fbpx

Kaugmüügileping

MADDE 1 – SÖZLEŞMENİN TARAFLARI SATICI: Kobimedya Bilişim ve Reklamcılık San. ve Tic. A.Ş Adresi: Harbiye Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi Bostan Sokak No:15/5 Şişli, 34367 Nişantaşı/İstanbul Email: [email protected]

OSTJA: klient

ARTIKKEL 2 - LEPINGU ESEME: Selle lepingu objektiks on tarbijakaitse nr 4077 kaupade / teenuste müügi ja tarnimise kohta, mille Ostja on müüja www.kobimedia.com kaudu elektrooniliselt tellinud, on lepingus nimetatud kvalifikatsioonid ja mille müügihind on lepingus täpsustatud. See on poolte õiguste ja kohustuste kindlaksmääramine seaduse ja kauglepingute kohaldamise põhimõtete ja korra määruse sätete kohaselt. Ostja, müügiks olevate kaupade / teenuste põhiomadused, müügihind, makseviis, tarnetingimused jne. Ta aktsepteerib ja deklareerib vastavalt käesoleva lepingu sätetele, et tal on teavet kogu eelteabe kohta müügi alla kuuluvate kaupade / teenuste kohta ja õigus "taganeda", kinnitab selle esialgse teabe elektrooniliselt ja tellib seejärel kaubad / teenused. Esialgne teave ja arve www.kobimedia.com makselehel on selle lepingu lahutamatud osad.

ARTIKKEL 3 - LEPINGU KUUPÄEV: Need kaks müüja poolt varem allkirjastatud teose eksemplari on ostja allkirjastatud. ja selle koopia saadetakse saaja e-posti aadressile.

ARTIKKEL 4 - KAUPADE / TEENUSTE TARNIMINE, LEPINGU TEOSTAMISKOHT JA TARNIMINE: Kaup / teenus tarnitakse aadressile …………… aadressil, kust ostja tarneid soovis.

ARTIKKEL 5 - TARNIMISKULUD JA TULEMUS: Tarnekulud kuuluvad ostjale. Kui müüja deklareerib veebisaidil, et ostjate kohaletoimetamise tasu ületab väljakuulutatud summa või ta teeb kampaania raames tasuta kohaletoimetamise, kuulub saatekulu müüjale. Kohaletoimetamine; See viiakse läbi esimesel võimalusel pärast seda, kui varu on olemas ja kauba maksumus kantakse müüja kontole. Müüja toimetab kauba / teenuse 20 (kahekümne) päeva jooksul alates tellimuse esitamisest ja jätab endale õiguse pikendada selle aja jooksul kirjaliku teatega täiendavalt 10 (kümmet) päeva. Kui mingil põhjusel ei maksta ega tühistata panga arvestuses kaupade / teenuste maksumust, loetakse, et müüja pole kaupade / teenuste tarnimise kohustusest vabastatud.

ARTIKKEL 6 - OSTJA DEKLARATSIOONID JA KOHUSTUSED: Ostja kontrollib lepingulisi kaupu / teenuseid enne tarnimist; pakend on rebenenud jne. ei saa kahjustatud ja defektseid kaupu / teenuseid kullerfirmalt kätte. Tarnitud kaupu / teenuseid loetakse kahjustamata ja puutumatuteks. Kaupade / teenuste hoolikas kaitse pärast kohaletoimetamist kuulub ostjale. Taganemisõiguse kasutamiseks ei tohiks kaupu / teenuseid kasutada. Arve tuleb tagastada. Kui pank või finantseerimisasutus ei maksa müüjale kauba / teenuse hinda ostja krediitkaardi ebaõiglase või ebaseadusliku kasutamise tõttu volitamata isikute poolt pärast kauba / teenuse üleandmist, tingimusel et ostja on kaup / teenus 3 (kolm) on ta kohustatud selle müüjale päeva jooksul saatma. Sellisel juhul vastutab saatmiskulud ostja.

ARTIKKEL 7 - MÜÜJA DEKLARATSIOONID JA KOHUSTUSED: Müüja vastutab lepingujärgse kauba / teenuse tarnimise eest terviklikult, terviklikult, vastavalt tellimuses täpsustatud kvalifikatsioonile ning garantiidokumentide ja võimalike kasutusjuhenditega. Kui lepinguga hõlmatud kaubad / teenused kavatsetakse ostjalt tarnida teisele isikule / organisatsioonile, ei saa müüjat vastutada, kui tarnitav isik / organisatsioon ei nõustu tarnega. Müüja tagastab kauba / teenuse maksumuse 10 (kümne) tööpäeva jooksul pärast taganemisdeklaratsiooni ja vabalt kaubeldavate dokumentide saamist. Kaup / teenus tagastatakse 20 (kahekümne) päeva jooksul. Põhjendatud põhjustel võib müüja hankijale enne lepingu täitmisperioodi lõppu pakkuda võrdset kvaliteeti ja hinda. Kui müüja leiab, et kauba / teenuse täitmine on võimatu, teavitab ta ostjat enne lepingu täitmisperioodi lõppemist. Tasutud hind ja võimalikud dokumendid tagastatakse 10 (kümne) tööpäeva jooksul. Garantiisertifikaadiga või ilma selleta müüdavate kaupade / teenuste hulgas defektsed või kahjustatud kaubad / teenused saab müüjale garantiitingimuste jooksul vajalikeks remonditöödeks saata, sel juhul katab kohaletoimetamise kulud müüja.

ARTIKKEL 8 - LEPINGUGA SEOTUD KAUPADE / TEENUSTE OMADUSED: Kauba / teenuse tüüp ja tüüp, summa, kaubamärk / mudel, värvus ja müügihind koos kõigi maksudega sisalduvad toote / teabe osas. teenuse tutvustamise leht veebisaidil www.kobimedia.com ja töö on Nagu on märgitud arves, mida peetakse lahutamatuks osaks.

ARTIKKEL 9 - KAUPADE / TEENUSTE RAHAHIND: Kauba / teenuse sularahahind sisaldub kliendile saadetud arvel koos arve näidise ja tellimuse lõppu postitatud tootega.

ARTIKKEL 10 - TÄHTAHIND: Kaupade / teenuste hind vastavalt müügihinnale tehtud tähtajale sisaldub kliendile saadetud arvel koos tellimuse lõpus kliendile saadetud arve näidisega.

MADDE 11 – FAİZ: Her yıl Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin belirlediği faiz oranından ve her şartta %30’dan fazla olamaz. Alıcı çalıştığı bankaya karşı sorumludur.

ARTIKKEL 12 - MAKSESUMMA: Kauba / teenuse sissemakse summa sisaldub kliendile saadetud arvel koos näidise arve ja tellimuse lõpus postitatud tootega.

ARTIKKEL 13 - MAKSEKAVA: Kui ostja ostab krediitkaardiga ja osade kaupa, kehtib saidil valitud järelmaksuviis. Järelmaksutehingute puhul kehtivad ostja ja kaardiomaniku panga vahel sõlmitud lepingu asjakohased sätted. Krediitkaardimakse kuupäev määratakse panga ja ostja vahel sõlmitud lepingu tingimustega. Samuti saab ostja järelmaksude ja maksete arvu jälgida panga saadetud pangaväljavõttelt.

ARTIKKEL 14 - TAGASIVÕTUÕIGUS: Ostja võib taganemisõigust kasutada 3 (kolme) päeva jooksul alates lepingulise kauba / teenuse kättetoimetamisest talle või isikule / organisatsioonile märgitud aadressil. Taganemisõiguse kasutamiseks peab müüja sama ajavahemiku jooksul teavitama klienditeenindust e-posti või telefoni teel ja kaupu / teenuseid ei kasutata vastavalt artikli 15 sätetele ja vastavalt avaldatud esialgsele teabele veebisaidil www.kobimedia.com on kohustuslik. Selle õiguse kasutamisel on kohustus tagastada kolmandale isikule või ostjale tarnitud kaupade / teenuste eest arve originaal. Kauba / teenuse maksumus tagastatakse ostjale 7 päeva jooksul pärast taganemisõiguse kohta teate saamist ning kaubad / teenused tagastatakse 20 (kahekümne) päeva jooksul. Kui arve originaali ei saadeta, ei saa käibemaksu ja muid juriidilisi kohustusi ostjale tagastada. Taganemisõigusest tuleneva tagastatud kauba / teenuse kohaletoimetamiskulu maksab müüja.

ARTIKKEL 15 - KAUBAD / TEENUSED, MIDA EI SAA KASUTADA TÜHISTUMISÕIGUSEGA: kaubad / teenused, mida ei saa oma olemuselt tagastada, kiiresti halvenenud ja aegunud kaubad / teenused, ühekordselt kasutatavad kaubad / teenused, hügieenilised kaubad / teenused

ARTIKKEL 16 - MAKSIMISOLUKORD JA ÕIGUSLIKUD JÄRELDUSED: Juhul kui ostja ei täida oma krediitkaarditehinguid, maksab kaardiomanik pangaga sõlmitud krediitkaardilepingu raames intressi ja vastutab panga ees. Sel juhul võib vastav pank taotleda õiguskaitsevahendeid; Ostja võib nõuda ostjalt kulusid ja advokaaditasu ning igal juhul, kui ostja jääb võlgnevuse tõttu maksmata, on ostja nõus maksma võlgnevuse hilinemise tõttu müüja kahju ja kahju. .

ARTIKKEL 17 - Volitatud kohus: käesolevast lepingust tulenevate vaidluste korral võivad tarbija arbitraažikomisjonid ületada tööstus- ja kaubandusministeeriumi deklareeritud väärtust, tarbijakohtud ületavad määratud väärtust; Esimese astme tsiviilkohtud on volitatud kohtades, mida pole võimalik leida.

etEstonian
Helistage kohe