fbpx

Distansförsäljningskontrakt

MADDE 1 – SÖZLEŞMENİN TARAFLARI SATICI: Kobimedya Bilişim ve Reklamcılık San. ve Tic. A.Ş Adresi: Harbiye Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi Bostan Sokak No:15/5 Şişli, 34367 Nişantaşı/İstanbul Email: [email protected]

KÖPARE: Kund

ARTIKEL 2 - ÄMNE TILL KONTRAKTET: Ämnet för detta avtal är Skydd för konsumenter nr 4077 om försäljning och leverans av de varor / tjänster som köparen har beställt elektroniskt från säljarens webbplats www.kobimedia.com, har kvalifikationer som nämns i kontraktet och vars försäljningspris specificeras i kontraktet. Det är bestämningen av parternas rättigheter och skyldigheter i enlighet med bestämmelserna i förordningen om principer och förfaranden för tillämpning av lag och distansavtal. Köparen, de grundläggande egenskaperna hos de varor / tjänster som är föremål för försäljning, försäljningspris, betalningsmetod, leveransvillkor etc. Den accepterar och förklarar i enlighet med bestämmelserna i detta avtal att den har information om all preliminär information om de varor / tjänster som är föremål för försäljning och rätten till "ångerrätt", bekräftar denna preliminära information elektroniskt och beställer sedan varorna / tjänsterna. Den preliminära informationen och fakturan på betalningssidan på www.kobimedia.com är integrerade delar av detta avtal.

ARTIKEL 3 - KONTRAKTSDATUM: Dessa två exemplar av verket som tidigare undertecknats av säljaren är undertecknade av köparen …………. och en kopia av den skickas till mottagarens e-postadress.

ARTIKEL 4 - LEVERANS AV VAROR / TJÄNSTER, PRESTANDA OCH LEVERANS AV KONTRAKT: Varorna / tjänsten levereras till …………… på adressen ……… .. från vilken köparen begärde leverans.

ARTIKEL 5 - LEVERANSKOSTNADER OCH PRESTANDA: Leveranskostnader tillhör köparen. Om säljaren förklarar på webbplatsen att shopparnas leveransavgift över det aviserade beloppet kommer att täckas av honom eller så kommer han att göra gratis leverans inom kampanjen, tillhör leveranskostnaden säljaren. Leverans; Det görs så snart som möjligt efter att lagret är tillgängligt och kostnaden för varorna överförs till säljarens konto. Säljaren levererar varorna / tjänsten inom 20 (tjugo) dagar från beställningen och förbehåller sig rätten att förlänga ytterligare 10 (tio) dagar genom skriftlig underrättelse inom denna period. Om kostnaden för varorna / tjänsterna av någon anledning inte betalas eller annulleras i bankregistret anses säljaren vara fri från skyldigheten att leverera varorna / tjänsterna.

ARTIKEL 6 - KÖPARENS FÖRKLARINGAR OCH ÅTAGANDEN: Köparen kommer att inspektera avtalsvarorna / tjänsten före leverans; förpackningen är sönderriven etc. kommer inte att få de skadade och defekta varorna / tjänsterna från kurirföretaget. De levererade varorna / tjänsterna anses vara oskadade och intakta. Noggrant skydd av varorna / tjänsterna efter leverans tillhör köparen. Om ångerrätten ska användas ska varorna / tjänsterna inte användas. Fakturan måste returneras. Om banken eller finansinstitutet inte betalar priset på varorna / tjänsterna till säljaren på grund av otillbörlig eller olaglig användning av köparens kreditkort av obehöriga efter leveransen av varan / tjänsten, förutsatt att köparen har levererat varor / tjänst 3 (Tre) är det skyldigt att skicka det till säljaren inom dagen. I detta fall är leveranskostnaderna köparens ansvar.

ARTIKEL 7 - SÄLJARENS FÖRKLARINGAR OCH ÅTAGANDEN: Säljaren ansvarar för leveransen av avtalsvarorna / tjänsten i sund, fullständig, i enlighet med de kvalifikationer som anges i beställningen och med eventuella garantidokument och användarmanualer. Om de varor / tjänster som omfattas av avtalet ska levereras till en annan person / organisation från köparen kan säljaren inte hållas ansvarig om personen / organisationen som ska levereras inte accepterar leveransen. Säljaren returnerar kostnaden för varorna / tjänsterna inom 10 (tio) arbetsdagar efter att uttagsdeklarationen mottagits och eventuella förhandlingsdokument. Varorna / tjänsterna returneras inom 20 (tjugo) dagar. Av motiverade skäl kan säljaren förse köparen med samma kvalitet och pris innan prestationsperioden i kontraktet löper ut. Om säljaren anser att prestationen av varorna / tjänsterna är omöjlig, meddelar han / hon köparen innan avtalets prestationsperiod löper ut. Det betalade priset och eventuella dokument returneras inom tio (tio) arbetsdagar. Varorna / tjänsterna som är defekta eller skadade bland de varor / tjänster som säljs med eller utan garantibeviset kan skickas till säljaren för nödvändiga reparationer inom garantivillkoren, i detta fall kommer leveranskostnaderna att täckas av säljaren.

ARTIKEL 8 - KARAKTERISTIK AV VAROR / TJÄNSTER SOM ÄR AVTALANDE: Typen och typen av varor / tjänster, belopp, varumärke / modell, färg och försäljningspris, inklusive alla skatter, ingår i informationen på produkten / serviceintroduktionssida på webbplatsen www.kobimedia.com och arbetet är Som anges i fakturan, som anses vara en integrerad del.

ARTIKEL 9 - KONTANTPRIS PÅ VAROR / TJÄNSTER: Kontantpriset på varorna / tjänsten ingår i fakturan som skickas till kunden tillsammans med provfakturan och produkten skickas i slutet av beställningen.

ARTIKEL 10 - VILLKORSPRIS: Priset på varorna / tjänsterna enligt termen som gjorts enligt försäljningspriset ingår i fakturan som skickas till kunden tillsammans med provfakturan som skickas till kunden i slutet av beställningen.

MADDE 11 – FAİZ: Her yıl Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin belirlediği faiz oranından ve her şartta %30’dan fazla olamaz. Alıcı çalıştığı bankaya karşı sorumludur.

ARTIKEL 12 - BETALNINGSBELOPP: Förskottsbeloppet för varan / tjänsten ingår i fakturan som skickas till kunden tillsammans med provfakturan och produkten skickas i slutet av beställningen.

ARTIKEL 13 - BETALNINGSPLAN: Om köparen köper med kreditkort och delbetalningar är den betalningsmetod som valts på webbplatsen giltig. Vid avbetalningstransaktioner gäller de relevanta bestämmelserna i avtalet som undertecknats mellan köparen och kortinnehavarens bank. Kreditkortsbetalningsdatum bestäms av villkoren i avtalet mellan banken och köparen. Köparen kan också följa upp antalet avbetalningar och betalningar från kontoutdraget som banken skickar.

ARTIKEL 14 - ÅTERTRINNINGSRÄTT: Köparen får utöva sin ångerrätt inom 3 (tre) dagar från leveransen av den avtalsenliga varan / tjänsten till honom eller personen / organisationen på angiven adress. För att använda ångerrätten måste säljaren meddela kundtjänsten via e-post eller telefon inom samma tidsperiod och varorna / tjänsterna används inte i enlighet med bestämmelserna i artikel 15 och i enlighet med den preliminära informationen som publicerats på webbplatsen www.kobimedia.com är ett måste. Om denna rätt utnyttjas är det obligatoriskt att returnera originalfakturan för de varor / tjänster som levererats till tredje part eller köparen. Kostnaden för varorna / tjänsterna återlämnas till köparen inom 7 dagar efter mottagandet av meddelandet om ångerrätten, och varorna / tjänsterna returneras inom 20 (tjugo) dagar. Om originalfakturan inte skickas kan moms och andra rättsliga skyldigheter, om några, inte återlämnas till köparen. Leveranskostnaden för de returnerade varorna / tjänsten på grund av ångerrätten betalas av säljaren.

ARTIKEL 15 - VAROR / TJÄNSTER SOM INTE KAN ANVÄNDAS MED RÄTTTAGNINGSRÄTT: Varor / tjänster som inte kan returneras till sin natur, varor / tjänster som försämras snabbt och har gått ut, engångsartiklar / tjänster, hygieniska varor / tjänster.

ARTIKEL 16 - STATSSTAT OCH RÄTTSLIGA KONSEKVENSER: I händelse av att köparen försummar sina kreditkortstransaktioner kommer kortinnehavaren att betala ränta och vara ansvarig gentemot banken inom ramen för det kreditkortavtal som gjorts med banken. I det här fallet kan den relevanta banken ansöka om rättsmedel. Köparen kan kräva kostnader och advokatavgift från köparen, och i vilket fall som helst, om köparen försummar på grund av sin skuld, går köparen med på att betala säljarens förlust och skada på grund av försenad skulduppfyllelse. .

ARTIKEL 17 - Auktoriserad domstol: I de tvister som kan uppstå från detta avtal, konsumentskillnadskommittéer upp till det värde som deklareras av ministeriet för industri och handel, konsumentdomstolar över det angivna värdet; Civila domstolar i första instans är godkända på platser som inte kan hittas.

sv_SESwedish
Ring nu