, etc. ontvangt de beschadigde en defecte goederen / diensten niet van het koeriersbedrijf. De geleverde goederen / diensten worden geacht onbeschadigd en intact te zijn. Zorgvuldige bescherming van de goederen / diensten na levering behoort toe aan de koper. Als het herroepingsrecht moet worden gebruikt, mogen de goederen / diensten niet worden gebruikt. De factuur moet worden geretourneerd. Als de bank of financiële instelling de prijs van de goederen / diensten niet aan de verkoper betaalt vanwege het oneerlijk of onrechtmatig gebruik van de creditcard van de koper door onbevoegden na levering van de goederen / dienst, op voorwaarde dat de koper de goederen / dienst 3 (drie) is het verplicht deze binnen de dag naar de verkoper te verzenden. In dit geval zijn de verzendkosten voor rekening van de koper.

ARTIKEL 7 - VERKLARINGEN EN VERBINTENISSEN VAN DE VERKOPER: De verkoper is verantwoordelijk voor de levering van de contractgoederen / -diensten in deugdelijk, volledig en in overeenstemming met de kwalificaties gespecificeerd in de bestelling, en met eventuele garantiedocumenten en gebruikershandleidingen. Als de goederen / diensten waarop het contract betrekking heeft, aan een andere persoon / organisatie van de koper moeten worden geleverd, kan de verkoper niet verantwoordelijk worden gehouden als de te leveren persoon / organisatie de levering niet accepteert. De verkoper retourneert de kosten van de goederen / diensten binnen 10 (tien) werkdagen na ontvangst van de herroepingsverklaring en de eventuele verhandelbare documenten. De goederen / diensten worden binnen 20 (twintig) dagen geretourneerd. Om gerechtvaardigde redenen kan de verkoper de koper een gelijke kwaliteit en prijs leveren voordat de prestatieperiode in het contract afloopt. Als de verkoper denkt dat de uitvoering van de goederen / diensten onmogelijk is, stelt hij de koper hiervan op de hoogte voordat de uitvoeringstermijn van het contract afloopt. De betaalde prijs en eventuele documenten worden binnen 10 (tien) werkdagen geretourneerd. De goederen / diensten die defect of beschadigd zijn tussen de goederen / diensten die met of zonder garantiecertificaat worden verkocht, kunnen naar de verkoper worden gestuurd voor de nodige herstellingen binnen de garantievoorwaarden, in dit geval worden de leveringskosten gedragen door de verkoper.

ARTIKEL 8 - KENMERKEN VAN DE GOEDEREN / DIENSTEN DIE ONDERWORPEN AAN HET CONTRACT: Het type en type van de goederen / dienst, het bedrag, het merk / model, de kleur en de verkoopprijs, inclusief alle belastingen, zijn opgenomen in de informatie op het product / service introductie pagina op de website www.kobimedia.com en het werk is zoals vermeld in de factuur, die wordt beschouwd als een integraal onderdeel.

ARTIKEL 9 - GELDPRIJS VAN GOEDEREN / DIENSTEN: De contante prijs van de goederen / dienst is inbegrepen in de factuur die naar de klant wordt gestuurd, samen met de voorbeeldfactuur en het product dat aan het einde van de bestelling wordt verzonden.

ARTIKEL 10 - TERMIJNPRIJS: De prijs van de goederen / diensten volgens de termijn gemaakt volgens de verkoopprijs is inbegrepen in de factuur die naar de klant wordt gestuurd, samen met de voorbeeldfactuur die aan het einde van de bestelling naar de klant wordt gestuurd.

MADDE 11 – FAİZ: Her yıl Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin belirlediği faiz oranından ve her şartta %30’dan fazla olamaz. Alıcı çalıştığı bankaya karşı sorumludur.

ARTIKEL 12 - BETALINGSBEDRAG: Het aanbetalingsbedrag van de goederen / dienst is opgenomen in de factuur die naar de klant wordt gestuurd, samen met de voorbeeldfactuur en het product dat aan het einde van de bestelling wordt verzonden.

ARTIKEL 13 - BETALINGSPLAN: Als de koper met creditcard en in termijnen koopt, is de op de site gekozen termijnmethode geldig. Bij transacties op afbetaling zijn de relevante bepalingen van het contract tussen de koper en de bank van de kaarthouder geldig. De betalingsdatum van de creditcard wordt bepaald door de voorwaarden van het contract tussen de bank en de koper. De koper kan het aantal termijnen en betalingen ook volgen op het bankafschrift dat de bank opstuurt.

ARTIKEL 14 - HERROEPINGSRECHT: De koper kan zijn herroepingsrecht uitoefenen binnen 3 (drie) dagen vanaf de levering van de contractgoederen / -diensten aan hem of de persoon / organisatie op het opgegeven adres. Om gebruik te maken van het herroepingsrecht, moet de verkoper de klantenservice binnen dezelfde termijn per e-mail of telefoon op de hoogte stellen en worden de goederen / diensten niet gebruikt in overeenstemming met de bepalingen van artikel 15 en in overeenstemming met de voorlopige gepubliceerde informatie op de website www.kobimedia.com is een must. Als dit recht wordt uitgeoefend, is het verplicht om de originele factuur voor de geleverde goederen / diensten aan de derde partij of de koper te retourneren. De kosten van de goederen / diensten worden binnen 7 dagen na ontvangst van de mededeling betreffende het herroepingsrecht aan de koper geretourneerd en de goederen / diensten worden binnen 20 (twintig) dagen geretourneerd. Als de originele factuur niet wordt verzonden, kunnen eventuele btw en andere wettelijke verplichtingen niet worden geretourneerd aan de koper. De bezorgkosten van de geretourneerde goederen / dienst vanwege het herroepingsrecht zijn voor rekening van de verkoper.

ARTIKEL 15 - GOEDEREN / DIENSTEN DIE NIET MET HERROEPINGSRECHT KUNNEN WORDEN GEBRUIKT: Goederen / diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, goederen / diensten die snel bederven en verlopen zijn, wegwerpartikelen / diensten, hygiënische goederen / diensten.

ARTIKEL 16 - STAATSTAAT EN JURIDISCHE GEVOLGEN: In het geval dat de koper in gebreke blijft bij zijn creditcardtransacties, zal de kaarthouder rente betalen en is hij aansprakelijk jegens de bank in het kader van de creditcardovereenkomst met de bank. In dat geval kan de betreffende bank een beroep doen op rechtsmiddelen; De koper kan de kosten en het honorarium van de advocaat opeisen van de koper, en in ieder geval, als de koper in gebreke blijft vanwege zijn schuld, gaat de koper ermee akkoord om het verlies en de schade van de verkoper te betalen als gevolg van de vertraagde nakoming van de schuld. .

ARTIKEL 17 - GEAUTORISEERDE RECHTER: In de geschillen die kunnen voortvloeien uit dit contract, consumentenarbitragecommissies tot de waarde die door het Ministerie van Industrie en Handel is aangegeven, consumentenrechtbanken boven de gespecificeerde waarde; Burgerlijke rechtbanken van eerste aanleg zijn bevoegd op plaatsen die niet te vinden zijn.

nl_NLDutch
Bel nu knopBel nu