fbpx

Presskonsult

Presskonsult är en konsulttjänst som hjälper institutioner eller individer att hantera sina medierelationer i linje med deras kommunikationsstrategier. Presskonsulter utvecklar olika strategier för att leverera rätt budskap till sina kunder vid rätt tidpunkt, hantera mediarelationer, förbereda kriskommunikationsplaner, övervaka media och hantera sina kunders PR. På så sätt blir deras kunder mer effektiva i att kommunicera med medieorganisationer, minska effekten av negativa nyheter och skydda deras rykte genom att nå sin målgrupp.

tidningar

Vill du att ditt företag ska visas i den nationella pressen som du vill?

Kobimedias skillnad i presskonsulttjänst...

Som Kobimedia erbjuder vi presskonsulttjänster. Med denna tjänst strävar vi efter att öka synligheten och ryktet för våra kunder i pressen.

Vår presskonsulttjänst täcker områden som pressmeddelandeskrivning, mediebevakning, mediarelationshantering och kriskommunikation. Vi förbereder unika och intressanta pressmeddelanden för våra kunder, distribuerar dem på lämpligt sätt och följer media. Vi tillhandahåller även mediarelationshantering för att synliggöra våra kunders varumärken och produkter i fler medier.

För att skydda våra kunders rykte i krissituationer genomför vi snabb och effektiv kriskommunikationshantering. Vår presskonsulttjänst kan skräddarsys efter våra kunders behov och vi kan betjäna företag inom olika branscher.

Skillnaden mellan Kobimedya och andra presskonsultföretag är att den sticker ut med sitt kundorienterade tillvägagångssätt och innovativa lösningar. Genom att förstå varje kunds behov och mål tillhandahåller de skräddarsydda presskonsultlösningar. Dessutom följer Kobimedias teammedlemmar noga de senaste trenderna och utvecklingen inom branschen och erbjuder de senaste strategierna till sina kunder. Dessutom har de erfarenhet inom många olika branscher och erbjuder lämpliga lösningar efter deras kunders behov.

Varför är pressrådgivningen viktig?

Presskonsulttjänst har blivit ett digitalt rykte för företag parallellt med utvecklingen av digital journalistik. Med kundernas medvetenhet blir den information som läggs in på Google om företaget en referens för kunderna. Därför blir nyheterna på webbplatserna för ett företag som får en presskonsulttjänst en positiv referens för kunderna tack vare en sökning på sökmotorer. Nyheter som publiceras inom vår presskonsulttjänst bidrar också mycket till företagens varumärkespositionering. Personer som letar efter en tjänst eller en produkt relaterad till din bransch är också mer benägna att hitta dig. Genom att göra dina befintliga kunder mer säkra på din företagsidentitet ökar också kundlojaliteten.

Presskonsulttjänster är en tjänst som omfattar professionella konsulttjänster för att bistå en person, institution eller organisation i deras kommunikation med media. Den här tjänsten används för att hjälpa en person eller institution att skapa en positiv image, nå sin målgrupp via media, öka varumärkeskännedomen och ge stöd i frågor som reputation management.

Presskonsulttjänst kan användas inom många olika områden. Till exempel kan politiska ledare, offentliga institutioner, idrottsklubbar, kändisar, artister, företag, varumärken och icke-statliga organisationer dra nytta av denna tjänst. Presskonsulter kan förutse möjliga risker och möjligheter, fastställa lämpliga strategier och se till att deras kunder når sin målgrupp på det mest effektiva sättet när de kommunicerar med media.

Presskonsulttjänster bör tillhandahållas av företag som vill vara i pressen, för att öka medvetenheten om deras varumärke och för att nå sin målgrupp på bästa sätt.

Presskonsulttjänster tillhandahålls genom kombinationen av många olika discipliner. Dessa inkluderar områden som kommunikationsstrategier, PR, medierelationer, krishantering och social media management. Presskonsulter ger stöd till sina kunder i frågor som att hantera relationer med media, förbereda pressmeddelanden och mediauttalanden, tillämpa rätt strategier i kristider och hantera konton i sociala medier.

Tack vare Press Consultancy blir ditt varumärke känt och får värde. På detta sätt kommer du före konkurrerande företag och dina intäkter kommer att öka avsevärt.

Presskonsult är en mycket bred tjänst. Kontrollen av nyheterna i pressen, planeringen av dessa nyheter på ett sätt att öka varumärkets värde och rapporteringen av studien kan sägas som en del av Press Consultancy-tjänsten.

Presskonsulttjänsten har ingen standardlängd. Det varierar beroende på företagets önskemål och förväntningar.

Syftet med tjänsten Press Consultancy är att se till att nyheterna kommer att öka varumärkets värde istället för nyheterna som kommer att skada varumärkets värde i pressen. Vårt företag ger en garanti för denna tjänst.

För att dra nytta av Press Consultancy-tjänsten kan du nå vår relaterade avdelning genom att använda kontaktsektionen på vår webbplats. Du kan också använda vår kontaktsida för att hitta svar på dina frågor.

sv_SESwedish
Ring nu-knappenRing nu